Finanse dru yny
Download
1 / 20

Finanse drużyny - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Finanse drużyny. Hufiec PIAST Poznań Stare – Miasto Materiał dla kwatermistrzów, skarbników drużyn oraz drużynowych Autor: hm. Mateusz Żurek. Dokumentacja finansowa. książka finansowa drużyny, zasady jej wypełniania, krok po kroku, ćwiczenie, dokumentacja źródłowa i jej rodzaje,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Finanse drużyny' - rosaline-yroz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Finanse dru yny

Finanse drużyny

Hufiec PIAST Poznań Stare – Miasto

Materiał dla kwatermistrzów, skarbników drużyn oraz drużynowych

Autor: hm. Mateusz Żurek


Dokumentacja finansowa
Dokumentacja finansowa

 • książka finansowa drużyny,

 • zasady jej wypełniania, krok po kroku,

 • ćwiczenie,

 • dokumentacja źródłowa i jej rodzaje,

 • zasady opracowywania dokumentacji źródłowej od A do Z.Każda drużyna, która zbiera składki lub osiąga dochody, musi prowadzić dokumentację finansową zgodnie z instrukcją

Fundusze drużyny

 • składki członkowskie,

 • odpłatności za udział w rajdach, zlotach, biwakach,

 • dochody z ofiarności publicznej (np.: darowizny, wpłaty z 1%, zbiórki z ofiarności publicznej np: pakowanie zakupów),

 • wpływy z prowadzonej przez drużynę działalności zarobkowej(na którą należy uzyskać zgodę komendanta i skarbnika chorągwi lub upoważnione przez nich osoby),

 • dotacje i inne środki przekazywane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne (administracji rządowej i samorządu terytorialnego) oraz podmioty gospodarcze,

 • naliczone środki na odtworzenie sprzętu.


w kolumnach od 4 do 9 wpisujemy kwotę wpływów szczegółowo. Kwotę tę przyporządkowujemy konkretnie tylko do jednej kolumny

treść dokumentu źródłowego

np.: składki członkowskie

I kwartał

w kolumnie 10 podsumowujemy wpływy wcześniej rozpisane szczegółowo w kolumnach 4-9 z całego wiersza w poziomie

kolejny numer dowodu źródłowego,

który sami nadajemynp.: 1,2,3,

data zaksięgowania

dowodu źródłowego tzn. data wpisu do książki finansowej


Gdy kończy się nam strona w książce finansowej podsumowujemy wszystkie kolumny i sprawdzamy czy lewa strona (wpływy) zgadza się z prawą stroną (wydatki). Dokładnie tak samo postępujemy gdy robimy rozliczenie drużyny na koniec roku.


w kolumnach od 13 do 19 wpisujemy kwotę wydatków szczegółowo. Kwotę tę przyporządkowujemy konkretnie do jednej kolumny lub też rozbijamy na części w zależności od artykułów wpisanych na fakturze np.: na fakturze są gwoździe i młotek to kwota za gwoździe kolumna 14, a kwota za młotek to kolumna 13 itp.

w kolumnie 12 podsumowujemy wydatki szczegółowo rozpisane w kolumnach 13-19 z całego wiersza w poziomie

W kolumnie saldo wpisujemy AKTUALNY stan naszej kasy po dodaniu wpływów lub też po odjęciu wydatków tzn.: jeżeli mamy wpisane coś w kolumnie 10 to dodajemy to do SALDA a jeżeli w kolumnie 12 to odejmujemy od SALDA

WYJĄTKIEM SĄ SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

ale o tym za chwilę


Suma kolumn 13-19 powinna dać kolumnę 12. Suma kolumn 4-9 powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE jeżeli tak jest to wszystko jest w porządku.


