เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ AIA H&S Plus Gold สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล - PowerPoint PPT Presentation

Aia h s plus gold
Download
1 / 47

 • 1160 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ AIA H&S Plus Gold สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล. เปิดการขาย 18 ตุลาคม 2556. เอกสารใช้สื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น. AIA H&S Plus Gold คือ ?. 1. สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เอไอเอ เอช แอนด์ เอส พลัส โกลด์ AIA H&S Plus Gold สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

18 2556


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold ?

1.

AIALINK SP, AIA Annuity Fix, AIA Annuity Smart, 5Pay10, SP5 SP10)

=1 70

80

5 1 5 ( 1 )

Rider * ()

*

1


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold ?

7. AIA H&S Plus Gold H&S

H&S

AIA H&S Plus Gold ( Loss Ratio )

Loss Ratio H&S AIA H&S Plus Gold

charge AIA H&S Plus Gold () charge H&S LR H&S

H&S

2


Aia h s plus gold

01

AIA H&S Plus Gold

3


Aia h s plus gold

1.

2.

4


Aia h s plus gold

1.

*

* (Robotic -assistedsurgery)

5


Aia h s plus gold

1. ()

440,000

.....

H&S !!!

: AIA Managed Care

6


Aia h s plus gold

1. ()

35,000

300,000

Gamma Knife

7

: AIA Managed Care


Aia h s plus gold

2.

33%

: Swiss Re, AIA Managed Care

= 7.21%

 • 2 10 ()

 • 5 10

  • (Asian Economic Community) .. 2558

= 3.48%

2004

8


Aia h s plus gold

..... 12 4

(.)

2. ()

..... 2 -

2555

.......

1

6% 2554

9


Aia h s plus gold

2. ()

2 2555

10


Aia h s plus gold

02

AIA H&S Plus Gold

11


Aia h s plus gold1

AIA H&S Plus Gold

()*

1.

()

*

12


Aia h s plus gold2

AIA H&S Plus Gold ()

*

2.

 • 24

3.

4.

()

 • 10,000

*

13


Aia h s plus gold3

AIA H&S Plus Gold ()

 • 1

5

5 !!!

!!!

5 ( 5 )

AIA H&S Plus Gold H&S

14


Aia h s plus gold

03

15


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

 • 24

..

16


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

125

*

17


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

18

*


Aia h s plus gold

19


Aia h s plus gold

1.1

2.4

3.1

20


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

1.

2.

2.1

2.2

..

90

21


Aia h s plus gold

03

AIA H&S Plus Gold

H&S

22


Aia h s plus gold

1

: AIA Managed Care

87%

IPD 3

153,102

97%


Aia h s plus gold

2

: AIA Managed Care

90%

IPD 8 (ICU 1 )

535,046

94%


Aia h s plus gold

3

: AIA Managed Care

93%

IPD 18 (ICU 10 ) 1,962,562

95%


Aia h s plus gold

4 ( 1/2)

: AIA Managed Care

85%

IPD 293 (ICU 17 ) 2,925,184

125

(ICU 17 + 108 )

2.5.

H&S

26


Aia h s plus gold

4 ( 2/2)

: AIA Managed Care

85%

IPD 293 (ICU 17 ) 2,925,184

90%


Aia h s plus gold

28

: AIA Managed Care


Aia h s plus gold

29

: AIA Managed Care


Aia h s plus gold

04

AIA H&S Plus Gold

30


Aia h s plus gold

31


Aia h s plus gold

/

4,000,000

32


Aia h s plus gold

()

71-80

33


Aia h s plus gold

()

71-80

34


Aia h s plus gold

05

35


Aia h s plus gold

 • 7

2. 2-6

15%

36


Aia h s plus gold

10% AIA H&S Plus Gold

MKT75-2013

18 30 2556

10%

 • (no overriding)

  4.

  10%

37


Aia h s plus gold

06

38


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

AIA H&S Plus Gold

FAQ 1 :

AIA H&S Plus Gold

FAQ 2 :

39


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

FAQ 3 :

FAQ 4 : AIA H&S Plus Gold

( MKT75-2013)

18 30 2556

100,000 199,999 1,000,000 ( 1)

200,000 399,999 2,000,000 ( 2)

400,000 5,000,000 ( 5)

2,000,000

4,000,000

10,000,000

40


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

FAQ 5 : AIA H&S Plus Gold

 • () 2552 53% 8,840

 • 200 6 AIA Health Care AIA H&S Plus Gold ( Internet

41


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

FAQ 6 : AIA H&S Plus Gold ?

AIA H&S Plus Gold ( 20PLP 20 )

FAQ 7 : ?

.. 90 .. ()

42


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

FAQ 8 : ..

(Day Case)

Laparoscopic Endorscope

Bartholins Cyst

43


Aia h s plus gold

AIA H&S Plus Gold

FAQ 9 :

30

120

44


Aia h s plus gold

18 2556

45

th.marketing-agency@aia.com


Aia h s plus gold

46


 • Login