Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Duych Prdkoci w Polsce
Download
1 / 30

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości. Wrocław, 21.06. 2011 r. 2008 – Uchwała Rady Ministrów 276/2008 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Duych Prdkoci w Polsce

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Kolei Duych Prdkoci

Wrocaw, 21.06. 2011 r.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

2008Uchwaa Rady Ministrw 276/2008

o przyjciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozw kolejami duych prdkoci w Polsce


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Informacje oglne

W ramach obecnie prowadzonych prac w zakresie budowy sieci kolei duych prdkoci w Polsce przygotowywane s min. nastpujce zasadnicze opracowania:

Studium Wykonalnoci dla budowy linii kolejowej duych prdkoci Warszawa d Pozna/Wrocaw.

Studium Wykonalnoci dla przystosowania wrocawskiego, poznaskiego i dzkiego wza kolejowego do obsugi kolei duych prdkoci oraz zapewnienia jego intermodalnoci z innymi rodkami transportu.

Studium Wykonalnoci dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii E 65 Poudnie na odcinku Grodzisk Mazowiecki Krakw/Katowice Zwardo/Zebrzydowice granica pastwa.

Dokumenty zwizane z przygotowaniem i wdroeniem Standardw i przepisw dotyczcych kolei duych prdkoci.

SW wraz z opracowaniem wnioskw aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektw, ktrej gwnym elementem jest tunel rednicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Opracowanie Studium Wykonalnoci dla budowy linii kolejowej duych prdkoci Warszawa d Pozna/Wrocaw - informacje o umowie

 • Umowa Nr 70/701/003/00/12000105/10/I/I

 • Zawarcie umowy: 16 wrzenia 2010 r. w Warszawie

 • Strony umowy:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

 • Konsorcjum:

 • Ingenieria IDOM Internacional S.A.

  z siedzib w Madrycie (lider konsorcjum),

 • Biuro Projektw Komunikacyjnych

 • w Poznaniu Sp. z o. o.

 • Czas wykonania: 27 miesicy

 • Cz I 17.10.2011 r.

 • Cz II 17.12.2012 r.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Gwne cele Umowy

 • dostarczenie Zamawiajcemu i instytucjom odpowiedzialnym za wdraanie projektw finansowanych ze rodkw Unii Europejskiej w Polsce, podstaw do podjcia decyzji o budowie i sposobie finansowania budowy linii;

 • opracowanie rozwiza i koncepcji, ktre stan si podstaw do opracowania pozostaych elementw dokumentacji w ramach projektu POIi 7.1-26 Przygotowanie budowy linii duych prdkoci.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Zakres Umowy

 • Analizy wstpne

  • Analizy popytu i poday

 • Dokumentacja rodowiskowa

 • Analizy techniczne

 • Analizy finansowe i ekonomiczne

 • Zarzdzanie inwestycj

 • Analiza wielokryterialna przebiegu trasy.

 • Uszczegowienie analiz dla wybranego wariantu.

 • OPZ dla wyboru Wykonawcw kolejnych etapw przygotowania budowy LDP na:

 • dokumentacj geodezyjn i wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

 • koncepcj programowo przestrzenn i programu funkcjonalno uytkowego,

 • biznes plan budowy LDP,

 • dziaania zwizane z uzgodnieniem i wypat odszkodowa za nieruchomoci przejte pod budow linii.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Realizacja prac

 • Raport Nr 1 Podstawowe parametry techniczne i geometryczne dla projektowanej LDP - odebrany

 • Raport Nr 2 Metodyka i koncepcja realizacji zamwienia - odebrany

 • Raport Nr 3 Analizy wstpne - odebrany

 • Raport Nr 4 Rozwizania konstrukcyjne nawierzchni torw i rozjazdw dla LDP - odebrany

 • Raport Nr 5 Analizy popytu i poday: ocena i weryfikacja przez Zesp Oceny Projektw Inwestycyjnych dziaajcy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- w trakcie oceny

 • Wramach Raportu Nr 6 - zostay przedstawione wyniki wstpnego trasowania trzech rozpatrywanych wariantw linii Y, ktre w dniu 21.02.2011 r. Zarzd PKP PLK S.A. przyj do dalszych prac studialnych oraz wyniki trasowania szczegowego (02.06.2011 r.).


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 1


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Proponowane przystanki osobowe na linii duej prdkoci

Stacja osobowa okolice Nowych Skalmierzyc

Prognozowana wielko przewozw z/do stacji regionalnych KDP w 2035 roku.

