PERINTAH AM BAB B ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN PERINTAH AM BAB G ELAUN KERJA LEBIH MASA  dikeluarkan JABATAN AKAUNTAN

PERINTAH AM BAB B ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN PERINTAH AM BAB G ELAUN KERJA LEBIH MASA dikeluarkan JABATAN AKAUNTAN PowerPoint PPT Presentation


  • 1143 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SKOP TAKLIMAT. Tafsiran-termaTuntutan elaun bagi tugas dalam negeriTuntutan elaun bagi tugas luar negeriTuntutan elaun kadar kursusKesimpulan. Kemudahan berdasarkan kriteria-kriteria :KepakaranKemahiranKepentingan sesuatu perkhidmatanBayaran balik perbelanjaanTanggungjawab tambahanKos sara hidupRisiko kerjaKesusahanGalakanKeanehan tugas atau perkhidmatan.

Download Presentation

PERINTAH AM BAB B ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN PERINTAH AM BAB G ELAUN KERJA LEBIH MASA dikeluarkan JABATAN AKAUNTAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2. SKOP TAKLIMAT Tafsiran-terma Tuntutan elaun bagi tugas dalam negeri Tuntutan elaun bagi tugas luar negeri Tuntutan elaun kadar kursus Kesimpulan

5. TAFSIRAN “Gred” –bermakna Gred Gaji dibawah Sistem Saraan Malaysia mengikut Pekeliling Bil.4 Tahun 2002. “Ibu Pejabat” - bermakna tempat biasa seseorang pegawai melaporkan diri untuk bertugas dan lingkungan jarak pentadbirannya ialah: a) 25 km jika boleh dihubungi oleh jalanraya b) 16 km jika boleh dihubungi oleh jalan tanah c) 8 km jika boleh dihubungi oleh jalan basikal/sungai

6. TAFSIRAN(samb) “Pegawai” – bermakna seseorang pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan Persekutuan dan Negeri termasuk yang dilantik secara sementara atau sangkut “Perbendaharaan” – bermakna Menteri Kewangan dan termasuk pegawai-pegawai di bawah kawalannya “Tugas Rasmi” – bermakna tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus yang dibenarkan

7. T/JAWAB KETUA JABATAN Bertanggungjawab dalam menentukan semua tuntutan yang dikemukakan oleh pegawai bawahannya adalah teratur, munasabah serta berpatutan

10. BSH DAN E/LOJING a) Semenanjung Gred BSH(max) E/Lojing 17-40 RM 100 RM 35 1-16 RM 80 RM 30 b) Sabah.Sarawak dan Labuan 17-40 RM120 RM 40 1-16 RM100 RM 35

14. 5 Kelas tuntutan A B C D E 500 KM pertama 70 60 50 45 40 501-1000KM 65 55 45 40 35 1001-1700KM 55 50 40 35 30 1701KM dan seterusnya 50 45 35 30 25 Sumber : PP2/2006

15. Kelas A - Gaji Pokok RM 2323.41, >1.4cc Kelas B - Gaji Pokok RM 2064.60, < 1.4cc Kelas C - Gaji Pokok RM 1611.28, >1.0cc Kelas D - Gaji Pokok RM 1611.28, >175cc Kelas E - Gaji Pokok RM 1611.28, < 175cc

17. Elaun Basikal a) RM 70.00 jika <10 hari ; >10 hari jum.km x 0.20 Pegawai yang menggunakan basikal kerajaan/penganjur tidak layak menuntut Tambang pengangkutan awam- bas, teksi, keretapi Belanja pelbagai Bayaran telefon, fax., pos Dobi – lebih 3 malam Excess baggage barang rasmi Letak kereta Tol feri

18. Tambang pengangkutan awam Pegawai yang tidak menggunakan kenderaan sendiri atau kenderaan Kerajaan atau Penganjur bagi menjalankan tugas rasmi layak menuntut tambang ini. i) Teksi/Kereta Sewa/Bas/Motobot Kemukakan resit jika ada ii) Keretapi/Kapal Laut/kategori sejenis Kelayakan menuntut mengikut Gred jawatan Gred 27 Ke atas Kelas satu Gred 1 – 26 Kelas Dua Kemukakan resit semasa menuntut

