presentasjon
Download
Skip this Video
Download Presentation
presentasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

presentasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

presentasjon. fakta. 9 ingeniører/ teknikere Kranbil m/ målebåt Multistråle sonar Lett seismikk for sjøbunn ROV- miniubåt Leica GPS og totalstasjoner Mobil laserskanner Bakkebasert laserskanner UAS Kartleggingsdrone. FAGOMRÅDER Eiendom/ Matrikkel Bygg og anlegg Sjømåling Skanning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' presentasjon' - ronny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fakta
fakta
 • 9 ingeniører/ teknikere
 • Kranbil m/ målebåt
 • Multistråle sonar
 • Lett seismikk for sjøbunn
 • ROV- miniubåt
 • Leica GPS og totalstasjoner
 • Mobil laserskanner
 • Bakkebasert laserskanner
 • UAS Kartleggingsdrone
 • FAGOMRÅDER
 • Eiendom/ Matrikkel
 • Bygg og anlegg
 • Sjømåling
 • Skanning
 • Ortografi - flyfoto
 • Geodesi
 • Kart- og geodata
 • Viderebehandling av data
 • Forhandling av utstyr
 • IT Tjenester
 • Utleie av utstyr
 • Kursvirksomhet
undervannstekniske tjenester
Undervannstekniske tjenester
 • AKUSTISK KARTLEGGING
  • Mobilitet og levering
  • Multistråle akustisk kartlegging av sjøbunn
  • Enkelstråle akustisk kartlegging
  • Lettseismisk kartlegging
  • Rov inspeksjonNøyaktighet
  • Vi benytter oss av RTK GNSS for all posisjonering av målebåten i posisjon, retning og høyde.

KorreksjonerMålebåtens bevegelser korrigeres for bevegelser 10 ganger i sekundet.

Lydhastighet i vannsøylen måles med en sonde som senkes ned og registrerer dette for hver meter.

laserskanning
LASERSKANNING
 • Bakkebasert laserskanner
  • Leica HDS 3000 med 2-5mm nøyaktighet for innvendig og utvendig måling. Benyttes fortrinnsvis til bygg og detaljmålinger.
  • Georefereres vha. totalstasjon eller RTK GPS
  • Data leveres i alle formater. Ferdige DWG tegninger. 3D modellering
  • Som bygget dokumentasjon, FDV, tilstandsrapport, oppdatering av tegningsgrunnlag for eldre bygg, tunnelskanning osv.
laserskanning1
LASERSKANNING
 • Mobil laserskanner
  • Dynascan fra MDL Mapping Systems
  • Posisjonsbestemmes vha. RTK GPS Centimeters nøyaktighet.
  • Brukes på bil, ATV, snøscooter, båt, helikopter osv.
  • Typisk anvendelse er grunnlag for masseberegning, strandsonekartlegging, detaljkart, ferdigveiskart.
  • 3D modeller for generering av kotekart
slide6

UAV/UAS – Unmanned AerialVehicles/System - Drone

GeoNord as har nå gått til anskaffelse av en drone av denne typen fordi vi ser et behov for prisgunstig kartlegging fra luften.

Teknologi brukt for oppdrag i luften der det ikke er forsvarlig eller økonomisk å bruke bemannede fly.

Brukes nå både til militært, kommersielt og hobby bruk.

slide8

Fordelervedbrukav UAS

 • Økonomisk
 • Vanskelige og farlige områder
 • Raskt og fleksibelt
 • Oppnåelig og enkelt i bruk
 • Sikkert
 • Flyfoto og terreng innsamling rett i hendene!
gps landm ling
GPS LANDMÅLING
 • Leica SR 530, GPS1200 og Viva
 • 2 frekvente mottakere for RTK og statiske målinger for etterprosessering
 • Benyttes hovedsaklig i kommunaltekniske og anleggsmålinger
 • Korreksjoner enten fra egen basestasjon med NTRIP (internettbasert) eller radio
 • Centimeters nøyaktighet
totalstasjon niveller
TOTALSTASJON/NIVELLER
 • Leica TPS1200 enmannsstasjoner
 • Benyttes hovedsaklig ved bygg-og anleggsmålinger som krever større nøyaktighet
 • Kombinert med GPS er dette effektive og tidsbesparende verktøy
 • Nivelleringskikkerter for nøyaktige høydeoverføringer
kommunale oppm lingstjenester
KOMMUNALE OPPMÅLINGSTJENESTER
 • Ledningskart
 • - Innmåling av ledningstraseer
 • - Digitalisering og registrering
 • - Kumregistreringer
 • - Uttegning av ledningskart
 • Etablering av grunnlagsnett
 • - Utarbeidelse av måleplan
 • - Måling
 • - Analyse og beregning
 • Ajourføring av kart
 • - Innmåling av bygg, veier, terreng, VA etc
 • - Levering av SOSI data
 • - Innlegging direkte i kartsystem

Referanser:Alta kommuneKvalsund kommuneStatens KartverkStatoilAvinor

eiendom matrikkel
EIENDOM/MATRIKKEL
 • Oppmålingsforretninger

*etter matrikkelloven

 • - Varsling
 • - Oppmålingsforretning
 • - Innmåling
 • - Protokollføring
 • - Matrikkelføring
 • Kart- og delingsforretninger

*etter delingsloven

 • - Varsling
 • - Kartforretning
 • - Påvisning
 • - Innmåling
 • - Protokollføring
 • - Målebrev
 • - Matrikkelføring

Referanser:Alta, Sør-Varanger, Berg, Nordkapp, Balsfjord, Loppa, Porsanger Statens KartverkStatens Vegvesen

fkbfkb og nvdb

FKBFKB og NVDB

 • FKB og NVDB dokumentasjon i hht. siste gjeldende Datakatalog
  • Bistand til entreprenør i forbindelse med datafangst
   • Registreringsrutiner
   • Innmåling av objekter til riktig tid
   • Kvalitetssikring
  • Utarbeiding av FKB og NVDB Datasett
   • Import av geometri
   • Eksport til SOSI
   • SOSI kontroll av FKB datasett
  • Leveranse til Statens Vegvesen
   • Retting av feil og mangler
   • Komplettering av leveranse
servertjenester
Servertjenester
 • Lokal Ntrip base for GPS korreksjoner i Alta. UHF-radio og internet basert. Dette sikrer oss og våre kunder stor nøyaktighet på målinger i Alta området.
 • Synkronisering av datakatalogmellom måleinstrument(Rover, maskinstyring) og server over internet.

Dette muliggjør utveksling av prosjektdata for våre kunder på en enkel og effektiv måte.

forhandler og supporterer
Forhandler og supporterer
 • Leica landmålingsutstyr i Finnmark og Troms.
 • Trimble - SITECH maskinstyring i Nord Norge.
utleie av utstyr
Utleie av utstyr
 • Vi leier ut landmålingsutstyr som GPS’er, lasermålere, totalstasjoner, repeatere, Ntripbaser, radiomodem mm til en avtalt pris.
slide17
kurs
 • Vi arrangerer grunnleggende og videregående landmålingskurs og maskinstyringskurs på forespørsel.
it tjenester r dgiving support
IT TJENESTER- rådgiving- Support
 • Anskaffelse av riktig utstyr
 • Infrastruktur nettverk
 • Drift og support med og uten fast avtale.
 • Hjemmekontor
 • Sikkerhet, backupog antivirus
 • Sanntids monitorering
 • Feilsøking
 • Gjenvinning av tapte data
ad