Przystanek osobowy okolice Jarocina

Przystanek osobowy okolice Sieradza


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Wze Kalisko Ostrowski Wariant 1


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Wze Kalisko Ostrowski Wariant 3


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Najblisze zadania w realizacji czci I Umowy

 • 01.08.2011 r. planowane jest zoenie Raportu nr 6 Analizy techniczne

 • Obecnie w ramach tego Raportu przygotowywany jest kolejny etap trasowania trasowanie szczegowe, ktre w miesicu czerwcu jest poddawane konsultacjom z zainteresowanymi jednostkami samorzdu terytorialnego, zarzdcami drg i innymi interesariuszami

 • 16.09.2011 r. Raport nr 9 Analiza organizacyjna i prawna

 • 20.09.2011 r. Raport nr 7 Analizy rodowiskowe oraz

 • Raport nr 8 Analizy finansowe i ekonomiczne

 • 17.10.2011 r. Raport nr 10 Rekomendacja wariantu budowy LDP


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Studium Wykonalnoci dla przystosowania wrocawskiego, poznaskiego i dzkiego wza kolejowego do obsugi KDP

Zgodnie z harmonogramem projektu POIi 7.1-26 Przygotowanie budowy linii duych prdkoci w dniu 15.04.2011 r. rozpoczto procedur przetargow dotyczc Studium Wykonalnoci dla przystosowania wrocawskiego, poznaskiego i dzkiego wza kolejowego do obsugi kolei duych prdkoci oraz zapewnienia jego intermodalnoci z innymi rodkami transportu.

Otwarcie ofert zoonych przez Wykonawcw

27.06.2011 r.

Podpisanie umowy na realizacj przedsiwzicia planuje si na dzie

7.09.2011 r.

Realizacja IX Etapw Studium Wykonalnoci powinna zakoczy si w II kwartale 2014 r.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Gwne cele Studiw

 • Stymulacja rozwoju gospodarczego na poziomie krajowym i regionalnym poprzez wzrost dostpnoci komunikacyjnej,

 • Stworzenie moliwoci integracji podsystemw pasaerskiego transportu kolejowego, lotniczego oraz miejskiego na zdefiniowanym obszarze.

 • Podniesienie atrakcyjnoci inwestycyjnej obszarw pooonych w ssiedztwie modernizowanych linii kolejowych,

 • Zapewnienie interoperacyjnoci wzw paneuropejskich korytarzy transportowych,

 • Poprawa efektywnoci wykorzystania linii kolejowych zbiegajcych si w wzach kolejowych,


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Zakres Studiw

Etap I: Prognozy spoeczno - gospodarcze i analizy rynku usug transportowych,

Etap II: Analizy ruchowo - marketingowe opcji modernizacyjnych,

Etap III: Analiza stanu istniejcego infrastruktury kolejowej taboru,

Etap IV: Analizy techniczne opcji modernizacji linii, wraz z oszacowaniem kosztw,

Etap V: Analiza rodowiskowa,

Etap VI: Analiza CBA i wybr opcji,

Etap VII:Sporzdzenie raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko,

Etap VIII: Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach,

Etap IX: Uszczegowienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Wrocawski Wze Kolejowy

o jego przyszym ksztacie zdecyduje studium

Wstpne propozycje przebiegu LDP przez wze; ostateczny przebieg zostanie okrelony w ramach prowadzonych prac studialnych


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

dzki Wze Kolejowy

o jego przyszym ksztacie zdecyduje studium

warianty przebiegu linii Y

warianty poczenia linii Y z CMK

alternatywne przejcie linii Y na pnoc od odzi


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Schemat ukadu torowego tunelu rednicowego oraz tunelu KDP w odzi


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Modernizacja linii E 65 Poudnie na odcinku Grodzisk Mazowiecki Krakw/Katowice Zwardo/Zebrzydowice granica pastwa.

 • Umowa Nr FS 2006/PL/16/C/PA/002 01

 • Zawarcie umowy: 10 czerwca 2009 r.

 • w Warszawie

 • Strony umowy:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

 • Konsorcjum firm, ktrego penomocnikiem jest

 • Halcrow Group Limited z siedzib

  w Wielkiej Brytanii

 • Czas wykonania: 36 miesicy

 • Planowany termin rozpoczcia robt:

 • perspektywa finansowa 2014 - 2020


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Modernizacja linii E65 Poudnie


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Gwne cele Umowy

 • opracowanie rozwiza przestrzennych i technicznych, ktre pozwol na opracowanie zakresu rzeczowego modernizacji/budowy wybranej opcji,

 • oszacowanie nakadw finansowych na realizacj przedsiwzicia,

 • uzyskanie decyzji rodowiskowych i lokalizacyjnych,

 • przygotowanie materiaw przetargowych,

 • zaprogramowanie przez PKP PLK S.A. dziaa inwestycyjnych zwizanych z popraw oferty przewozowej na cigu E 65 Poudnie.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Realizacja prac

 • Etap IInwentaryzacja i ocena stanu infrastruktury kolejowej- realizacja 100% (odebrane 4 zadania)

 • Etap II Opcje przedsiwzicia z trasowaniem linii. Analizy techniczne poszczeglnych opcji - realizacja 50% (odebrany w zakresie Zadania 1 i 4)

