AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO ZA ROK 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO ZA ROK 2011. LEDEN. Žáci 6. a 9. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže „Ochrana divoce žijících handicapovaných zvířat“ . Vyráběli nástěnný kalendář. LEDEN.

Download Presentation

AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO ZA ROK 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AKTIVITY ZŠ TŘEBAŘOV V OBLASTI EVVO

ZA ROK 2011


LEDEN

Žáci 6. a 9. ročníku se zapojili do výtvarné soutěže „Ochrana divoce žijících handicapovaných zvířat“. Vyráběli nástěnný kalendář.


LEDEN

Žáci šesté třídy mají k ekologii blízko, neboť teorii s praxí spojují v ekologických praktikách. Tentokrát si vyzkoušeli vyrobit ekoobrazy ve výtvarné výchově. Čtyři vyučovací hodiny skládali a lepili mozaiku z přírodních materiálů.


ÚNOR

Děti ze třetí a čtvrté třídy absolvovaly týdenní pobytový program „Zapomenutá zima“ v ekocentru PALETA Oucmanice. Program se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


BŘEZEN

V rámci volby povolání i ekologického smýšlení se kolektiv žáků 7. až 9. ročníku zúčastnil exkurze do Lázní Bohdaneč. Zde žáci navštívili dva podniky, které se zabývají recyklací plastového odpadu.


BŘEZEN

Žáci šesté třídy se na konci března zúčastnili velmi vydařeného pobytového programu v Naučném středisku ekologické výchovy Kladno-Čabárna. Během pěti dnů navštívili například záchrannou stanici nebo hornický skanzen Mayrau. Program se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


BŘEZEN

Po návratu z ekologického pobytu oslavili žáci šesté třídy „Světový den vody“. Tematický den se uskutečnil v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


DUBEN

Po zimní sérii interaktivních školení pedagogů ZŠ Třebařov v oblasti EVVO následoval třídenní pobytový program v ekologickém centru SEVER – Rýchory v Horním Maršově. Pobyt se konal v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


DUBEN

V dubnu všechny třídy školy absolvovaly Den Země. V roce 2011 byla zvolena témata les, voda, zvířata kolem nás, odpady a globální problémy lidstva. Tematický den byl uspořádán v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


ČERVEN

6. června proběhla terénní exkurze „Moravským krasem od severu k jihu“ ve spolupráci se střediskem Lipka – Rychta Krásensko. Ekologicko-geologického dne se zúčastnili vybraní žáci 7. až 9. ročníku. Exkurze se uskutečnila v rámci ekologického projektu Všemi smysly na přírodu.


ČERVEN

Další exkurze v rámci projektu Všemi smysly na přírodu se konala v CHKO Křivoklátsko a téma znělo „Najděte si trilobita“. Exkurze pro žáky druhého stupně měla opět ekologicko-geologické zaměření a odehrála se v proslulé lokalitě Skryjsko.


ČERVEN

Žáci šesté a sedmé třídy se zúčastnili osvětové ekologické akce „Zahoď mobil“ v Pardubicích, kterou pořádala společnost Asekol.


ČERVEN

Chlapci a děvčata z deváté třídy v rámci „Světového dne životního prostředí“ vyrazili na jednodenní výlet na naučnou stezku Boršovský les. Vycházka byla součástí projektu Všemi smysly na přírodu.


ZÁŘÍ

Druháčci ze ZŠ Třebařov a ZŠ Paleckého vyrazili na společný výlet přírodou k moravskotřebovské rozhledně Pastýřka na vrchu Pastvisko.


ŘÍJEN

Hned na začátku nového školního roku jsme v rámci projektu Všemi smysly na přírodu začali budovat novou interaktivní učebnu se zaměřením na výuku přírodopisu či ekologických praktik. Nazvali jsme ji „EKOtřída“.


LISTOPAD

Dvě akce s ekologickou tématikou byly uspořádány na začátku listopadu. Žáci šesté třídy oslavily „Světový den zvířat“, chlapci a děvčata ze 7. ročníku prožili „Den stromů“. Aktivity byly podpořeny z projektu Všemi smysly na přírodu.


PROSINEC

Poutavou čtyřhodinovou besedu o plazech s praktickou ukázkou přivezl pan Pecháček z Dolní Čermné. Žákům byly předány zajímavé informace o životě a stavbě těla různých plazů, zejména hadů. Určitě nejvíce zaujala anakonda velká.


PROSINEC

Velký úspěch jsme zaznamenali ve výtvarné soutěži s ekologickou tématikou „Pomáháme přírodě“. Soutěže se zúčastnilo více než 1600 žáků z celé České republiky a naše dvě žákyně obsadily první místo. Absolutní vítězkou internetového hlasování se stala Kristýna Faltusová, odborná porota vyhlásila za vítězku jedné z kategorií Terezu Tichou.


Zapojení žáků ZŠ Třebařov v oblasti EVVO

 • Žáci 6. ročníku každoročně absolvují povinně volitelný předmět „ekologická praktika“.

 • Žáci druhého stupně se každoročně účastní alespoň dvou exkurzí se zaměřením na EVVO.

 • Žáci 8. a 9. ročníku vytvářeli interaktivní vzdělávací materiály z oblasti ekologie v rámci projektu Všemi smysly na přírodu.

 • Vybraní žáci 8. a 9. ročníku se podílejí na výzdobě a úpravách nové učebny – EKOtřídy.

 • Pro žáky školy byly uspořádány tematické dny s environmentálními aktivitami.

 • Žáci aktivně třídí odpad – papír, plasty, elektrozařízení a vybité baterie. Pomáhají při každoročním sběru papíru.

 • Vybraní žáci pravidelně uklízí školní pozemek a přilehlou autobusovou zastávku.

 • Úspěšní žáci se každoročně zúčastní soutěží s přírodovědnou nebo výtvarně-ekologickou tematikou.


Zapojení žáků ZŠ Třebařov v oblasti EVVO


Zapojení rodičů a veřejnosti v oblasti EVVO

 • Ve spolupráci s obcí pořádáme v rámci Dne Země sběr netříděného papíru.

 • Občané Třebařova přispívají do projektu Recyklohranísběrem vybitých baterií a drobného elektrozařízení.

 • Děti se svými rodiči a místními myslivci navštěvují blízký Petrušovský les v rámci projektu mateřské školky „Rok v lese“.

 • Někteří rodiče dětí pravidelně jezdí na pobytové programy nebo exkurze, případně se účastní tematických dnů.


Zapojení provozních zaměstnanců v oblasti EVVO

 • Bioodpad z kuchyně je umisťován na kompost.

 • Provozní zaměstnanci se starají o správné třídění odpadů.

 • Pravidelné sečení trávy a její ukládání na kompost.

Propagace školy v oblasti EVVO

 • Informace o školní EVVO jsou pravidelně umísťovány na stránky www.zstrebarov.cz. Texty jsou vkládány na úvodní stranu nebo do sekce „ekologická výchova“, fotografie pak do oddílu „fotoalbum“.

 • Některé informace (zejména o grantovém projektu Všemi smysly na přírodu) publikujeme na stránkách www.ekovychova.cz, v Učitelských novinách, Svitavském deníku nebo obecním zpravodaji.

 • K prezentaci ekologické výchovy jsme také využívali školní časopis Bystřil, v roce 2011 přejmenován na časopis Bystřílek.


 • Login