Mineraliseringsindekser nir analyse og kv lstofbehov
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Mineraliseringsindekser, NIR-analyse og kvælstofbehov PowerPoint PPT Presentation


 • 46 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mineraliseringsindekser, NIR-analyse og kvælstofbehov. Ingrid K. Thomsen Afdeling for Plantevækst og Jord Forskningscenter Foulum. Afgrøders kvælstofoptagelse:. 50% fra handelsgødning 10% fra nyligt tilført organisk kvælstof 40% fra jordens ”gamle” kvælstofpulje. Analysemetoder:.

Download Presentation

Mineraliseringsindekser, NIR-analyse og kvælstofbehov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mineraliseringsindekser, NIR-analyse og kvælstofbehov

Ingrid K. Thomsen

Afdeling for Plantevækst og Jord

Forskningscenter Foulum


Afgrøders kvælstofoptagelse:

 • 50% fra handelsgødning

 • 10% fra nyligt tilført organisk kvælstof

 • 40% fra jordens ”gamle” kvælstofpulje


Analysemetoder:

 • Anaerob inkubation

 • Kogning med KCl

 • Dampning med chloroform

 • NIR (Near Infrared Reflection)

 • Andre målinger som C og N i jord samt N i planteklip


Analysemetoder:

 • Anaerob inkubation:

NH4-N

Jord + vand inkuberes ved 40°C i syv dage.

Analyseres for NH4-N.


Analysemetoder:

 • Kogning med KCl:

NH4-N

Jord koges med KCl i fire timer.

Analyseres for NH4-N.


Analysemetoder:

 • Dampning med chloroform:

NH4-N

Jord dampes med chloroform i 24 timer.

Analyseres for NH4-N.


Analysemetoder:

 • NIR:

Jord tørres og måles på en NIR scanner.

Parametre udledes fra spektrene.


Jordprøver:

Udtaget 2000 og 2001 i forsøg med stigende N-tilførsel fra:

 • Askov Forsøgsstation

 • Landsforsøgene


Askov Forsøgsstation:

 • Forskellige behandlinger (20 års tilførsler af varierende mængder halm, efterafgrøde og gylle)

 • Samme afgrøde (vinterhvede)

 • Samme jordtype

 • Samme klima


Askov


Askov


Askov


Askov


Askov


Askov


Askov


Askov


Askov


Askov


Landsforsøgene:

 • Forskellige brugstyper spredt over hele landet

 • Oplysninger om tekstur og dyrknings-forhold fra Skejbys database


Landsforsøgene

Sammenhænge mellem indeks, jordparametre og AN og NM (r2-værdier)


Landsforsøgene


Konklusion:

Ingen af analysemetoderne kan beskrive potentiel kvælstofmineralisering alene.

Notater vedr. tidligere dyrkningsforhold er derfor stadig uundværlige, når kvælstofbehovet skal fastsættes.


 • Login