Výnosový způsob oceňování majetku - PowerPoint PPT Presentation

V nosov zp sob oce ov n majetku
Download
1 / 13

 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výnosový způsob oceňování majetku. Ing. David Slavata, Ph.D. Oceňování majetku A. Metody. Věčná renta Dočasná renta Diskontované peněžní toky. Věčná renta. Výnos po nekonečně dlouhou dobu VH1 = ČRV / R ČRV……..Čistý roční výnos R…………Míra kapitalizace. Dočasná renta.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Výnosový způsob oceňování majetku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V nosov zp sob oce ov n majetku

Výnosový způsob oceňování majetku

Ing. David Slavata, Ph.D.

Oceňování majetku A


Metody

Metody

 • Věčná renta

 • Dočasná renta

 • Diskontované peněžní toky


V n renta

Věčná renta

 • Výnos po nekonečně dlouhou dobu

  VH1 = ČRV / R

  ČRV……..Čistý roční výnos

  R…………Míra kapitalizace


Do asn renta

Dočasná renta

 • Výnos je zajištěn po určitou dobu

 • S následným prodejem za předpokladu stejných čistých výnosů

 • Bez následného prodeje za předpokladu stejných čistých výnosů

 • S následným prodejem při různých čistých výnosech

 • Bez následného prodeje při různých čistých výnosech

  VH2a = ČRV x (1 – (1/(1+R)n)/R)

  VH2b = ČRV x (1 – (1/(1+R)n)/R) + PCn/(1+R)n

  ČRV……….Čistý roční výnos

  R…………..Míra kapitalizace

  n……………Počet let

  PC………….Prodejní cena


Diskontovan pen n toky

Diskontované peněžní toky

 • Peněžní tok je zajištěn po určitou dobu

 • S následným prodejem

 • Bez následného prodeje

 • Různý čistý peněžní tok v jednotlivých rocích

  VH3 = SUM (t=1…n) ČTt/(1+R)t + PC / (1+R)n

  ČT….Čistý peněžní tok

  PC….Prodejní cena

  R……Míra kapitalizace

  n……Počet let


P jmy a v nosy

Příjmy a výnosy

MP = MČN + MZS

MČN = SM2 x ZP + NVYB + MZS

MP …………………….Měsíční příjem

MČN ………………….Měsíční čistý výnos

MZS……………………Měsíční zálohy za služby

SM2……………………Sazba za m2

ZP………………………Započitatelná plocha

NVYB………………….Nájem za vybavení bytu


N klady

Náklady

 • Daň z nemovitosti

 • Pojištění stavby

 • Provoz a údržba

 • Náklady na pronájem pozemku

 • Náklady na správu nemovitosti

 • Odpisy

 • Úroky z hypotéky

 • 40% výnosů (podle vyhl.03/08 Sb.)


V daje

Výdaje

 • Všechny nákladové položky + níže uvedené

 • Splátka jistiny z hypotéky

 • Vrácená kauce

 • Zaplacené vodné

 • Zaplacené stočné

 • Čištění komínů


Ist v nos a ist pen n tok

Čistý výnos a čistý peněžní tok

ČV = ČN – N

ČN……….Čistý nájem

N…………Náklady

ČT = P – V

ČT………..Peněžní tok

P………….Veškeré příchozí platby

V………….Veškeré odchozí platby


Zdroje informac

Zdroje informací

 • Účetní doklady

 • Porovnáním

 • Výpočtem

 • Konzultací s odborníkem

 • Dotazováním


M ra kapitalizace

Míra kapitalizace

 • Očekávaný výnos z investice

 • Její výše je závislá na riziku spojeném s danou investicí

 • Čím vyšší je riziko tím vyšší je míra kapitalizace


Riziko a investice

Riziko a investice

Nejméně rizikové- vklad v bance

- investice do zlata

- koupě nemovitosti

- koupě akcií

- vklad v kampeličce

Nejvíce rizikové - půjčka neznámému bezdomovci


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


 • Login