Download
1 / 76

Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008. Generell presentasjon med tanke på kunder som ønsker å ta i bruk anleggsregnskap. Se på anskaffelsesflyt via eiendel og via prosjekt Enkam- anleggsregnskap En bransjeløsning utarbeidet av Statnett, Hafslund og EB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008' - ronda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anleggsregnskap brukerkonferansen 2008
Anleggsregnskap: Brukerkonferansen 2008

 • Generell presentasjon med tanke på kunder som ønsker å ta i bruk anleggsregnskap.

 • Se på anskaffelsesflyt via eiendel og via prosjekt

 • Enkam- anleggsregnskap

 • En bransjeløsning utarbeidet av Statnett, Hafslund og EB

 • Anlegg er viktig for energikunder, og løsningen er en utvidelse av standard anleggsregnskap som kan være aktuell for andre kunder


Hvorfor anleggsregnskap
Hvorfor anleggsregnskap?

 • Gir oversikt over eiendeler med anskaffelser og avskrivninger

 • Enkelt kunne ta ut rapporter med status på eiendelenes verdi

 • Integrasjon gir automatisk oppdatering av avskrivninger til regnskap

 • Integrasjon forenkler oppdatering av informasjon da eiendelen kun trenger å vedlikeholdes i anleggsregnskap


Bruk skal resultere i oversiktlige rapporter med status for alle eiendeler
Brukskal resultere i oversiktlige rapportermed status for alle eiendeler


Anskaffelsesflyt via 1 eiendel 2 prosjekt

Anskaffelsesflyt via1.Eiendel 2. Prosjekt


Anleggsregnskap anskaffelser 1 mot eiendel

AnleggsregnskapAnskaffelser1. mot eiendel


Ifs konomi oversikt
IFS Økonomi- Oversikt -

Eksterne sys./

grensesnitt

Øvrige IFS Applications

IFS/Konteringsregler

IFS/Regnskap

IFS/Kundeordre

Kunde

Periodisk

kostn. ford.

Prosjekt-

regnskap

Budsjett

Leverandør

IFS/Innkjøp

Spørring/

rapportering

Hovedbok

Likviditet

Betalings-

formidling

IFS/Anleggs-

regnskap

IFS/Konsoli-

dering

IFS/Rapport-

generator


Ifs anleggsregnskap integrert anleggsregnskap

Gruppe

Spørring

Eiendel

Eiendel

Rapporter

Eiendel

IFS/Anleggsregnskap- Integrert anleggsregnskap -

Bedriftsøk. avskrivninger

Kalkulatoriske avskrivninger

Kalkulatorisk rente

Salg/utrangering

Forsikringsverdier

Skattesimulering

Regler

Regler

Konto

Øk.enhet

Avdeling

Prosjekt

Avd

Prosjekt


Integrert l sning eiendel arbeidsflyt ved anskaffelse
Integrert løsning/eiendelArbeidsflyt ved anskaffelse

 • Opprette eiendel i anleggsregnskap

 • Kjøp bokføres i regnskap ved bruk av kontodel eiendel for kobling mot nyopprettet eiendel

 • Aktivere eiendel(er) ved å sette status til Aktiv

 • Starte avskrivning

Antall b ker valgfritt kun 1 integrert mot hovedbok
Antall Bøker valgfrittkun 1 integrert mot hovedbok


Investering kan posteres

Aktiv

Status eiendeler ved anskaffelse

Opprettelse av eiendels ID

Registrert

Ved føring av bilag som oppdaterer anskaffelsesverdi

Klar til avskrivning, ingen oppdatering av anskaffelsesverdi fra bilagsregistrering


Avskrivningsforslag
Avskrivningsforslag kan posteres

Oppsett anleggsregnskap eiendelsgr anskaffelseskonto bok avskrivningsmetode
Oppsett Anleggsregnskap: kan posteresEiendelsgr/anskaffelseskonto/Bok / Avskrivningsmetode

 • Øvrig oppsett på konteringsregler:


Oppsummering arbeidsflyt ved anskaffelse
Oppsummering kan posteresarbeidsflyt ved anskaffelse

 • Opprette eiendel med status invester

 • Registrere anskaffelsesbeløp på eiendel ved bruk av kontodel eiendel fra manuelt bilag eller leverandørfaktura

 • Aktivere eiendel(er) ved å sette status til Aktiv

 • Starte avskrivning


Tilleggsinvestering
Tilleggsinvestering kan posteres

 • Eiendelsfunksjoner/Endre eiendelsverdi/Tilleggsinvestering

 • Forutsetter at eiendel har avskrivningsmetode med grunnlagsverditype MOD AQQ.VAL.

