Terapi p hjul
Download
1 / 11

”Terapi på hjul” - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

”Terapi på hjul”. Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS Jon R. Skotte/Asle Dal. Mangelfullt tilbud om en stabil og trygg boform for denne gruppen mennesker

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ”Terapi på hjul”' - rollo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Terapi p hjul

”Terapi på hjul”

Oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet, som er bosatt i egen bolig

Samarbeid mellom Oppfølgende tjeneste, BGO og ROP Tøyen DPS

Jon R. Skotte/Asle Dal


Mangelfullt tilbud om en stabil og trygg boform for denne gruppen mennesker

Store uløste oppgaver i de fleste kommuner og bydeler

Jon R. Skotte/Asle Dal


Kjennetegn ved brukergruppen
Kjennetegn ved brukergruppen gruppen mennesker

 • Alvorlig psykisk lidelse

 • Blandingsmisbruk

 • Kognitiv svikt

 • Dårlig somatisk helse

 • Undermedisinert/feilmedisinert

 • Kasteballer i systemet

 • UFB

  Jon R. Skotte/Asle Dal


Noen sentrale utfordringer
Noen sentrale utfordringer: gruppen mennesker

 • Klarer ikke å overholde forpliktelser som leietaker

 • Mangler grunnleggende boferdigheter

 • Klarer ikke å ivareta eget behov for sikkerhet

 • Skaper utrygghet i nabolaget

 • Avtale brytere

  Jon R. Skotte/Asle Dal


Noen felles holdninger
Noen felles holdninger: gruppen mennesker

 • Fleksibilitet/ tilgjengelighet

 • Kontinuitet/ regelmessighet

 • Medansvarlighet

 • Nettverk fremfor kjede

 • Gjøre i stand til å bruke øvrig beh.apparat

 • Kontinuerlig evaluering av tilbudet

 • Langsiktig perspektiv

  Jon R. Skotte/Asle Dal


Klargj ring av ansvar
Klargjøring av ansvar gruppen mennesker

 • ROP har behandlingsansvaret

 • OT følger pasienten i det daglige

 • Koordinator rollen der det er mest hensiktmessig

 • Det stabile element over tid

 • Følge pas før,under,og etter innleggelser.

 • Gjensidig, hyppig utveksling av info

  Jon R. Skotte/Asle Dal


”ANNE”, 33 år gruppen mennesker

Schizofreni, blandingsmisbruk, alvorlig kognitiv svikt,manglende sykdommsinnsikt

Metadon, antipsykotisk medikasjon

UFB siden 90 tallet

11 akuttinnleggelser i akuttpsykiatrien fra juni 2003- sept 2004

Flyttet inn i kommunal bolig okt 2004

To og et halvt år i ROP, et og et halvt år med OT

Case:


Konkret om tilbudet
Konkret om tilbudet: gruppen mennesker

 • Daglig til ROP for samtale, medisiner

 • OT hyppige hjembesøk

 • OT personalbase

 • Følge til avtaler

 • Ansvarsgruppemøter etter behov

 • Drahjelp for å komme i gang med aktiviteter

 • Legge til rette for kontakt med familien


Indirekte pasientarbeid
Indirekte pasientarbeid gruppen mennesker

 • Hyppige samarbeidsmøter, formelle og uformelle

 • Hyppig kontakt og oppdatering pr. mobil, SMS, e-post, ”stikke innom ved anledning”

 • Oppdatere hverandre om dagligdagse hendelser, ikke bare ved ”kriser”

 • Kontinuerlig evaluering


Evaluering veien videre
Evaluering/veien videre gruppen mennesker

 • Ingen tvangsinnleggelser i psykiatrien

 • Hyppig bruker av frivillige, gatenære tilbud

 • Oppsøker i større grad hjelpen selv

 • Større innsikt

 • bedret somatisk helse

 • Mister nøkler/ id-kort

 • slipper stoffmisbrukere inn i leiligheten

 • knyttes opp mot dagavdelingen på DPS

  Jon R. Skotte/Asle Dal


| gruppen mennesker

[email protected]

[email protected]

www.dobbeltdiagnose.no

www.lds.no


ad