Estimering av arbeids og tids forbruk cocomo modellen
Download
1 / 14

Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen. In 140 Forelesning Nr 20 b Sommerville kap 23, 2. Del. COCOMO - Modellen. Empirisk modell Godt dokumentert Vært i bruk lenge (fra ’81) COCOMO 2 er utvidet med Flere utviklingsprosesser Gjenbruk osv. COCOMO 81. COCOMO 2 nivåer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen' - ronli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Estimering av arbeids og tids forbruk cocomo modellen

Estimering av arbeids- og tids-forbruk: COCOMO - modellen

In 140 Forelesning Nr 20 b

Sommerville kap 23, 2. Del


Cocomo modellen
COCOMO - Modellen

 • Empirisk modell

 • Godt dokumentert

 • Vært i bruk lenge (fra ’81)

 • COCOMO 2 er utvidet med

  • Flere utviklingsprosesser

  • Gjenbruk

  • osvCocomo 2 niv er
COCOMO 2 nivåer

 • COCOMO 2 er en trelags modell som gir anslag med økende detaljering ettersom utviklingsprosessen skrider fram

 • Tidlig prototyping

  • Estimerer på grunnlag av objektpoeng og en enkel formel for estimering av tidsforbruk

 • Tidlig utforming

  • Estimerer på grunnlag av funksjonspoeng som deretter oversettes til LOC

 • Etter ferdig arkitektur

  • Estimater på grunnlag av LOC


Tidlig prototyping
Tidlig prototyping

 • Støtter prosjekter med prototyping og prosjekter med utstrakt gjenbruk

 • Bygger på standardestimater for utviklernes produktivitet regnet i objektpoeng per måned

 • Regner også med bruk av CASE

 • Formelen er

  • PM = ( NOP´(1 - %gjenbruk/100 ) ) / PROD

  • PM er personmåneder, NOP er antall objektpoeng, PROD er produktivitetenTidlig utforming
Tidlig utforming

 • Estimater kan beregnes etter at kravspesifikasjonen er spikret

 • Bygger på standardformelen for algoritmiske modeller

  • PM = A´StørrelseB´M + PMm hvor

  • M = PERS ´ RCPX ´ RUSE ´ PDIF ´ PREX ´ FCIL ´ SCED

  • PMm = (ASLOC´(AT/100)) / ATPROD

  • A = 2.5 i første kalibrering, Størrelse i KLOC, B varierer fra 1,1 til 1,24 avhengig av innovasjonsgrad, fleksibilitet, risikostyrings-metode og prosessmodenhet.


Multiplikatorer
Multiplikatorer

 • Multiplikatorene viser kompetansen til utviklingsteamet, ikke funksjonelle krav, kjennskap til utviklingsplatform osv.

  • RCPX – Produktpålitelighet og kompleksitet

  • RUSE – Gjenbruksmål

  • PDIF – Plattformens vanskelighetsgrad

  • PREX – Personellets erfaring

  • PERS – Personellets dyktighet

  • SCED – Mål for utviklingstid

  • FCIL – Teamets tilgang til støttefunksjoner

  • PM – Andel automatisk generert kode


Etter fullf rt arkitektur
Etter fullført arkitektur

 • Samme formel som tidlig utforming PM = A´StørrelseB´M + PMm

 • Estimatet justeres for:

  • Spesifikasjonsustabilitet

  • Gjenbruk. Ikke lineær. LOC reduksjon ikke proporsjonal

  • ESLOC = ASLOC ´ (AA + SU +0.4DM + 0.3CM +0.3IM)/100

   • ESLOC Equivalent new sloc

   • ASLOC Gjenbrukbare kodelinjer DM er prosent endring i utforming. CM er prosent endring av kode. IM er ny integrasjon i prosent av opprinnelig integrasjon

   • SU er en forståelsesfaktor (50 – 10)

   • AA er vurderingskostnad (0-8)


Eksponenten b
Eksponenten B

 • Avhenger av fem faktorer (Svært lav 5 til Ekstra høy 0).

 • B=1,01 + faktorsum/100

 • Eksempler

  • Precedentenes – nytt prosjekt 4

  • Utviklingsfleksibilitet – ingen kundemedvirkning – Svært høy 1

  • Arkitektur/risikoanalyse – Ingen risikoanalyse . svært lav – 5

  • Teamsamarbeid – nytt team – nominelt – 3

  • Prosessmodenhet – noe styring – nominell 3

  • Skalafaktoren er derfor 1,17


Multiplikatorer1
Multiplikatorer

 • Produktegenskaper

 • Datamaskinegenskaper

 • Personellegenskaper

 • Prosjektegenskaper
Prosjektvarighet
Prosjektvarighet

 • Nominell varighet: TDEV=3xPM(0,33+0,2*(B-1,01))

 • NB! Antall medarbeidere er ikke med i formelen

 • Kan akselereres, men risikabelt.


ad