 • 2. Opprette deleiendel i form av ny eiendel, og koble mot hovedeiendel

 • Vil kunne kjøre rapporter på hovedeiendelsnivå med summering av alle eiendeler koblet mot hovedobjektet


Tilleggsinvesteringsfunksjon kan posteresforutsetter at eiendel har avskrivningstype med grunnlagsverditype MOD AQQ.VAL.Tillegsinvestering i form av deleiendel1
Tillegsinvestering i form av deleiendel kan posteres

 • Alle spørrebilder og rapporter vil automatisk summere hovedeiendel og tilleggseiendelAnnen funksjonalitet n es fra hmt eiendel flytt splitt selg utranger erstatt
Annen funksjonalitet nåes fra hmt eiendel kan posteresflytt / splitt / selg /utranger / erstatt


Rapporter
Rapporter kan posteres

 • Som gir oversikt over

 • Bevegelse på eiendel: IB og UB per år

 • Total verdi per eiendel: Anskaffelse – avskrivninger akkumulert og for inneværende år og med restverdi

 • Total oversikt over transaksjoner til ulike anskaffelseskonti og avskrivningskonti (anleggsregnskap spesifikasjonsrapport)


Oversikt over transaksjoner til avskrivningskonto rapport anleggsregnskap spesifikasjonsrapport
Oversikt over transaksjoner til avskrivningskonto – rapport Anleggsregnskap spesifikasjonsrapport


Anskaffelser via integrert prosjektregnskap

Anskaffelser rapport Anleggsregnskap spesifikasjonsrapportvia integrert prosjektregnskap


Gruppe rapport Anleggsregnskap spesifikasjonsrapport

Spørringer

Rapporter

Prosjekt

Prosjekt

IFS/Rapport Generator

Integrert Prosjekt Regnskap

 • Forskjellige typer prosjekter :

  - Utgiftsførte prosjekter

  - Kapitaliserte prosjekter

  - Resultat styrte prosjekter

 • Føres på valgfri kontodimensjon

 • Oppfølging uavhengig av regnskapsår

 • Prosjekt budsjett

Regler

Regler

Prosjekt

Avd

Øk.enhet

Konto

Eiendel


Eiendel prosjekt
Eiendel / Prosjekt rapport Anleggsregnskap spesifikasjonsrapport

 • Opprette investeringsprosjekt i prosjektregnskap

 • Føre kostnader mot prosjekt ved bruk av kontodel prosjekt

 • Opprette eiendel(er)

 • Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er)

 • Aktivere eiendel(er) – status = aktiv

 • Klar til å starte avskrivning
Eiendel prosjekt sum anskaffelseskost p aktiveringsprosjekt
Eiendel/Prosjekt kontodel prosjektSum anskaffelseskost på aktiveringsprosjekt

 • kan kontrolleres på rapport/spørring

 • Automatisk oppdatering til konto for varer i arbeid

 • Aktiveres automatisk ved ferdigstillelse av prosjekt basert på oppsett i forkontering


Enkam

ENKAM kontodel prosjekt


Enkam prosjektet
EnKam-prosjektet kontodel prosjekt

 • EnKam prosjektet er et samarbeid mellom Hafslund, Statnett, Energiselskapet Buskerud og IFS om kundedrevet utvikling av en ny IFS-standard for energibransjenLøsningen er basert på IFS7

 • Hvorfor Enkam?

 • - Felles utfordringer – Felles løsning- Fra tilpasninger hver for seg– Til standardprodukt


Enkam prosjektet1
EnKam-prosjektet kontodel prosjekt

 • Status i dag

 • Hafslund gikk i drift med løsningen 22. oktober 2007.

