Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym
Download
1 / 11

Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym. Regulamin i forma zaliczenia przedmiotu. Prowadzący przedmiot. Dr inż. Agnieszka Strzelczak Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa E-mail: [email protected] Tel: +48 91 449 65 36 Pokój: 308 B, Pawła VI 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym' - ronan-huff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym

Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym

Regulamin i forma zaliczenia przedmiotu


Prowadzący przedmiot

Dr inż. Agnieszka Strzelczak

Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa

E-mail: [email protected]

Tel: +48 91 449 65 36

Pokój: 308 B, Pawła VI 3

Konsultacje: czwartek 11.30 – 13.30

www: https://agstrzelczak.zut.edu.pl


Forma dydaktyczna:

Laboratoria: 15 h (zaliczenie)


 • 1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa!

 • Nieobecności należy usprawiedliwiać (przedstawić zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza posiadającego kontakt z NFZ - najpóźniej na kolejnych zajęciach wynikających z harmonogramu).


 • 2. Nieusprawiedliwione nieobecności!

 • Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach skutkuje wysłaniem pisma do Dziekana (konsekwencja – skreślenie z listy studentów – Regulamin studiów)

 • Nieobecność, nawet usprawiedliwiona, przekraczająca 20% wymiaru zajęć dydaktycznych jest podstawą do niezaliczenia


Poniedziałek 1500-1630,

ul. Pawła VI 3,

sala 309


T-L-1 Obliczanie wskaźników zdolności procesu opartych o rozkład normalny

T-L-2 Obliczanie wskaźników zdolności procesu opartych o rozkłady inne niż normalny

T-L-3 Przeprowadzanie analizy zdolności procesu

T-L-4 Przeprowadzanie analizy odtwarzalności i powtarzalności pomiarów

T-L-5 Przeprowadzanie analizy niezawodności Weibulla

T-L-6 Wykonanie diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy

T-L-7 Wykonanie planu badań odbiorczych

T-L-8 Opracowanie kart kontrolnych dla monitorowania zmiennych przy ocenie liczbowej

T-L-9 Opracowanie kart kontrolnych dla monitorowania zmiennych przy ocenie alternatywnej


 • Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach

 • 1. zaliczenie poprawkowe na koniec semestru

 • 2. zaliczenie poprawkowe w sesji egzaminacyjnej


Literatura podstawowa

 • Sałaciński T., SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcji, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2009

 • Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2004


Literatura uzupełniająca

 • Global Food Managment, e- Newsletter GFM, Warszawa, 2011, www.gfm.com.pl


BHP

 • Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad BHP.

 • W trakcie ćwiczeń obowiązuje zakaz:

 • jedzenia

 • używania telefonów komórkowych,

 • nagrywania zajęć na nośniki informacji (umieszczania materiałów w sieci).


ad