Ons leef in die Eindtyd.
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Die afval sal erger word in die laaste dae,maar so ook die kennis oor die Woord. PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ons leef in die Eindtyd. ♫ Turn on your speakers!. CLICK TO ADVANCE SLIDES. Die afval sal erger word in die laaste dae,maar so ook die kennis oor die Woord. Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die HERE soos die waters die seebodem oordek. Habakuk 2:14.

Download Presentation

Die afval sal erger word in die laaste dae,maar so ook die kennis oor die Woord.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ons leef in die Eindtyd.

♫ Turn on your speakers!

CLICK TO ADVANCE SLIDES

Die afval sal erger word in die laaste

dae,maar so

ook die kennis oor die Woord.


Want die aarde sal vol word met die kennis van die

heerlikheid van die HERE soos

die waters die seebodem

oordek.

Habakuk 2:14


Die openbaring van Jesus

Christus wat God Hom gegee

het om aan sy diensknegte

te toon wat gou moet gebeur,

en wat Hy deur die sending

van sy engel aan sy dienskneg

Johannes te kenne gegee het

Ope 1:1


salig is hy wat die woorde

van die profesie lees, en

die wat dit hoor en bewaar

wat daarin geskrywe is,

want die tyd is naby.

Ope.1:3


Kyk,Ek kom gou. Salig is hy

wat die woorde van die

profesie van hierdie boek

bewaar.

Ope.22:7


maar daar is 'n God in die

hemel wat geheime open-

baar,en Hy het koning

Nebukadnesar bekend

gemaak wat aan die einde

van die dae sal gebeur.

Dan.2:28


Toe kom hy by my staanplek;

en toe hy kom,het ek geskrik

en op my aangesig geval.En

hy het vir my gesê: Let op,

mensekind ,want die gesig

sien op die tyd van die einde.

Dan.8:17


..en gesê: kyk, ek maak

jou bekend wat aan die

einde van die strafgerig

sal gebeur,want dit sien

op die bepaalde tyd van

die einde.

Dan 8:19


En jy, Daniël,hou die woorde

heheim en verseël die boek

tot die tyd van die einde toe,

baie sal dit deursoek, en die

kennis sal vermeerder.

Dan.12:4


en hy het gesê: Gaan heen,

Daniël,want die woorde

bly verseël tot die tyd van

die einde toe.

Dan.12:9


maar in die dae van die stem

van die 7de engel,wanneer

hy met die basuin sal blaas,

dan is die verborgenheid

van God volbring, soos Hy

die blye tyding verkondig het

aan sy diensknegte,die

profete. Ope.10:7


1 Joh.2:18 Kinders dit

is die laaste uur,en soos

julle gehoor het dat die

Antichris kom,bestaan

daar ook nou baie antichriste,

waaruit ons weet dat

dit die laaste uur is.

Alta Strydom


  • Login