Obsah
Download
1 / 10

Obsah - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Obsah. Ako fungujú Štrukturálne fondy Kontext pre intervencie zo ŠF v 2007-2013 Disparity rozvoja informačnej spoločnosti Stratégia rozvoja informačnej spoločnosti Harmonogram prípravy dokumentov pre 2007-2013 Priority 2007-2013 Zásobník projektov Témy pre projekty Systém implementácie ŠF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obsah' - ronia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obsah
Obsah

 • Ako fungujú Štrukturálne fondy

 • Kontext pre intervencie zo ŠF v 2007-2013

 • Disparity rozvoja informačnej spoločnosti

 • Stratégia rozvoja informačnej spoločnosti

 • Harmonogram prípravy dokumentov pre 2007-2013

 • Priority 2007-2013

 • Zásobník projektov

 • Témy pre projekty

 • Systém implementácie ŠF


Ako funguj f v 2007 2013 z poh adu t tu a pr jemcu pomoci
Ako fungujú ŠF v 2007-2013 z pohľadu štátu a príjemcu pomoci

 • ŠF uhradia do 95% nákladov na projekt

  • Refundácia

  • Predfinancovanie

  • Úver

  • Garancia

Jediné objektívne kritérium pre výber projektov je hodnota jeho finančnej, alebo ekonomickej návratnosti – kritérium udržateľnosti.K ov disparity rozvoja informa nej spolo nosti
Kľúčové disparity rozvoja informačnej spoločnosti 2007-2013

 • Neefektívne fungujúci model pre poskytovanie konektivity a využívanie infraštruktúry IKT

 • Neexistujúci, neprístupný, nekvalitný digitálny obsah

 • Digitálne negramotní a nezruční užívateliaHarmonogram pr pravy strategick ch dokumentov
Harmonogram prípravy strategických dokumentov 2007-2013

 • Úlohy MDPT na rok 2006 (SI):

 • Pred schválením NSRR (ver.2):

  • 1. Obsah pre budúci operačný program (usmernenie 1,4/2005) _ spolupráca s ITAS, ZMOS, VUC

  • 2. Zásobník projektov (3/2005) _ spolupráca s ITAS, ZMOS, VUC

 • Po schválení NSRR:

  • 1. Obsah pre operačný/é program/y (analýzastratégiaimplementácia)

  • 2. Národné projekty

  • 3. Zásobník projektov


Priority nsrr ver 1 obsah pre bud ci opera n program
Priority NSRR (ver.1)_obsah pre budúci operačný program 2007-2013

NSRR bude v rámci ŠF podporovať rozvoj informačnej spoločnosti nasledovne:

3 OP PRIAMO (400 MEUR)

28 OP NEPRIAMO (1200MEUR)


Z sobn k projektov
Zásobník projektov 2007-2013

Infomačné zdroje:

 • ITMS

 • Online dotazník (mdpt_01 a ITAS_01)

 • k 16.01.2006 takmer 4 mld. EUR

  • infraštruktúra a technológie IKT (97%)

  • digitálny obsah a procesy (1,62%)

  • ľudské zdroje pre znalostnú spoločnosť (1,35%)

 • Klasifikácia projektov:

  • Národné projekty

  • Dopytovo orientované projekty

  • Komplexné projekty


T my na projekty pre region lnu a lok lnu verejn spr vu
Témy na projekty pre regionálnu a lokálnu verejnú správu

 • INFRAŠTRUKTÚRA

  • Metropolitné optické siete

  • Regionálne širokopásmové siete

  • Unifikované SW+HW riešenia (štandardizácia verejnej regionálnej a lokálnej správy)

  • Interkonektivita a operabilita sietí

 • OBSAH

  • eGovernment, eLearning, eCulture, eHealth, eTourism

  • Zavádzanie systémov riadenia kvality, transfer poznatkov

  • Infomačné portály, infomačné kiosky, networking inštitúcií

  • Pamäťové a fondové inštitúcie

  • Databázy, aplikácie...

 • ĽUDIA

  • eLearning, eCulture, eHealth

  • Odborné kurzy, školenia, semináre

  • Zavádzanie systémov riadenia kvality

  • PR, marketing IKT


Syst m implement cie alternat va 4
Systém implementácie_alternatíva 4 správu

 • rSORO = VUC

 • Informujú KP/PP(infokampane, marketing programu)

 • Prijímajú / registrujú projekty (ITMS)

 • Hodnotia a vyberajú projekty (regionálneho a lokálneho charakteru)

 • Kontrolujú priebeh realizácie projektov (fyzický a finančný monitoring)

 • SORO = MDPT a MK

 • Riadia implementáciu národných projektov

 • Overujú správnosť postupov rSORO

 • Schvaľujú výber projektov VUC

 • Uhrádzajú finančné náklady

 • Kontrolujú a hodnotia realizáciu projektov


ad