19. Belanja Pelbagai a)Bayaran letak kereta,tol dan tambang feri b)Bayaran telefon,telegram.bayaran pos, fax atas urusan rasmi c)Belanja dobi disokong dengan resit d)Bayaran cukai kapal terbang dengan sokongan resit e)Bayaran Excess Baggage untuk barang rasmi dengan sokongan resit

21. Kadar Elaun Makan Gred Kadar(RM) sehari JUSA A 340 JUSA B/C 300 53 dan 54 270 45 hingga 52 200 1 hingga 44 mengikut jadual

25. Kemudahan Perjalanan Dengan Kapal Terbang Semua perjalanan hendaklah menggunakan Sistem penerbangan Malaysia(MAS) Penerbangan ke luar negeri bagi pegawai gred 1 hingga 54 dibolehkan untuk menempah kelas ekonomi sahaja Sekiranya pegawai mengikut delegasi, kelayakan kelas penerbangan adalah mengikut kelayakan pegawai yang paling kanan dalam rombongan tersebut

26. Pendahuluan Diri Pegawai boleh mengambil Pendahuluan Diri sebelum bertolak mengikut SPP Bil.2 Tahun 1990. Perlu selesaikan baki yang terdahulu jika ada sebelum permohonan diajukan Bayaran Saguhati Persidangan Pegawai yang bertugas dalam urusetia sesuatu Persidangan Kebangsaan/antarabangsa (bukan urusetia tetap) atau pegawai protokol yang bertugas mengiringi tetamu asing yang diberi taraf tetamu Negara layak menuntut elaun ini.Kadarnya: Gred 1-16 RM20 sehari Gred 17-40 RM30 sehari

27. Elaun,Kemudahan hadir Mahkamah Seseorang pegawai yang disapina(subpoena) oleh Mahkamah untuk memberi keterangan bagi pihak kerajaan atau keterangan pakar layak menuntut elaun/kemudahan seolah-olah ia bertugas rasmi

28. Elaun/Kemudahan kerana hadir Istiadat Pengurniaan Seseorang pegawai atau pesara yang diundang untuk hadir Istiadat Pengurniaan atau Darjah Kebesaran Persekutuan atau Negeri adalah layak menuntut elaun/kemudahan seolah bertugas rasmi. Bagi pesara, kemukakakan tuntutan kepada JPM mengikut gred jawatan akhir sebelum bersara.

29. Elaun bertukar/pindah Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil.4 tahun 1995. Perlu kemukakan tuntutan mengikut format borang yang standard Boleh tuntut elaun makan/harian,lojing/sewa hotel bagi diri pegawai, isteri,anak-anak dan 1 orang gaji. Dokumen sokongan berkaitan.Cth surat arahan bertukar, resit hotel, resit pengangkutan barang, surat nikah, surat kelahiran anak dan yang berkaitan

30. Terma-terma dalam kursus “Kursus” - sebarang kursus atau latihan yang berupa akademik atau praktik, lawatan sambil belajar, seminar dan bengkel, yang bercorak latihan; “Kajian luar” – sebarang aktiviti yang diarahkan oleh pusat pengajian semasa berkursus di luar pust pengajian sama ada untuk membuat sesuatu penyelidikan ataupun disangkutkan di sesuatu Jabatan termasuk lawatan yang diadakan dalam tempoh kursus;

31. Terma-terma dalam kursus(samb) “Kursus Panjang” - sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya adalah melebihi 3 bulan termasuk hari hujung minggu dan kelepasan am; “Kajian luar” – sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya 3 bulan atau kurang termasuk hari hujung minggu dan kelepasan am. “Kursus sambilan” – sebarang kursus yang dijalankan secara sambilan selepas waktu pejabat

32. Terma-terma dalam kursus(samb) “Pegawai” – seorang pegawai tetap/sementara di dalam Perkhidmatan Awam termasuk anggota Polis dan Angkatan Tentera; “Penganjur” – badan yang membiayai sebahagian besar perbelanjaan kursus; “Pusat Pengajian” – tempat sebahagian besar sesuatu kursus itu dijalankan dan bagi tempoh kursus itu, Pusat Pengajian adalah ditakrifkan sebagai Ibu Pejabat.

