slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Město Linec / Linz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Město Linec / Linz - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Město Linec / Linz. Hlavní město Horno-rakouské provincie Třetí největší město Rakouska ( 190.000 obyvatel ) Významné hospodářské centrum s nízkou nezaměstnaností Město průmyslu s moderními technologiemi - Zelené město. Předpoklady úspěchu EHMK. Solidní finanční základ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Město Linec / Linz' - rosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m sto linec linz
MěstoLinec / Linz
 • HlavníměstoHorno-rakousképrovincie
 • TřetínejvětšíměstoRakouska (190.000 obyvatel)
 • Významnéhospodářskécentrum s nízkounezaměstnaností
 • Městoprůmyslu s modernímitechnologiemi

- Zelenéměsto

p edpoklady sp chu ehmk
Předpokladyúspěchu EHMK
 • Solidnífinančnízáklad
 • Autonomie uměleckéhovedení
 • Eliminacepolitickýchintervencívůčitýmu
 • Program na 365 dní v roce
p edpoklady sp chu ehmk1
Předpokladyúspěchu EHMK
 • Marketingovástrategie na míru
 • Posíleníspolupráce v oblastiturismu
 • Hospitality City project (pohostinnost)
 • Networking (zapojení do sítí)
financov n
Financování

Celkovýrozpočetbyl: 69.866.000 Eur(2005 -2010).

Společnost Linz09 disponovalačástkou 61.5 mil. Eur, z toho:

- 60 mil. Eurodměsta, kraje a státu

(20 mil. Eurkaždý z nich)

- 1.5 mil. Eurod EU

- 10.6 mil. EurSponsoring ( 4 mil. euro cash)

- 2.0 mil. EurVstupné & Merchandising (tržby)

finance n klady
Finance- náklady

Celkové náklady: 69,866.000 EURO

 • Program 60.9 %
 • Program 2010 (rok po EHMK) 0.6 %
 • Marketing 19.0 %
 • Personál 12.2 %
 • Materiál, provozní náklady

a drobné investice 5.4 %

 • Kapitálové rezervy (pro projekty) 2.0 %
finance p jmy
Finance– příjmy

Celkovépříjmy: 69,866.000 EURO

 • Rakouskárepublika 28.6 %
 • ProviniceHorníRakousko 28.6 %
 • MěstoLinec 28.6 %
 • EvropskáUnie 2.1 %
 • Sponsoring 5.9 %
 • Vstupné 2.1 %
 • Merchandising 0.8 %
 • Jiné 3,3 %
365denn program tiefenrausch 2008 projekty v suter nn ch prostorech a tunelech lince
365denní program - „Tiefenrausch 2008“ projekty v suterénních prostorech a tunelech Lince
 • Pivovarskýsklep
 • Galerie WWII
slide10

365denní program– „ Höhenrausch 2009“

Jeden z vrcholůprogramu Linz09

marketingov koncepce komunika n c le
Marketingovákoncepce– komunikačnícíle
 • KonfrontacetradičnípředstavyLincejakonudněindustriálníhoměsta

snovourealitoukustavenítrianglu“Průmysl + kultura + příroda”jakofunkčnívizitkyjedinečnépro Linec;

 • PoziceLincenaturistickémapějakoměstaumístěnéhomeziSalzburgem a Vídní, jenžsoutěžístěmitodvěmareprezentantyrakouskéhoklišésilousvýchnověstanovenýchpriorit;
 • RozšířeníslovaLinecjakoEvropskéhlavníměstokultury Linz09;
 • Dospětkpocituhrdostinasvéměsto : součástímise Linz09 bylodonutitobyvateleLinceznovunaléztsvouvlastníkulturníidentitu.
marketingov koncepce komunika n dramaturgie1
Marketingovákoncepce– Komunikačnídramaturgie

Zahajujícíkampaň - Logo (start 2007 do poloviny 2008),jenžbylazaměřená k etablováníLinz09jakoznačky a prosadila toto logo jakodominantnípocelémměstě a na klíčovýchlokalitách v HornímRakousku a Rakouskuvůbec; zahrnujetaképrvnívydání „Programovéknihy“, a publikacizahrnujícípodrobnostikulturníhoprogramu;

Zasazeníkampaně (pol 2008-konec 2008),jenž se zaměřilo na odlišeníLinceodostatníchEHMK a jinýchrakouskýchměst, zejménapomocípropagace na mezinárodnímturistickémtrhu; představujepoprvéslogan„Linz.Verändert“ – a takéobsahujedruhévydání„Programovéknihy“,kdejsoupodrobnosti o velikostiuměleckéhoprogramu na rok 2009;

marketingov koncepce komunika n dramaturgie2
Marketingovákoncepce– komunikačnídramaturgie

Big Bang - Programovákampaň

(druhá pol 2008 - konec 2008), jenžzahrnovalakomunikaci o eventuálnímkulturnímprogramunapříčrokem 2009, mezijinýmvydánítřetí a finálníedice „Programovéknihy“ a představeníčtrnáctideníku- newsletruNeuner.

neuner linz09 programov pr vodce
„NEUNER“ Linz09 programovýprůvodce
 • 2008 (list.) - 2009(pros.)
 • Každých 14 dní
 • Příloharegionálníchnovin
 • Distribuce navysoce frekventovanýchmístech
 • Celkový náklad 170.000,-
fakta sla program
Fakta & čísla– program

Návštěvníci: 2009 2,903.000

2006 - 2008 580.000

2006 - 2009 3,483.000

Události: 7.700

Projekty: 220

Umělci (participující): 5.000 ze66 zemí

fakta sla mediaecho
Fakta & čísla- mediaecho
 • Články (tištěné, online) 25.000
 • Vstupy(TV, radio, etc) 2.600
 • Prezentace(2005-2009) 500

Tiskovézprávy300

Tiskovékonference(národní) 230

 • Tiskovékonference(mezinárodní) 15

Novináři300

fakta sla prodej vstupenek
Fakta & čísla– prodejvstupenek

Linz09 sezónní vstupné pro místní

 • 7.000 byloprodánosezónníchvstupenek pro místní
 • 22.000 Linz09 karet

Linz09karty na

1 nebo 3 dny

fakta sla turistika
Fakta & čísla –turistika

Přenocování vLinci2009 738.555

 • nárůstv % + 9.5

Návštěvníci(Linz09 Infocenter 2009)

167.600

 • nárůstv % + 88.0

GuidedToursprovozovanéAustria Guides (účastníci)

5.100

Zamluvenévíkendovébalíčky5.000

Delegace– vícenež 100z 30 různýchzemí

celkov v sledek
Celkovývýsledek
 • Na konciroku 2009 bylfinančnístavkonsolidovaný.
 • Veskutečnostizdebylakapitálovárezervapřibližně 1.700,000 eur pro novékulturníprojekty v následujícíchletech.
udr itelnost
Udržitelnost
 • Novákulturní a městskáinfrastruktura (budovy etc)
 • Ziskytýkající se zlepšenípředstavveřejnosti (public image) a zároveňsebedůvěry
 • Internacionalizace, zlepšenákvalitaživotaa vícekonkurence
 • Novévazby a spolupráce - mezinárodně
udr itelnost1
Udržitelnost

24 dálepokračujícíchprojektův roce 2010 a

2011 jako

Triennale 1.0, Crossing Europe, Next comic , Kepler Salon, Pixelhotel, Hermit in thetower, „Höhenrausch. 2“,…

ad