Consumentenvertrouwen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Consumentenvertrouwen PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Consumentenvertrouwen. Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumentenvertrouwen. Thema: De kredietcrisis voorbij? “Vertrouwen is dus heel belangrijk voor de economie” (Tijdschrift v Econ Ond: pag. 290, 2008)

Download Presentation

Consumentenvertrouwen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Consumentenvertrouwen

Wouter Jonkers & Jeroen Nieuweboer

Centraal Bureau voor de Statistiek


Consumentenvertrouwen

Thema: De kredietcrisis voorbij?

“Vertrouwen is dus heel belangrijk voor de economie”

(Tijdschrift v Econ Ond: pag. 290, 2008)

Vertrouwen van de consument wordt gemeten in het

“Consumenten ConjunctuurOnderzoek” (CCO)


INHOUD PRESENTATIE

 • Doel CCO

 • Opzet CCO

 • Publicatie uitkomsten

 • Internationale vergelijking

 • Conjunctuurklok

 • Consumentenvertrouwen & producentenvertrouwen

 • Consumentenvertrouwen & economische groei

 • Vragen?


Doel consumentenvertrouwen

 • Het consumentenvertrouwen (CV) verschaft

 • actuele informatie over

 • consumentenopvattingen

 • mbt de

 • algemene economische situatie &

 • financiële situatie van het eigen huishouden


Aanleiding: Waarom meten?

 • Meten van welvaart:

 • Objectief  Inkomen, Bestedingen

 • Subjectief 

 • “If men define situations as real, they are real in their consequences” (W.I. Thomas; 1863-1947).

 • M.a.w. ervaring en verwachting van consument beïnvloeden de ‘gekleurde’ perceptie van huidige economische situatie en dit bepaalt het gedrag van de consument.

 • Relatie objectieve en subjectieve indicatoren is complex


Aanleiding: waarom meten?

 • Grondlegger Katona

 • 3 dimensies begrip kooplust (willingness to buy):

 • Perceptie door consument v/d huidige en toekomstige financiële situatie van het huishouden

 • Perceptie van huidige en toekomstige economische situatie in het algemeen;

 • Perceptie van prijsontwikkeling en de markt van duurzame goederen


Berekening CV

 • Gemiddelde van de saldi van positieve en negatieve antwoorden uitgedrukt in procenten (uitkomsten liggen tussen -100 en +100).


Andere vragen CCO

 • CCO bestaat uit totaal 16 vragen

 • Werkloosheid

 • Prijsontwikkeling

 • Spaarzin

 • Bezuinigingen

 • Op verzoek van de Europese commissie (start mei 1972)

 • Tbv diagnose en korte termijn prognose van conjunctuur (icm producentenvertrouwen)


Methode & Frequentie

 • Hoofd of echtgeno(o)t(e)/vaste partner van het hoofd van Nederlandse particuliere huishoudens

 • FrequentieMethode

 • 1972 Mei, OktMondeling

 • 1973 - 1983 Jan, Mei, OktMondeling

 • 1984 - Jan 1986 Jan, Apr, Jun, OktTelefonisch

 • Vanaf april 1986MaandelijksTelefonisch

 • Eerste 10 werkdagen van de maand


Steekproef & Respons

 • PeriodeSteekproefomvang

 • 1972 – 19835000 à 6000

 • 1984 – 19832000 à 4000

 • 1984 – sept 19922000

 • Okt 1992 – heden1500

 • Respons daalt  vanaf juli 2007 ook mobiele nummers

 • Respons maart 2009: 62,5%


Correctie

 • Seizoenseffecten

 • Consumenten zijn somberder in de herfst

 • (donkere dagen?)

 • Consumenten zijn optimistischer in januari

 • (loonsverhoging, nieuwe jaar nieuwe kansen?)

 • Correctie

 • afzonderlijke maanden beter te kunnen vergelijken

 • op 5 deelvragen, dus CV zelf indirect


Publicatie

 • Statline

 • - Maandcijfers (gecorrigeerd en ongecorrigeerd)

 • - Kwartaal- en jaarcijfers (ongecorrigeerd)

 • naar achtergrondkenmerken (vanaf 2002)

 • - Persoon

 • - Huishouden

 • - Regio

 • Maandelijks “Conjunctuurbericht”

 • Webartikelen

 • Bijdragen Armoedebericht, Statistisch zakboek

 • Onderdeel conjunctuurklok


De extremen

 • OorspronkelijkGecorrigeerd

 • Hoogste CV+28 (jan 2000)+27 (juni 2000)

 • Laagste CV-39 (juli 2003)-40 (juli 2003)

 • Grootste stijging+11 (jan 1998)+9 (februari 1995)

 • Grootste daling-17 (sept 2007)-14 (sept 2007)

 • LT gemiddelde -3

 • Maart 2009

 • Waarde- 33 - 34

 • tov vorige maand- 4 - 4


Consumentenvertrouwen 2002-2009


CBS:

- Algemene economische situatie afgelopen 12 maanden;

- Algemene economische situatie komende 12 maanden;

- Eigen financiële situatie afgelopen 12 maanden;

- Eigen financiële situatie komende 12 maanden;

- Gunstige tijd voor grote aankopen.

Europa:

- Eigen financiële situatie komende 12 maanden;

- Algemene economische situatie komende 12 maanden;

- Werkloosheid komende 12 maanden;

- Besparingen komende 12 maanden.

Consumentenvertrouwen Europees en nationaal


Consumentenvertrouwen internationaal


Consumentenvertrouwen VS (Michigan-index)


Conjunctuurklok


Conjuncturele top


Conjuncturele neergang


Conjunctureel dal


Conjuncturele opgaande fase


Conjunctuurklok februari 2008


Conjunctuurklok augustus 2008


Conjunctuurklok februari 2009


Consumenten- & producentenvertrouwen


Consumentenvertrouwen & economische groei


 • Vragen ?


Consumentenvertrouwen

 • Hoe hoog is het consumentenvertrouwen (CV) van de aanwezigen in de zaal?

 • CV totaal: -27 (n=26)

 • CV mannen: -22 (n=22)

 • CV vrouwen: -55 (n=4)

 • De aanwezige mannen zijn positiever dan vrouwen.

 • Dit zie je overigens normaliter ook terug in de kwartaalcijfers op statline.

 • CV maart (ongecorrigeerd): -33


 • Login