33. Kursus Pendek Dalam Negeri Seseorang Pegawai yang mengikuti kursus pendek di dalam negeri layak menuntut elaun,kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat seperti berikut: i) Di Luar Kawasan Ibu Pejabat - Elaun Makan - Bayaran sewa hotel/lojing- 2 hari sebelum/selepas rate penuh Elaun Perjalanan Kenderaan- 1 kali pergi dan balik dari rumah kediaman ke tempat kursus.Jika tiada penginapan disediakan, jumlah perjalanan pergi dan balik tidak lebih 6 hari Lain-lain elaun berkaitan selaras PP 3/2005

34. Kursus Pendek Dalam Negeri(samb) Seseorang Pegawai yang mengikuti kursus pendek di dalam negeri layak menuntut elaun,kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat seperti berikut: i) Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat Bayaran sebanyak RM 15.00 sehari untuk hari-hari berkursus sahaja dengan syarat:- a) Kemudahan makan tidak disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur; dan B) Kursus itu dijalankan di luar bangunan/kompleks tempat biasa pegawai bertugas;Elaun Makan - - Elaun Perjalanan Kenderaan- 1 kali pergi dan balik dari rumah kediaman ke tempat kursus.Jika tiada penginapan disediakan, jumlah perjalanan pergi dan balik tidak lebih 6 hari

35. Kursus Panjang Dalam Negeri Seseorang Pegawai yang mengikuti kursus selain daripada yang diiktiraf sebagai kursus Diploma/Ijazah Pertama/Ijazah Lanjutan, adalah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran seperti berikut: i) Di Luar Kawasan Ibu Pejabat Elaun Sara Hidup sebanyak RM25.00 sehari bagi sepanjang tempoh kursus tertakluk kepada syarat: (a) pegawai tidak menerima Arahan Pertukaran;dan (b) kemudahan makan dan penginapan tidak disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur Sekiranya salah satu kemudahan disediakan, pecahan unsur yang tidak disediakan sahaja layak dituntut(50%) Bayaran Sewa Hotel Elaun Perjalanan kenderaan

36. Kursus Panjang Dalam Negeri(samb) Seseorang Pegawai yang mengikuti kursus selain daripada yang diiktiraf sebagai kursus Diploma/Ijazah Pertama/Ijazah Lanjutan, adalah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran seperti berikut: i) Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat Elaun Sara Hidup sebanyak RM15.00 sehari bagi sepanjang tempoh kursus tertakluk kepada syarat: (a) pegawai yang berkursus di dalam kawsan Ibu Pejabat;atau (b) pegawai dari luar kawasan Ibu Pejabat yang menerima arahan Pertukaran;dan (c ) Kemudahan makan tidak disediakan oelh Kerajaan atau Penganjur;dan (d) kursus itu diadakan di luar bangunan/kompleks tempat biasa pegawai bertugas. Bayaran Sewa Hotel Elaun Perjalanan kenderaan

37. Kursus Sambilan Dalam Negeri Seseorang Pegawai yang mengikuti kursus sambilan yang dihadiri atas arahan Ketua Jabatan/Pegawai Pemerintah kerana kepentinganperkhidmatan adalah layak untuk menuntut bayaran seperti berikut: i) Di Luar Kawasan Ibu Pejabat Bayaran sebanyak RM10.00 sehari bagi hari-hari berkursus sahaja yang mana unsurnya terdiri RM5.00 untuk bantuan makan dan RM5.00 untuk bantuan sekiranya kemudahan makan dan penginapan tidak disediakan Bagi tujuan menghadiri Kursus Sambilan, pegawai tidak layak menuntut Elaun Perjalanan kenderaan atau tambang pengangkutan awam

38. Kursus Sambilan Dalam Negeri i) Di dalam Kawasan Ibu Pejabat Bayaran sebanyak RM8.00 sehari bagi hari-hari berkursus sahaja yang mana unsurnya terdiri RM5.00 untuk bantuan makan dan RM3.00 untuk bantuan sekiranya kemudahan makan dan penginapan tidak disediakan Pegawai yang mengikuti kursus sambilan dalam bangunan yang sama tidak layak menuntut bayaran di atas.