Jeszcze raz
Jeszcze raz powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE

-

=


Podsumowanie
Podsumowanie powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE

1

 • data – to data zaksięgowania

 • numer dowodu – to nasz kolejny numer który sami nadajemy

 • treść – to nazwa tego co znajduje się np.: na fakturze

 • wpływy szczegółowo - to wszystkie pieniądze wpływające do drużyny

 • wpływy razem - to podsumowanie kolumn 4 do 9

 • wydatki szczegółowe - to rozpiska tego na co wydaliśmy pieniądze

 • wydatki razem - to podsumowanie kolumn 13 do 19

 • saldo - to kwota naszych pieniędzy

2

3

4-9

10

13-19

12

11


Wiczenie
ćwiczenie powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE


Wpłata do drużyny- Składki członkowskie I kwartał 2007 powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE

1

8 I 07

120,00

120,00

120,00

Wpłata do KH- składki członkowskie I kwartał 2007

15 I 07

2

120,00

120,00

0,00

12 II 07

3

Pobranie z KH

200,00

200,00

200,00


Dokumentacja r d owa
Dokumentacja źródłowa powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE

 • kwitariusz przychodowy KP

 • faktura Vat

 • faktura Vat Korygująca

 • nota korygująca

 • faktura Vat RR

 • rachunek

 • polecenie wyjazdu służbowego (delegacja)

 • wniosek o zaliczkę

 • nota księgowa

 • dowód wpłaty KP

 • polisa ubezpieczeniowa

 • inne dowody źródłowe (np.: paragon do 6 zł, bilety)


120,00 powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE

0,00

200,00

129,00

20,00

71,00

51,00

Rozpisujemy szczegółowo. Mamy na jednej fakturze materiał i sprzęt

rozbijamy pozycje z naszej faktury i wpisujemy w osobnej

kolumnie ale w jednym wierszu nasze artykuły

kol. 13 zakup sprzętu (młotek) i kol. 14 zakup materiałów (gwoździe)

Po wypełnieniu kolumn

1,2 oraz 3 (treść):

w naszym wypadku

młotek ( 51 zł) i gwoździe (20 zł)

Mamy nasz młotek i gwoździe

znajdujące się na jednej fakturze -

jak to wpisać ???


Dokumentacja r d owa jak j opracowa
dokumentacja źródłowa – jak ją opracować ? powinna dać kolumnę 10. (SALDA – nie podsumowujemy). Po podsumowaniu kolumnę 12 odejmujemy od kolumny 10 i powinno nam to dać wynik znajdujący się w SALDZIE

pokażemy to na przykładzie naszej faktury


W prawym górnym narożniku wpisujemy kolejny nr dowodu (patrz kolumna 2-książka finansowa)

4

Bardzo ważne aby podać dokładne dane

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec „Piast” Poznań Stare Miasto

61-809 Poznań; ul. Św. Marcin 80/82

NIP 778-14-40-251


Druga strona

następnie opisujemy co stało się z zakupionymi artykułami. Jeżeli np.: coś zużyto na biwaku to trzeba to napisać (i do czego to zużyto również) oraz gdzie był ten biwak.

W lewym górnym narożniku

przystawiamy pieczątkę drużyny,

w której będzie

rozliczana nasza faktura

Druga strona

Młotek zakupiono w celu uzupełnienia sprzętu pionierskiego drużyny –

wpisano do książki inwentarzowej hufca pod pozycją 12.

Gwoździe zakupiono i zużyto podczas budowy skrzyń magazynowych drużyny.

10.05.07

Drużynowy

10.05.07

Skarbnik

Skarbnik

71,00

10.05

7

Drużynowy


Sprawdzono pod wzgl dem formalnym i rachunkowym merytorycznym
sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, merytorycznym ?

formalnymi rachunkowym - skarbnik sprawdza czy dokumenty źródłowe zostały wystawione w sposób prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu oraz, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych.

merytorycznym –drużynowy sprawdza rzetelności zawartych danych, celowości, gospodarności i legalności operacji gospodarczych a także na stwierdzeniu, że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki. Opisana faktura przez osoby upoważnione jest jednoznaczna z zatwierdzeniem pod względem merytorycznym.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę !!! merytorycznym ?


ad