Avameelselt riigikirjandist 2007 stiilik sitavused
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

“Avameelselt riigikirjandist 2007” STIILIKÜSITAVUSED PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil. “Avameelselt riigikirjandist 2007” STIILIKÜSITAVUSED. Anneli Jõgioja (Luunja Keskkool) Merle Sulg ( Võru Kreutzwaldi Gümnaasium) oktoober 2007. Veatähised.

Download Presentation

“Avameelselt riigikirjandist 2007” STIILIKÜSITAVUSED

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil.stiil

“Avameelselt riigikirjandist 2007”STIILIKÜSITAVUSED

Anneli Jõgioja(Luunja Keskkool) Merle Sulg (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium)

oktoober 2007


Veatähised

 • Ä stiil- töö äärele märgitud stiiliviga

 • tekstis- vaidkirjandis märgitud parandus

 • V- väljajätteline sõna või väljend


1.

Äärmusliikumiste juhtfiguurid, kes on tihtipeale

väärastunud inimesed, kuritarvitavad liikmete

ajalooliste teadmiste puudulikkust. ”v” täht oli „n”

tähe moodi, Ä stiil

Televisioonifirmad võiksid vanematele rohkem

informatsiooni andma. Ä stiil

Enamik noori eelistavad vadata märulifilme.

(punaselt parandajalt stiili-, roheliselt õigekirjaviga)


2.

 • Meedia kujundab õppimisharjumusi, muutes need lohakamaks. Ä stiil.

 • ...saan arendada oma võimeid pärast tunde toimuvates ringides. Ä stiil

 • Siiski just inimene on see, kes selle saastatuse tekitab. Ä stiil

 • Siiski jäävad püsima probleemid, millega inimkond peab võitlema, et oma planeeti mittehukatusse saata. Ä stiil

 • Mitmed riigid astuvad samme, loomaks hüvedeimpeeriumi. Ä stiil

 • Töö, mida tehakse hinge ja südamega, on väärtuslik endale ning teistele. Tekstis


 • Kas inimene on tõesti nii mõjutatav, et laseb avalikul arvamusel oma karjääri ning elu hävitada? Ä stiil

 • Selleks, et probleemi leevendada, on vaja sellega tegeleda, kuid meil isegi ei nähta probleemi või ei taheta näha. Ä stiil

 • Alternatiivina oleks võimalik rajada tuulegeneraatorite park, mis oleks loodussäästlikum, kuid seda isegi ei kaaluta. Ä stiil


3.

Kuna Eesti riik on võimaldanud minule nii

põhi- kui V keskhariduse, on mul soov

osutada kodumaale vastuteene. Ä stiil

Interneti-ühendusest leidub nii positiivseid

kui (V- märkimata) negatiivseid külgi.


4.

Lisaks eelpool mainitud teguritele... Ä stiil

ÕS 2006 lk 127 sõna “eelpool” loogelistes

sulgudes, soovitav kasutada “eespool” või

“eel-” liitsõnas


5.

 • ... peale vanglast vabanemist. Ä stiil

 • Terve meie elu seisneb pidevas... Ä stiil

 • Hiljuti toimunud arstide streigi näol on näha... Ä stiil

 • läbi

 • Läbi ajaloo… 2xÄ stiil

 • Murrangud kunstis on läbi aegade võetud vastu... Ä stiil

 • ... ironiseerivad ja võtavad seda läbi huumoriprisma... tekstis

 • Läbi meedia ja ajakirjanduse... tekstis

 • Selle vastu, et eesti keel jääks püsima, võideldakse läbi (Ä stiil) haridusministeeriumi.


Enamik, enamus

 • Maaelu on enamustele võõras. Ä õigekiri

 • Enamustes Hiina linnades... Ä stiil

 • Ta on alati enamiku ajast pühendanud tööle. Ä stiil


6.

 • V. Nabakovi raamatus „Lolita” kohtame....

 • O. Wilde’i raamatus ...

 • ...oli Leemet raamatualguses mässumeelne noormees...


7.

 • Õigesti elatud elu aga tähendab seda, et tagantjärele mõeldes ei peaks me midagi kahetsema. Meil endal peab olema tunne, et oleme olnud head nii enda kui ka teiste vastu. Peame ise tundma, et oleme õige asjaga tegelenud ja õiged otsused vastu võtnud. Ä stiil


8.

 • Kuidas toimida, kui niiöelda eesmärgid tagaplaanile lükata? (punasega joon all, äärel stiiliviga, rohelisega stiilivea märgil kast ümber)


9.

 • Säärane õpetus peitub Hesse teoses „Stepihunt”. tekstis

 • Need kaks aspekti on säärased... Ä stiil

 • ÕS 2006 lk lk891 “säärane” =”selline”


10

 • Kirjutamata seaduste kohta oli väga hea näide Ilmar Raagi filmis „Klass”. Ä stiil


11.

 • Oleme me; teeme me; seisame me. 3xÄ stiil

 • Sellegipoolest peab iga asja pealt makse maksma. Sellistele asjadele, tunnetele, tegudele... 2xÄ stiil


12.

 • ... suurepärane küpsetaja juba varases eas jne. Tekstis


13.

 • a) Tagasilöögid on selleks, et neist õppida, mitte neile järgianda... parandamata, samas ...

 • ... millal peavad järgi andma ning lubama ... Ä stiil

 • b) Paljud inimesed arvavad, kui nad on suure varanduse teeninud, siis elu on elatud õigelt.parandamata lause, samas ...

 • Näiteks Jaan Krossi peategelane Timotheus von Bock romaanist „Keisri hull” oli võtnud endale eesmärgiks tsaari võimu õõnestamise ja lihtrahva õiguste eest seismise. Ä stiil


 • c) Massisuhtlusvahenditel on suur võim inimeste üle ning ta mõjutab nii noori kui vanu. parandamata

 • Kultuuri võib mõtestada kui inimeste ühiseid huvivaldkondi ning väärtushinnanguid. Parandamata


„Siin olen sündinud, tasasel maal, siit on mu rahu ja tasakaal” – selliste südamlike sõnadega kirjeldab poeet ja kirjanik Hando Runnel Eestimaa tagasihoidlikku pinnamoodi ja võib-olla sellest tulenevat eestlaste vaoshoitud temperamenti. Tõesti, maastik on meil tasane, suurimaidki kõrgustikke ei saa nimetada mägedeks, vaid pehmevormilisteks küngasteks ja osadki on madalad.


Sellest hoolimata on siinne looduskeskkond, eriti pidades silmas elusloodust, mitmekesine, rikkalikum mõnest teisest paigast Euroopas, kus inimtegevuse hävitav mõju on juba avaldunud. Nii ebameeldiv kui see ka pole, kasutab inimkond oma eksistentsi jätkamisel põlenud maa taktikat, elades vaid tänases päevas. Et juba 20.sajandi keskpaigas elati hetkes, tuleb meil tänapäeval silmitsi seista raskete keskkonnaprobleemidega. (See on terve 1. lõik, millel punasega õrnalt vasakule joon veetud, rohelisega alla tõmmatud „poeet“ ja „kirjanik“.)


Aitäh kaasa mõtlemast!


 • Login