Fokus på lærevansker - nødvendig i moderne attføring?? - PowerPoint PPT Presentation

Fokus p l revansker n dvendig i moderne attf ring l.jpg
Download
1 / 11

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fokus på lærevansker - nødvendig i moderne attføring??. En presentasjon av NetPed v/ Hans Petter Thorvaldsen. Status på Lærevansker.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fokus på lærevansker - nødvendig i moderne attføring??

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fokus p l revansker n dvendig i moderne attf ring l.jpg

Fokus på lærevansker- nødvendig i moderne attføring??

En presentasjon av NetPed

v/ Hans Petter Thorvaldsen


Status p l revansker l.jpg

Status på Lærevansker

1 million voksne leser og skriver dårlig 33 prosent av alle voksne i Norge, nesten 1.1 millioner mennesker, leser så dårlig at de har problemer med å mestre kravene i arbeidslivet. 4 av 10 voksne nordmenn har dårlig eller meget dårlig tallforståelse.

Tall fra ALL- undersøkelsen som har undersøkt voksnes lese- og mestringskompetanse – 2005

(bestilt av departementet).


Fakta om l revansker l.jpg

Fakta om lærevansker

Undersøkelser viser:

 • Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet (etter alder og helse). Mer enn 400 000 voksne i Norge har dårligere ferdigheter i lesing og tallforståelse enn det som anses som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv.(info fra vox – nasjonalt senter for læring i arbeidslivet okt 2007)

 • ElevfluktenFerske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at én av fire elever aldri fullfører videregående skole. På yrkesfaglig studieretning er frafallet hele 36 prosent. Elevflukten er et alvorlig samfunnsproblem, og et sløseri med både de unges og fellesskapets ressurser…Hittil er for lite blitt gjort for å lette overgangen for elever som ikke mestrer teorikravene…. Tilpasset opplæring er nøkkelen til å redusere frafallet i videregående skole…. (fvn – statistisk sentralbyrå 2008)

 • Fremmedspråklige - Ny underklasseFlere forskere frykter nå at innvandrere er i ferd med å bli den nye underklassen i samfunnet… … og forskerkollegene mener en styrking av norskopplæringen må til (artikkel fra Aftenposten 19. november 2003)

 • Folk med lærevansker: Blir gående i tiltakDet er et problem at for få blir utredet for Lærevansker… del av intervju med Aetat (Artikkel fra Velferd – utgave 1 – 2005)

 • Mange uføre med lese- og skrivevansker2 av 3 trygdede her i landet sliter med så dårlig lese- og tallforståelse at det kan være en medvirkende årsak til at de faller ut av arbeidslivet. (Puls program – NRK 14. november 2005)


Hva er l revansker l.jpg

Hva er lærevansker?

 • Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi).

 • Spesifikke skriftformingsvansker (dysgrafi).

 • Spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli).

 • Norskvansker hos fremmedspråklige.

 • Generelle lærevansker betinget av dårlig skolegang, lite behov for å lese og skrive, personlige forhold/forutsetninger, rus, konsentrasjonsvansker, syn og hørselsskader etc.


Noen n kkeltall l.jpg

Noen nøkkeltall

 • Nøkkeltall fra NAV – august 2009 Hele Landet

 • - Personer på uføreytelse 341 425

 • Helt arbeidsledige 77 109

 • Nedsatt arbeidsevne (tidl. Yrkeshemmede) 87 765

 • Søker attføring 1 375

 • Kartlegging 27 899

 • Venter på tiltak 10 015

 • Antall personer på tiltak 48 476

NB! Under 10% av personer med lærevansker får et tilrettelagt tilbud.


Fokus i attf ringsvirksomhet l.jpg

Fokus i attføringsvirksomhet

80% av AMB bedrifter bruker testverktøy for å påvise lærevansker(under 5% i 1999)

40% av AMB bedrifter er medlem av nettverk med fokus på lærevansker(under 10% i 2000)

15% av ASVL bedrifter bruker testverktøy for å påvise lærevansker(under 5% i 2007)

5% av ASVL bedrifter er medlem av nettverk med fokus på lærevansker(0 i 2006)


Slide7 l.jpg

NB! Dersom ett delresultat på under 70%, vurder en utredning!


Hva er netped i dag l.jpg

Hva er NetPed i dag?

 • Et spisskompetansesenter innen lærevansker

 • Mastergrads- og spesialpedagoger, psykolog og høyt kvalifiserte faglærere

 • Tredelt virksomhet med følgende fokus:

  • Tester og opplæringsprogrammer

  • Læringsakademinettverket (landsdekkende pedagogisk nettverk).

  • Lokal opplæringsvirksomhet (Kristiansand, Mandal og Oslo)

NetPed har en visjon om at alle personer med lærevansker enkelt skal kunne få avklart sine vansker og uansett alder og bosted kunne få et tilbud om tilrettelagt opplæring.


L ringsakademier pr september 2009 l.jpg

Læringsakademierpr. september 2009

 • Akershus:

 • Løxa Utvikling (Bærum)

 • Nittedal ASVO AS (Hakadal)

 • OMA (Oppegård)

 • Vest-Agder:

 • AOF Agder (Kristiansand)

 • Ime Verksted AS (Mandal)

 • Kursiv Kompetanse AS (Mandal)

 • Menko AS (Lyngdal)

 • Momentor AS (Flekkefjord)

 • NetPed Kristiansand

 • NetPed Mandal

 • Oslo:

 • AS Varbas

 • ITAS amb AS

 • NetPed Oslo

 • Utviklingssenteret Bydel Sagene

 • Hordaland:

 • KIM AS (Knarvik)

 • KPV (Stord)

 • Nord-Trøndelag:

 • Ole Vig VGS(Stjørdal)

 • Steinkjer VGS (Steinkjer)

 • Aust-Agder:

 • Mølla Verksted AS (Froland)

 • Troms:

 • Digital Læring (Tromsø)

 • Nordland:

 • Stiftelsen Minar (Mo i Rana)

 • Finmark:

 • Varnager ASVO IKS (Vadsø)


Samarbeid netped asvl l.jpg

Samarbeid NetPed - ASVL

NetPed har etablert samarbeidsavtale med ASVL og ønsker

 • Å bistå ASVL medlemmer i å kunne fagteste for lærevansker

 • Å bistå ASVL som bransjeorganisasjon å ha fokus på lærevansker

 • Å etablere lokalt/regionalt samarbeid med enkeltvirksomheter

  • Støtte ved fagtesting

  • Henvisning for deltakere med lærevansker og som har behov for utredning og tilrettelagt tiltak

Tilrettelagt opplæring virker !!

Kontakt oss:

NetPed Kristiansand: 38 09 81 14 – Hans Petter Thorvaldsen: 992 11 635

NetPed Mandal: 38 26 51 29 – Rune Berrefjord: 951 26 737

NetPed Oslo: 940 10 214 – Kjetil Ramsland: 93242108

E-post: post@netped.no


 • Login