 • Etap III Analizy marketingowe przedsiwzicia dla poszczeglnych opcji modernizacji linii - realizacja 100% (odebrane 4 zadania)

 • Etap IV Analizy oddziaywania przedsiwzicia na rodowisko wg. Opcji modernizacji linii tzw. Analiza rodowiskowa realizacja 25% (odebrane Zadania 4)

 • EtapVAnalizy CBA opcji przedsiwzicia modernizacji/budowy linii i wybr najkorzystniejszej opcji realizacja 100% (odebrane 4 zadania)


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

 • Opcje modernizacyjne

 • Zadanie 1: Grodzisk Mazowiecki Zawiercie (CMK)

 • Opcja 3: V = 300 km/h, AC 2 x 25 kV, 50 Hz; Modernizacja linii CMK

 • Opcja zatwierdzona do dalszych prac studialnych Uchwa Zarzdu

 • PKP PLK S.A. Nr 450/2010 z dnia 7 wrzenia 2010 r.

 • Zadanie 2: Odcinek Gra Wodowska/Zawiercie Katowice

 • Opcja 4: V = 300 km/h, AC 2 x 25 kV, 50 Hz; budowa nowego odcinka CMK Gra Wodowska (Nako) Trzebinia (Olkusz Poudnie) Katowice

 • Opcja zatwierdzona do dalszych prac studialnych Uchwa Zarzdu PKP PLK S.A. Nr 279/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.

 • Zadanie 3: Odgazienie CMK do Krakowa:

 • Woszczowa/Psary/Gra Wodowska Krakw

 • Opcja 4: V = 300 km/h, AC 2 x 25 kV, 50 Hz; budowa nowego odcinka linii

 • Gra Wodowska (Nako) Trzebinia (Olkusz Poudnie) Krakw

 • Opcja zatwierdzona do dalszych prac studialnych Uchwa Zarzdu PKP PLK S.A. Nr 279/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

 • Opcje modernizacyjne

 • Zadanie 4.1:odcinek Katowice Zwardo granica pastwa

 • Opcja 1: V = 160 km/h, DC 3000 V modernizacja linii, dopuszcza si ograniczenia prdkoci do V = 80 120 km/h w miejscach, gdzie przebudowa do V = 160 km/h bdzie niemoliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie

 • Opcja zatwierdzona do dalszych prac studialnych Uchwa Zarzdu

 • PKP PLK S.A. Nr 450/2010 z dnia 7 wrzenia 2010 r.

 • Zadanie 4.2:odcinek Katowice Zebrzydowice granica pastwa

 • Opcja 1: V = 160 km/h, DC 3000 V modernizacja linii, z dopuszczalnymi ograniczeniami prdkoci

 • Opcja zatwierdzona do dalszych prac studialnych Uchwa Zarzdu

 • PKP PLK S.A. Nr 450/2010 z dnia 7 wrzenia 2010 r.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Przygotowanie wdroenia standardw i przepisw dotyczcych kolei duych prdkoci

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpocza nastpujce dziaania w kierunku przygotowania krajowego systemu legislacyjnego:

 • Umowa z firm SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. (Hiszpania) na studium Opracowanie warunkw technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii kolejowych do prdkoci V=350 km/h.

 • Umowa z Instytutem Kolejnictwa na wykonanie opracowania pt: Analiza standardw technicznych dla linii duych prdkoci w Polsce, opracowanie propozycji zamian w instrukcjach i legislacji krajowej.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Proponowana sie kolei duych prdkoci

w Polsce do 2050 r.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Zamierzenia w zakresie

pocze z sieci

zachodnioeuropejsk

Owiadczenie Ministrw Infrastruktury Grupy Wyszehradzkiej w kontekcie sieci kolei duych prdkoci w Europie Centralnej 20 kwietnia 2010 r.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Rozmowy polsko - niemieckie

 • 1. Deklaracja wsppracy Prezesw PKP PLK S.A. i DB Netz w zakresie pocze liniami duych prdkoci 6.IX.2010;

 • 2. Rozpoczcie prac zmierzajcych do utworzenia zespou roboczego na szczeblu zarzdcw infrastruktury: DB Netz i PKP PLK S.A. IX.2010;

 • 3. Spotkanie na poziomie zarzdcw infrastruktury 16.XII.2010

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przygotowaa projekt deklaracji wsppracy w zakresie opracowania wsplnych studiw wykonalnoci wraz z dokumentacj przedprojektow.

 • Odbyo si spotkanie na szczeblu przedstawicieli Ministerstwa infrastruktury RP i Ministerstwa Transportu Budownictwa i Rozwoju Miast Niemiec 23.V.2011. Berlin.


Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci kolei du ych pr dko ci w polsce

Planowane kierunki linii kolei duych prdkoci Polska, Czechy, Niemcy


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Funduszu Spjnoci

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko


ad
 • Login