EVROPA – ČR - Rostoklaty
Download
1 / 50

EVROPA – ČR - Rostoklaty - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

EVROPA – ČR - Rostoklaty. Kostel svatého Martina Rostoklaty. H I S T O R I E. První zmínky o obci ROSTOKLATY pocházejí z roku 1295, kdy zde sídlil nižší šlechtic ZDESLAV Z CHROUSTOKLAT se synem JANEM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EVROPA – ČR - Rostoklaty' - roland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


H i s t o r i e
H I S T O R I E

 • První zmínky o obci ROSTOKLATY pocházejí z roku 1295, kdy zde sídlil nižší šlechtic ZDESLAV Z CHROUSTOKLAT se synem JANEM.

 • původně na východním okraji obce původně gotický kostel sv. Martina z první pol. 14. stol, v pozdější době renesančně a barokně přestavován


I n v e n t
I N V E N T Á Ř

 • hlavní oltář z roku 1682 – raně barokní, s točenými sloupy a boltcovými křídly. Na oltáři visel na dřevě malovaný obraz sv. MARTINA z 2.pol. 17. stol

 • boční oltáře ze 2. pol. 16. stol – renesanční s hladkými sloupky


Obec rostoklaty nov vlastn k
OBEC ROSTOKLATY – NOVÝ VLASTNÍK

 • v roce 2007 skupina nadšenců pod dohledem pracovníků památkové péče zahájila úpravy hřbitova

 • Obec v lednu 2008 získala bezúplatně od původního vlastníka Římsko-katolické církve kostel vč. inventáře a přilehlého areálu hřbitova


Evropsk dotace
EVROPSKÁ DOTACE

 • v dubnu 2009 starostka podepsala Dohodu s SZIF na evropskou dotaci ve výši 4.031.000 Kč

 • I. etapa : rekonstrukce věže, zastřešení lodě kostela

 • 1.7.2009 výběrové řízení – vítěz : Gema Art Group a.s.

 • ukončení I. etapy dle SoD : prosinec 2009Rozsah i etapy
Rozsah I. etapy

 • Rekonstrukce západní věže

 • ( zahrnuje především práce týkající se statického zajištění narušené tesařské konstrukce krovu a následné úplné výměny plechové krytiny, dále obnova vnějšího pláště věže, zahrnující opravu a doplnění omítek, výměnu nevyhovujících okenic )

 • Rekonstrukce hlavního zastřešení

 • ( zahrnuje zajištění narušených dřevěných prvků krovu a stropní konstrukce, výměna střešní krytiny )


SEJMUTÍ CIBULE Z VĚŽE

 • 26.8.09 se sešli zástupci obce, občané, kronikář, zástupci obce Limuzy a pracovníci památkového odboru a s napětím očekávali co je uloženo v cibuli věže


Nalezeny byly 2 schránky

Poškozená schránka ukrývala dokumenty z 18. stol, druhá schránka dokumenty z poslední opravy kostela, tj. z roku 1930 .


Restaurov n dokument
Restaurování dokumentů

 • dezinfekci provedl Národní památkový ústav v Praze

 • restaurování poškozených dokumentů provedla fakulta restaurování v Litomyšli


odhalení stropních trámů v lodi kostela napadených dřevomorkouMinisterstvo kultury poskytlo dotaci na opravu h bitovn zdi
Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na opravu hřbitovní zdi

 • dotace ve výši 384.000 Kč

 • náklady 516.000 Kč

 • Firma Arnošt s.r.o. Tismice provedla od srpna do září opravu ohradní zdi.


13 jna 2009
13. října 2009 zdi

 • pro velmi špatný technický stav dřevěné kopule věže bylo rozhodnuto o jejím sejmutí a provádění rekonstrukce na zemi...

P pravy k ulo en dokument
Přípravy k uložení dokumentů zdi

Pan Jan Psota , ml.-kronikář obce a starostka obce Radka Nováková podepisují Pamětní spis obce 2009, který bude uložen do nerezových schránek.


Co bylo do schr nek ulo eno
Co bylo do schránek uloženo ? zdi

 • 1. schránka

 • veškeré dokumenty z 1. schránky, tj.zrestaurované dokumenty z 18.stol

 • 2. schránka

 • dokumenty z poslední opravy věže, tj z roku 1930,

 • zápis obce Rostoklaty a obce Limuzy z roku 2009
Schr nky t sn p ed ulo en m
schránky těsně před uložením zdi

Starostka obce Tismice Ing. Martina Zdražilová ( vlevo )

starostka obce Rostoklaty Radka NovákováDokon en i etapy
Dokončení I. etapy zdi

 • v lednu 2010 proběhne kolaudace I. etapy rekonstrukce kostela

 • do května 2010 budou odstraněny vady a nedodělky

 • vyúčtování dotace proběhne do září 2010


A co d l
… a co dál? zdi

 • byla podána na SZIF druhá žádost na dokončení vnějšího pláště kostela, jeho odvodnění a zajištění statiky. Výsledky budou známy v březnu 2010


Pod kov n t m kte poskytli odbornou a technickou pomoc p i realizaci i etapy
Poděkování zditěm, kteří poskytli odbornou a technickou pomoc při realizaci I. etapy

 • Ing. Udatnému, projektant

 • Ing. Kabelkovi, zpracovatel žádosti o dotaci

 • Ing. Marešové a paní Faldusové – MěÚ Český Brod

 • panu Herzogovi, technický dozor

 • paní Černochové, NPÚ

 • panu Remlerovi, technik BOZP


Pod kov n v em kte p isp li na konto pro obnovu kostela
Poděkování zdivšem, kteří přispěli na konto pro obnovu kostela

 • číslo účtu : 35-9512550277/0100

 • stav konta k 31.12.2009 356.545,24 Kč

 • Částka nebude použita na realizaci I. etapy oprav. Z příspěvků občanů bude pořízen či opraven inventář kostela, např. varhany, oltáře či lavice.

 • speciální poděkování Janu Pakandlovi za pořadatelství benefičních slavností


ad