Prezentacj przygotowa a agnieszka karczewska
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Lekcja fizyki: W poszukiwaniu maszyn prostych PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Prezentację przygotowała: Agnieszka Karczewska. Lekcja fizyki: W poszukiwaniu maszyn prostych. Co robiliśmy?.

Download Presentation

Lekcja fizyki: W poszukiwaniu maszyn prostych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentacj przygotowa a agnieszka karczewska

Prezentację przygotowała: Agnieszka Karczewska

Lekcja fizyki: W poszukiwaniu maszyn prostych


Co robili my

Co robiliśmy?

  • W czwartek 22 maja, my, uczniowie klasy III b gimnazjum wraz z Panią Martą Chałubek, nauczycielką fizyki w naszej szkole, postanowiliśmy wybrać się na ciekawą lekcję tego przedmiotu pod tytułem „W poszukiwaniu maszyn prostych”. Spacerowaliśmy po Legionowie w poszukiwaniu maszyn prostych w przedmiotach codziennego użytku. Przedmiot, w którym znaleźliśmy zasadę działania maszyn prostych fotografowaliśmy i opisywaliśmy zasadę jego działania. Wyniki pracy na naszej lekcji chcielibyśmy zamieścić w tej oto prezentacji.


Maszyny proste co to takiego

Maszyny proste- co to takiego?

  • Maszyny proste to idealizacje prostych rzeczywistych mechanizmów urządzeń mechanicznych wprowadzone w celu wyjaśnienia działania mechanizmów urządzeń ułatwiających wykonanie pewnych czynności (pracy) poprzez zmianę wartości lub kierunku działania siły wykonującej daną pracę. Maszyny proste określają wzajemną relację pomiędzy siłami poruszającymi a użytecznymi w stanie równowagi, w warunkach spoczynku, ruchu jednostajnego postępowego lub obrotowego przy zaniedbaniu sił tarcia i inercji układu.

  • Zgodnie z zasadą zachowania energii praca wykonana nad danym układem bez maszyny prostej oraz z użyciem dowolnego zbioru maszyn prostych jest zawsze taka sama. Korzyść z użycia takiej maszyny polega na tym, że można np. użyć mniejszej siły, chociaż wówczas siła ta działa na dłuższej drodze, tak aby praca pozostała ta sama.


Lekcja fizyki w poszukiwaniu maszyn prostych

KLIN

Pierwszą maszynę prostą zauważyliśmy już na samym wyjściu ze szkoły. Był to klin, podtrzymujący drzwi od naszej szkoły. Jest on przykładem równi pochyłej.


Drzwi

DRZWI

Drzwi również są przykładem maszyny prostej, a dokładniej dźwigni. Próbując otworzyć drzwi działając na krótszy bok, zaraz przy zawiasach, potrzeba nam użyć dużej siły. Natomiast otwierając drzwi w miejscu najdalej wysuniętym od zawiasów otworzenie ich nie sprawia nam zbyt dużego problemu.


Rower

ROWER

Niedługo po wyjściu ze szkoły zobaczyliśmy następną maszynę prostą, jaką jest rower. Składa się on z:

-silnika – czyli rowerzysty 

-układu przeniesienia napędu, czyli korb, zębatek, łańcuchów, zapadek itp.

Niestety nie mogliśmy zaprezentować jego działania- rower nie był nasz. 


Wej cie na zamek na placu zabaw

Wejście na „Zamek” na placu zabaw

Wejście na „Zamek” na placu zabaw jest przykładem równi pochyłej, która ułatwia nam wnoszenie rzeczy na pewną wysokość, wtaczając ją, bez potrzeby unoszenia jej na tą wysokość.


Zje d alnia

ZJEŻDŻALNIA

Zjeżdżalnia, podobnie jak wejście na „Zamek” jest przykładem równi pochyłej, z tą różnicą, że ułatwia nam ona stopniowe opuszczanie ciała z wyższej wysokości, bez konieczności nagłego spadania i w konsekwencji możliwego uszkodzenia ciała.


D wig na placu zabaw

„Dźwig” na placu zabaw

Zabawkowy „dźwig” na placu zabaw jest przykładem maszyny prostej. Dzięki niemu możemy zbierać i przenosić określone ilości piasku, bez konieczności zbierania go gołymi rękami.


Hu tawka waga

Huśtawka „Waga”

Huśtawka ta jest przykładem dźwigni dwustronnej, w której siły działają po przeciwnych stronach osi obrotu. Jak można zaobserwować na zdjęciu, siły działające na ramiona dźwigni nie równoważą się.


Hu tawka dwustronna

Huśtawka dwustronna

Huśtawka pokazana na zdjęciu również jest przykładem dźwigni dwustronnej. Jako, że wzięliśmy do prezentacji braci bliźniaków, siły działające na ramiona były podobne, jednak jedna z sił przeważała nad drugą. Zmieniając odległość ciała od osi obrotu udało nam się utrzymać huśtawkę w równowadze.


Otw r do wrzucania list w w skrzynce na listy

Otwór do wrzucania listów w skrzynce na listy

Otwór do wrzucania listów jest przykładem dźwigni, o zasadzie działania podobnej do drzwi. Otwieranie go na samym końcu ramienia nie sprawia nam zbyt wielkiego problemu, za to prawie niemożliwe jest otworzenie go zaraz przy zawiasach.


Lekcja fizyki w poszukiwaniu maszyn prostych

Na koniec lekcji wszyscy zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie- oczywiście na maszynie prostej jaką jest równia pochyła. 

Ta lekcja uświadomiła nam, że możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że na co dzień korzystamy z przedmiotów będących maszynami prostymi oraz przekonała nas co do tego, że fizyka może być naprawdę ciekawa! 


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


  • Login