 • Energiselskapet Buskerud gikk i drift med løsningen 6. november 2007.

 • Statnett gikk i drift med løsningen 28. november2007.

 • Andre ENKAM kunder

 • - NEAS - E-CO

 • - SFE - Elverum

 • - Akershus -


Ifs applications

IFS Applications kontodel prosjekt

Anleggsregnskap med Enkam tilpasninger


Bakgrunn
Bakgrunn kontodel prosjekt


Nyheter enkam anlegg prosjekt
Nyheter ENKAM kontodel prosjekt - Anlegg / Prosjekt

 • Utvidelse av antall siffer i anleggsregnskapet (20)

 • Informasjon om prosjektkostnader og aktivert beløp i prosjektdetaljer

 • Mulighet til å delaktivere et investeringsprosjekt

 • Workflow i aktiveringsfunksjonen med aktiveringsforslag og utrangeringsforslag

 • Mulighet til å aktivere et investeringsprosjekt mot flere anlegg.

 • Mulighet til å benytte fast avskrivningsbeløp pr. måned


Nyheter enkam anlegg prosjekt1
Nyheter ENKAM kontodel prosjekt - Anlegg / Prosjekt

 • Etter endring er det mulig å kjøre anleggsregister basert på ulike metoder for det enkelte selskap.

  • Standard Anleggsregister

  • Enkel løsning med mulighet for delaktivering

  • Omfattende løsning som tar utgangspunkt i intern arbeidsflyt med mulighet for å bygge struktur for automatisk opprettelse av eiendeler


Enkam avgj r i selskapsoppsett hvilken l sning som skal kj res
Enkam - Avgjør i selskapsoppsett hvilken løsning som skal kjøres.

 • Kan benytte en kombinasjon av løsning for ulike selskap.

 • Valg av løsning defineres i selskapsoppsett


Enkam enkel l sning
Enkam - Enkel løsning kjøres.

 • Den enkle løsningen har mulighet for å utføre delaktivering av anleggene, samt aktivere mot flere anlegg.

 • Følgende kan illustrere en overordnet prosess/rekkefølge av handlinger fra prosjekt til aktivert eiendel.

  • Opprette prosjekt

  • Føre kostnader mot prosjekt

  • Opprette eiendel(er)

  • Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er)

  • Aktivere eiendel(er)


Prosjektdetaljer nye informasjonsfelt totalkostnad prosjekt bel p aktivere tidligere aktivert
Prosjektdetaljer kjøres.Nye informasjonsfelt . Totalkostnad prosjekt- Beløp å aktivere - Tidligere aktivertEnkam enkel l sning 1 opprette prosjekt og kostnadsf ref re anskaffelse
Enkam - Enkel løsning kjøres.(1)Opprette prosjekt og kostnadsføreføre anskaffelse


Enkam enkel l sning 2 delaktivering
Enkam - Enkel løsning kjøres.(2) DelaktiveringEnkam enkel l sning 4 oversikt over bf prosjektkostnader
Enkam - Enkel løsning (4) kjøres.oversikt over bf prosjektkostnader


Avansert l sning anlegg prosjekt

Avansert løsning kjøres.Anlegg / ProsjektAvansert l sning aktiverer vindu aktiveringsforslag
Avansert løsning kjøres.aktiverer vindu ”Aktiveringsforslag”


Avansert l sning kan benyttes til bygge eiendelsnr
Avansert løsning kan benyttes til å ”bygge” Eiendelsnr kjøres.

 • Basert på Statiske eller Dynamiske lister som utarbeides i oppsett.

