Zen hypotenze nov
Download
1 / 24

Řízená hypotenze NOVĚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Řízená hypotenze NOVĚ . Ivan Čundrle KARIM FN Brno LF MU. Korespondence Klowden versus Spahn. Eliminating Blood Transfusion: What about Hypotensive Anesthesia? Anesthesiology, 1994, 2001, s.542 bezpečnost výtěžnost kontraindikace zkušenost vigilance. Kontroverze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Řízená hypotenze NOVĚ ' - ron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zen hypotenze nov

Řízená hypotenze NOVĚ

Ivan Čundrle

KARIM FN Brno

LF MU

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Korespondence klowden versus spahn
Korespondence Klowden versus Spahn

Eliminating Blood Transfusion: What about Hypotensive

Anesthesia?

Anesthesiology, 1994, 2001, s.542

 • bezpečnost

 • výtěžnost

 • kontraindikace

 • zkušenost

 • vigilance

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Kontroverze
Kontroverze

Kleinschmidt,S.: Hat die kontrollierte Hypotension

einen Stellenwert im Rahmen fremdblutsparender

Verfahren?

Anaesthesist, 50, 2004, 13, s.39 - 42

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Definice
Definice

 • Eckenhoff:

  farmakologicky navozené snížení krevního tlaku na hodnotu

  50 - 60 mmHg středního arteriálního tlaku

 • polohování pacienta

  zvýšení operačního pole nad úroveň srdce – doplnění

  farmakologického účinku fyzikálním působením gravitace

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008Cíle

zabránění krvácení v operačním poli

 • usnadnění operačního výkonu (mikrochirurgie)

 • snížení peroperační krevní ztráty

 • omezení krevních náhrad

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Indikace pro zenou hypotenzi
Indikace pro řízenou hypotenzi

ORL

 • operace ve středouší

  Čundrle,I., et al.: Stressresponse to the Controlled Hypotension during the

  ENT Surgery

  Head and Neck Disease, 1, 1997, s.31 - 32

 • operace nádorů, např. totální laryngectomie s blokovou resekcí

  Ústní a čelistní chirurgie

 • operace nádorů

 • osteotomie v oblasti obličejového skeletu

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Indikace pro zenou hypotenzi1
Indikace pro řízenou hypotenzi

Ortopedie a traumatologie

 • náhrada těla obratle

 • osteosyntéza páteře a pánve

 • operace skoliózy

  Čundrle,I.: Die Einleintung der Hypotension waehrend der Skoliose Operation

  Beitr.Orthop.Traumatol., 30, 1986, s.552

  Dastych, M., Čundrle,I.: Einfluss der kontrollierte Hypotension bei Wirbel

  Säulenoperationen auf die Nierenfunktion

  Anaesthesist, 39, 1990, s.231 - 235

 • impingement syndrom

 • reimplantace TEP

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Indikace pro zenou hypotenzi2
Indikace pro řízenou hypotenzi

Onkologická chirurgie

 • duodenopankreatektomie

 • abdominoperineální resekce rekta

 • radikální prostatektomie

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Indikace pro zenou hypotenzi3
Indikace pro řízenou hypotenzi

Neurochirurgie

 • intrakraniální aneurysmata (užívána již zřídka)

 • arteriovenozní malformace jako angiomy

 • silně prokrvené nádory

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Kontraindikace
Kontraindikace

 • srdeční nedostatečnost

 • výrazná anémie

 • koronární onemocnění

 • zvýšený nitrolební tlak

 • vady srdečních chlopní

 • hypovolémie

 • hypertenze

 • arterioskeróza mozkových cév

  ! nedostatečné prokrvení orgánů, selhání autoregulace

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Relativn kontraindikace
Relativní kontraindikace

 • těžké poruchy plicních funkcí:

  závažné poruchy výměny plynů v plicích - možné zhoršení

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Syst mov inky
Systémové účinky

Odpůrci:

 • nebezpečí ischemie životně důležitých orgánů s následnými poruchami funkce i struktury látkové výměny

  Zastánci:

 • během řízené hypotenze se orgánové prokrvení udržuje doprovodnou vazodilatací

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


L tky sni uj c krevn tlak
Látky snižující krevní tlak

 • celková anestézie + řízené dýchání + cílené podpůrné polohování

 • indukce + udržování pomocí dobře řiditelných farmak

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Ide ln l tka ke sn en krevn ho tlaku
Ideální látka ke snížení krevního tlaku

 • jednoduchý způsob podání

 • spolehlivý a předvídatelný účinek

 • krátký nástup a rychlé ukončení

 • dobrá řiditelnost

 • rychlá eliminace bez kumulace

 • netoxická

 • bez reflexní tachykardie, tachyfylaxe a rebound hypertenze

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Nejpou van j l tky
Nejpoužívanější látky

 • nitroprussid sodný

 • nitroglycerin

 • inhalační anestetika halotan, izofluran, sevofluran, desfluran

 • v kombinaci s blokátorem periferních alfa 1 receptorů – urapidil

 • s betablokátory – labetalol, esmolol,

 • s dilatátorem odporových cév - adenosin

 • s přímým působením na myocyty -prostaglandin E1

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Dopl uj c l tky
Doplňující látky

 • inhibitory ACE

  Čundrle,I., Pospíšilová,M., Mašek,J.: Inhibitory ACE v řízené hypotenzi

  během spondylochirurgických výkonů

  ČLČ, 133, 1994, 10, s.306 - 309

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


V experimentu
V experimentu :

 • dexmedotomidin (jako clonidin)

 • fenoldopam

 • nicardipin

  Nicardipin vs.nitroprusside for controlled hypotension during spinal surgery in adolescent

  Anaesthesia and analgesia, 84, 1997, 1239 - 1244)

 • remifentanil (pro výkony ve středouší)

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Kombinace isovolemick hemodiluce a zen hypotenze
Kombinace isovolemické hemodiluce a řízené hypotenze

 • Fukusaki,M,et al: Splanchnic perfusion during controlled hypotension under isofluran anaesthesia in elderly patient

  European J.Anaesth, 16, 1999, 519 – 525

 • Assadi,A, et al.: Effects of sodium nitroprussid on splanchnic microcirculation in a resuscitated model of septic shock

  Br.J.Anaest., 100, 2008, 55 - 65

 • Gál,R.,Čundrle,I.; Combination of acute normovolemic hemodilution and deliberate hypotension of large blood loss during spinal trauma surgery

  Scripta medica, 75, 2002, Brno

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


autoregulace je omezena na hepatální arteriální systém, ale chybí v portálním venózním systému

autoregulace krevního průtoku střevem je ještě méně

vyjádřena než v jiných orgánových systémech

Kombinace hypotenze a hemodiluce může vést k poškození

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Ne zen hypotenze
Neřízená“ hypotenze

Typy regionální anestezie:

 • subarachnoidální

 • epidurální

 • jiné

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


Patofyziologie
Patofyziologie

 • pokles arteriálního tlaku

 • pokles periferního venózního tlaku

 • spontánní ventilace během regionální anestezie

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


J.F.Dupuis, Dy Tien Nguen:Anaesthetic Management of the Patient Who Refuses Blood TransfusionsThe Cancer Bulletin, 47, 1995, č. 1, s. 67 - 73

„Patients who refuse blood transfusions have been pioneers and, at times, experimental subjects who had a positive influence on many aspects of medicine“

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


P eji v m bezpe nou plavbu skal m zen hypotenze
Přeji vám bezpečnou plavbu úskalím řízené hypotenze

Novinky v bezkrevní medicíně, Praha, 2008


ad