AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO ZA ROK 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO ZA ROK 2011. LEDEN. Žáci 6. a 9. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže „Ochrana divoce žijících handicapovaných zvířat“ . Vyráběli nástěnný kalendář. LEDEN.

Download Presentation

AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO ZA ROK 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO

ZA ROK 2011


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

LEDEN

Žáci 6. a 9. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže „Ochrana divoce žijících handicapovaných zvířat“. Vyráběli nástěnný kalendář.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

LEDEN

Žáci šesté třídy mají k ekologii blízko, neboť teorii s praxí spojují v ekologických praktikách. Tentokrát si vyzkoušeli vyrobit ekoobrazy ve výtvarné výchově. Čtyři vyučovací hodiny skládali a lepili mozaiku z přírodních materiálů.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

ÚNOR

Děti ze třetí a čtvrté třídy absolvovaly týdenní pobytový program „Zapomenutá zima“ v ekocentru PALETA Oucmanice. Program se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

BŘEZEN

V rámci volby povolání i ekologického smýšlení se kolektiv žáků 7. až 9. ročníku zúčastnil exkurze do Lázní Bohdaneč. Zde žáci navštívili dva podniky, které se zabývají recyklací plastového odpadu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

BŘEZEN

Žáci šesté třídy se na konci března zúčastnili velmi vydařeného pobytového programu v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno-Čabárna. Během pěti dnů navštívili například záchrannou stanici nebo hornický skanzen Mayrau. Program se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

BŘEZEN

Po návratu z ekologického pobytu oslavili žáci šesté třídy „Světový den vody“. Tematický den se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

DUBEN

Po zimní sérii interaktivních školení pedagogů ZŠ Třebařov v oblasti EVVO následoval třídenní pobytový program v ekologickém centru SEVER – Rýchory v Horním Maršově. Pobyt se konal v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

DUBEN

V dubnu všechny třídy školy absolvovaly Den Země. V roce 2011 byla zvolena témata les, voda, zvířata kolem nás, odpady a globální problémy lidstva. Tematický den byl uspořádán v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

ČERVEN

6. června proběhla terénní exkurze „Moravským krasem od severu k jihu“ ve spolupráci se střediskem Lipka – Rychta Krásensko. Ekologicko-geologického dne se zúčastnili vybraní žáci 7. až 9. ročníku. Exkurze se uskutečnila v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

ČERVEN

Další exkurze v rámci projektu Všemi smysly na přírodu se konala v CHKO Křivoklátsko a téma znělo „Najděte si trilobita“. Exkurze pro žáky druhého stupně měla opět ekologicko-geologické zaměření a odehrála se v proslulé lokalitě Skryjsko.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

ČERVEN

Žáci šesté a sedmé třídy se zúčastnili osvětové ekologické akce „Zahoď mobil“ v Pardubicích, kterou pořádala společnost Asekol.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

ČERVEN

Chlapci a děvčata z deváté třídy v rámci „Světového dne životního prostředí“ vyrazili na jednodenní výlet na naučnou stezku Boršovský les. Vycházka byla součástí projektu Všemi smysly na přírodu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

ZÁŘÍ

Druháčci ze ZŠ Třebařov a ZŠ Paleckého vyrazili na společný výlet přírodou k moravskotřebovské rozhledně Pastýřka na vrchu Pastvisko.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

ŘÍJEN

Hned na začátku nového školního roku jsme v rámci projektu Všemi smysly na přírodu začali budovat novou interaktivní učebnu se zaměřením na výuku přírodopisu či ekologických praktik. Nazvali jsme ji „EKOtřída“.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

LISTOPAD

Dvě akce s ekologickou tématikou byly uspořádány na začátku listopadu. Žáci šesté třídy oslavily „Světový den zvířat“, chlapci a děvčata ze 7. ročníku prožili „Den stromů“. Aktivity byly podpořeny z projektu Všemi smysly na přírodu.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

PROSINEC

Poutavou čtyřhodinovou besedu o plazech s praktickou ukázkou přivezl pan Pecháček z Dolní Čermné. Žákům byly předány zajímavé informace o životě a stavbě těla různých plazů, zejména hadů. Určitě nejvíce zaujala anakonda velká.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

PROSINEC

Velký úspěch jsme zaznamenali ve výtvarné soutěži s ekologickou tématikou „Pomáháme přírodě“. Soutěže se zúčastnilo více než 1600 žáků z celé České republiky a naše dvě žákyně obsadily první místo. Absolutní vítězkou internetového hlasování se stala Kristýna Faltusová, odborná porota vyhlásila za vítězku jedné z kategorií Terezu Tichou.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

Zapojení žáků ZŠ Třebařov v oblasti EVVO

 • Žáci 6. ročníku každoročně absolvují povinně volitelný předmět „ekologická praktika“.

 • Žáci druhého stupně se každoročně účastní alespoň dvou exkurzí se zaměřením na EVVO.

 • Žáci 8. a 9. ročníku vytvářeli interaktivní vzdělávací materiály z oblasti ekologie v rámci projektu Všemi smysly na přírodu.

 • Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se podílejí na výzdobě a úpravách nové učebny – EKOtřídy.

 • Pro žáky školy byly uspořádány tematické dny s environmentálními aktivitami.

 • Žáci aktivně třídí odpad – papír, plasty, elektrozařízení a vybité baterie. Pomáhají při každoročním sběru papíru.

 • Vybraní žáci pravidelně uklízí školní pozemek a přilehlou autobusovou zastávku.

 • Úspěšní žáci se každoročně zúčastní soutěží s přírodovědnou nebo výtvarně-ekologickou tematikou.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

Zapojení žáků ZŠ Třebařov v oblasti EVVO


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

Zapojení rodičů a veřejnosti v oblasti EVVO

 • Ve spolupráci s obcí pořádáme v rámci Dne Země sběr netříděného papíru.

 • Občané Třebařova přispívají do projektu Recyklohranísběrem vybitých baterií a drobného elektrozařízení.

 • Děti se svými rodiči a místními myslivci navštěvují blízký Petrušovský les v rámci projektu mateřské školky „Rok v lese“.

 • Někteří rodiče dětí pravidelně jezdí na pobytové programy nebo exkurze, případně se účastní tematických dnů.


Aktivity z t eba ov v oblasti evvo za rok 2011

Zapojení provozních zaměstnanců v oblasti EVVO

 • Bioodpad z kuchyně je umisťován na kompost.

 • Provozní zaměstnanci se starají o správné třídění odpadů.

 • Pravidelné sečení trávy a její ukládání na kompost.

Propagace školy v oblasti EVVO

 • Informace o školní EVVO jsou pravidelně umísťovány na stránky www.zstrebarov.cz. Texty jsou vkládány na úvodní stranu nebo do sekce „ekologická výchova“, fotografie pak do oddílu „fotoalbum“.

 • Některé informace (zejména o grantovém projektu Všemi smysly na přírodu) publikujeme na stránkách www.ekovychova.cz, v Učitelských novinách, Svitavském deníku nebo obecním zpravodaji.

 • K prezentaci ekologické výchovy jsme také využívali školní časopis Bystřil, v roce 2011 přejmenován na časopis Bystřílek.


 • Login