 • Arbeidsprosedyre:

  • Opprette prosjekt

  • Føre kostnader mot prosjekt

  • Opprette eiendel(er) direkte fra prosjekt

  • ”Bygge” eiendelsnummer baser på info fra verdilister

  • Opprette eiendel

  • Overføre kostnader fra prosjekt til eiendel(er)

  • Aktivere eiendel(er)


Gjennomf ring av aktivering feltbeskrivelser
Gjennomføring av aktivering – kjøres.feltbeskrivelser

 • Anleggsnummer

  • benyttes til å gruppere anlegg i henhold til fastsatt struktur

  • ved registrering av anleggsnummer benyttes verdilister

  • anlegget skal splittes opp i naturlig utskiftbare eiendeler


Gjennomf ring av aktivering feltbeskrivelser1
Gjennomføring av aktivering – kjøres.feltbeskrivelser

 • Eiendelsnummer utvidet til 20 siffer

 • benyttes til å gruppere anlegg i henhold til fastsatt struktur

 • Ved registrering av anleggsnummer benyttes verdilister

 • For eksempel statiske lister med kommunenr, gårdsnummer og bruksnummer

 • Eks på anleggsnr/eiendelnummer:

 • Kommunenr: Oslo – OS

 • Gårsdsnummer – 124

 • Bruksnr – 11

 • Løpenr – 00

 • OS1241100

 • OS1241101


Avansert løsning kjøres.Opprette eiendelsnummer med mulighet for oppslag mot statiske eller dynamiske lister


Avansert løsning kjøres.Kan opprette flere eiendeler og fordele prosjektkostnad=anskaffelseskost til flere eiendeler


Avansert l sning oversikt over aktiveringsbilag
Avansert løsning kjøres.Oversikt over aktiveringsbilag


Avansert l sning historikk fra prosjekt og eiendel
Avansert løsning kjøres.historikk – fra prosjekt og eiendel


Avansert l sning funksjonalitet fra eiendel ogs i prosjekt
Avansert løsning kjøres.funksjonalitet fra eiendel også i prosjektEnkam avansert l sning
Enkam – avansert løsning Aktiveringsforslag prosjekt

 • Benytter vindu ”Aktiveringsforslag” på prosjektdetaljer

 • Mulighet for å bygge struktur for tildeling av informasjon på eiendel og automatisk opprettelse av eiendel

 • Tilgang til eiendelsfunksjonajonalitet via hmt


Enkam anlegg
Enkam - anlegg Aktiveringsforslag prosjekt

 • Oppsummering:

 • Standard Anleggsregister

 • Enkel løsning med mulighet for delavskrivning

 • Omfattende løsning som tar utgangspunkt i intern arbeidsflyt med mulighet for å bygge struktur for automatisk opprettelse av eiendeler


Nyheter enkam ifrs

Nyheter ENKAM Aktiveringsforslag prosjekt - IFRS


Form l
Formål Aktiveringsforslag prosjekt

 • Enklere håndtering av krav i IFRS

  • I IFRS så er det krav om årlig vurdering av eiendelene med tanke på avskrivningsprofil.

  • Krav på å håndtere eiendeler som på sikt skal selges/utrangeres. Disse må ”nedskrives” lineært slik at det unngås beregning av gevinst/tap.

 • Løsning

  • Mulig å sette sluttperiode (F.eks 2020 periode 12)

   • Lineær avskrivning ihht sluttperiode

  • Mulig å benytte fast avskrivningsbeløp

  • Mulig å endre levetid på mange eiendeler samtidig

  • Mulig å legge på restverdi på mange eiendeler samtidig

  • Ved endring av avskrivningslengde så vises endringen i avskrivningsbeløp per eiendel.

  • Håndterer levetid på over 100 år


Nyheter enkam ifrs avskrivninger
Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger Aktiveringsforslag prosjekt


Oversikt eiendeler avskrivning kan benyttes uavhengig av valgt l sning
Oversikt –eiendeler-avskrivning Aktiveringsforslag prosjektkan benyttes uavhengig av valgt løsning


Nyheter enkam ifrs avskrivninger1
Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger Aktiveringsforslag prosjekt


Nyheter enkam avskrivninger
Nyheter ENKAM – Avskrivninger Aktiveringsforslag prosjekt


Nyheter enkam ifrs avskrivninger2
Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger Aktiveringsforslag prosjekt


Nyheter enkam ifrs avskrivninger3
Nyheter ENKAM – IFRS Avskrivninger Aktiveringsforslag prosjekt


THE GLOBAL ENTERPRISE Aktiveringsforslag prosjektAPPLICATIONS COMPANY

www.IFSWORLD.com


ad