39. Kursus Pendek Di Luar Negara Seseorang Pegawai yang mengikuti berkursus pendek di luar negara adalah layak menuntut elaun,kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat berikut: Elaun Makan yang dituntut bagi sepanjang tempoh kursus sekiranya kemudahan tidak disediakan adalah seperti berikut: Gred Kadar sehari(RM) JUSA A dan ke atas 300.00 JUSA B & C 270.00 53-54 240.00 45-52 200.00 LAIN-LAIN Rujuk lamp c PP3/2005

40. Kursus Pendek Di Luar Negara(samb) Had maksimum BSH adalah mengikut sekiranya kemudahan tidak disediakan adalah seperti berikut: (a)Kump.Pengurusan tertinggi - Bilik Biasa (b)Pegawai selain di atas - lamp C Elaun Pakaian Panas Bay.Pasport antarabangsa Elaun Perjalanan Kenderaan atau tambang pengangkutan awam

41. Kursus Panjang Di Luar Negara Seseorang Pegawai yang mengikuti berkursus di luar Ibu Pejabat samada yang diiktiraf atau tidak sebagai kursus peringkat Diploma/Ijazah Pertama/Ijazah Sarjana adalah tertakluk kepada peraturan yang berasingan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

42. ELAUN LEBIH MASA Bila bayaran boleh dibayar? - Apabila seseorang Pegawai dikehendaki bekerja lebih daripada masa bekerja biasa yang disyaratkan baginya, atau dipanggil bertugas dalam masa kecemasan maka ia boleh diberi bayaran lebih masa mengikut kadar-kadar yang ditetapkan dan jenis tugas yang dijalankan.

43. JENIS KERJA BAGI LEBIH MASA Kerja Siang Bermakna sebarang giliran bertugas tambahan yang dikerjakan antara jam 6 pagi hingga 10 malam Kerja Malam Bermakna sebarang giliran bertugas tambahan yang dikerjakan antara jam 6 pagi hingga 10 malam

44. JENIS KERJA BAGI LEBIH MASA(samb) Kerja Kecemasan Sebarang tugas yang diisytiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih dari biasa. Lazimnya kerja kecemasan ialah bagi memulihkan semula perhubungan atau perkhidmatan yang terputus; atau memlihara perhubungan tersebut daripada terganggu atau terancam

45. JENIS KERJA BAGI LEBIH MASA(samb) Kerja Kecemasan - Sesuatu kecemasan adalah dianggap berakhir perhubungan atau perkhidmatan beropersi semula, bersambung semula atau ianya bebas daripada sebarang ancaman atau gangguan

46. KADAR BAYARAN Bagi anggota tetap: Gaji Pokok x 12 bulan = Kadar sejam 313 x 8 jam Bagi anggota sambilan: Gaji Pokok x 25 hari x 12 bulan = kadar/jam 313 x 8 jam

47. KADAR BAYARAN Hari Biasa Hari rehat Hari Kelepasan Am Kerja siang 1.125 1.25 1.75 Kerja malam 1.25 1.50 2.00

48. PEGAWAI YANG LAYAK LEBIH MASA Semua Pegawai kumpulan sokongan kecuali anggota Bomba, Penjara,Polis dan tentera Corak kerja lebih masa juga adalah meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter, pemerosesan,penyeliaan dan pengawasan dengan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

49. PEGAWAI YANG LAYAK LEBIH MASA(samb) Kerja-kerja kecemasan Kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan lagi kepada hari berikutnya dan jika ditangguh ianya akan memudaratkan perkhidmatan Kerja-kerja yang perlu diurus dalam jangkamasa yang terhad

50. KUASA KETUA JABATAN Ketua Jabatan hendaklah mengeluarkan surat arahan bagi setiap kerja lebih masa dilakukan. Tiada pegawai boleh melakukan kerja lebih masa tanpa arahan Kehadiran awal dan pulang lewat daripada masa-masa yang ditetapkan juga adalah dibawah bidang kuasa Ketua Jabatan

  • Login