ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล - PowerPoint PPT Presentation

...
Download
1 / 42

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล. Introduction to Database. ลำดับชั้นของการจัดเก็บข้อมูล. ลำดับชั้นของการจัดเก็บข้อมูล. บิต (bit) ย่อมาจาก Binary Digit ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะแสดงได้ 2 สถานะคือ 0 หรือ 1. ลำดับชั้นของการจัดเก็บข้อมูล.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4775214

Introduction to Database


4775214


4775214

 • (bit) Binary Digit 1 2 0 1


4775214

 • (byte) 8 1 1

 • 10100001 10100010


4775214

 • (Field) (byte)

 • Name

 • LastName


4775214

 • (Record) (record)

 • 1 1


4775214

 • (File)

 • 500


4775214

 • (Database)


4775214

Database

Personnel file

Department file

Payroll file

(Project database)

Files

098-40-1370 Fiske, Steven 01-05-1985

549-77-1001 Buckley, Bill 02-17-1979

005-10-6321 Johns, Francine 10-07-1997

(Personnel file)

Record , ,

Records

098-40-1370 Fiske, Steven 01-05-1985

Fields

Fiske

Field

Characters (Byte)

1000100

F ASCII

Bit

0,1


4775214


File based system

(File-based System)

 • (File-based system)


File based system1

(File-based System)


4775214


4775214

 • (Temporary file)


4775214

 • 3

  • (Insertion anomalies)

  • (Modification anomalies)

  • (Deletion anomalies)


4775214

 • (Application program) 20 30

  1.

  2. 20 30

  3.

  4.

  5.


4775214


4775214


4775214


4775214

 • (Database)

 • (Database Management System : DBMS)


Database

(Database)

  • (System catalog)

  • (Data Dictionary)

  • (Meta - data)


Database1

(Database)


Database system

(Database System)

DBMS

Database


Database management system dbms

(Database Management System : DBMS)

 • DBMS

 • ,


4775214

DBMS

 • (Data dictionary management)

 • (Data storage management)

 • (Data transformation and presentation)

 • (Security management)

 • (Multiuser accesss control)


4775214

DBMS

 • (Backup and recovery management)

 • (Data integrity management)

 • (Database access languages and application programming interfaces)


4775214


4775214

Data

Hardware

Software

Procedure

People


Hardware

(Hardware)


Software

(Software)

 • , ,


4775214

(Data)

 • DBMS (meta data)


Procedure

(Procedure)


People

(People)

 • , ,


4775214

 • (Database Administrator :DBA)

 • (Database Designer)

 • (Application Developers)

 • (End User)


4775214


4775214

 • (Complexity)

 • (Size)

 • DBMS(Cost of DBMS)

 • (Additional hardware cost)

 • (Cost of conversion)

 • (Higher impact of a failure)


4775214

2


4775214

:

 • (Single-User)

  • Stand alone database Desktop database


4775214

:

 • (Multi-User)


4775214

:

 • (Centralized Database System)

Client

Server

Client

Client

Client


4775214

:

 • (Distributed Database System)


4775214


 • Login