13. Psychický vývoj,
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

13. Psychický vývoj, jeho zákonitosti, periodizace - 1. cast PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

13. Psychický vývoj, jeho zákonitosti, periodizace - 1. cast. Vývojová psychologie vývoj vývoj druhu vývoj jedince – ontogeneze Vývojová psychologie: studium změn psychických procesů v průběhu života od početí do smrti evoluce – stabilita - involuce. Klíčové teoretické otázky.

Download Presentation

13. Psychický vývoj, jeho zákonitosti, periodizace - 1. cast

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


13 psychick v voj jeho z konitosti periodizace 1 cast

13. Psychický vývoj,

jeho zákonitosti, periodizace

- 1. cast


13 psychick v voj jeho z konitosti periodizace 1 cast

 • Vývojová psychologie

 • vývoj

  • vývoj druhu

  • vývoj jedince – ontogeneze

 • Vývojová psychologie:

  studium změn psychických procesů v průběhu života od početí do smrti

  • evoluce – stabilita - involuce


Kl ov teoretick ot zky

Klíčové teoretické otázky

 • Nature vs. Nurture—

  dědičnost versus prostředí

 • Kontinuita vs. stádia vývoje—

  kontinuální postupné změny nebo od sebe odlišitelná období (periodizace)

 • Stabilita vs. proměnlivost—jsou získané psychické charakteristiky stabilní nebo se v čase proměňují


Initel v voje teorie

Činitelé vývojeteorie

 • endogenistické (Gesell, psychoanalýza)

 • exogenistické (Locke, Watson, Skinner)

 • interakční (Stern, Erikson)


Metody v vojov psychologie

Metody vývojové psychologie

 • longitudinální (sledování těchže osob po delší dobu jejich vývoje)

  • náročné organizačně, časově

  • úbytek zkoumaných metod (ztráta kontaktu)

  • poskytují skutečné individuální vývojové křivky

 • průřezové (v jednom čase zkoumání různých věkových skupin)

  • méně náročné na organizaci, všechny zkoumané osoby najednou

  • poskytují jen „průměrnou“ křivku vývoje

 • komparace variability dvojčat

  •  Dd ≈ E + H

    Dj ≈ E

    Dd -  Dj ≈ H


Periodizace

Periodizace

 • vývoj v určitých oblastech - Freud, Piaget, Erikson, Kohlberg

 • tradiční periodizace

  • prenatální období

  • novorozenecké * - 6 týdnů/8 týdnů

  • kojenecké – 1 rok

  • batolecí – do 3 let

  • předškolní věk 3-6

  • mladší školní věk (raný školní 6-9, střední 10-11/12)

  • pubescence 11/12 _ 14/15

  • adolescence 14/15 – 18/20

  • raná dospělost - do cca 30

  • střední dospělost – do cca 45

  • pozdní dospělost – do cca 65

  • stáří


Fyzick v voj v voj mozku

Fyzický vývoj – vývoj mozku

 • Nejdynamičtějšími změnami procházíme v nejranějších etapách vývoje, ale změny pokračují až do smrti


Fyzick v voj prom na t lesn ch proporc

Fyzický vývoj – proměna tělesných proporcí


Fyzick v voj ran d tstv

Fyzický vývoj – rané dětství

 • Milníky motorického vývoje


Fyzick v voj sensor ick a percep n v voj

Fyzický vývoj – Sensorický a percepční vývoj

 • čich, chuť, hmat a sluch jsou dobře rozvinuty již při narození, zrak nikoli


Fyzick v voj pubescence a adolescence

Fyzický vývoj – Pubescence a adolescence


Fyzick v voj dosp lost

Fyzický vývoj – Dospělost

 • Střední věk:

 • menopausa u žen

 • klimakterium u mužů

 • Pozdní dospělost:

 • Primární stárnutí:postupné, nevzhnutelné změny versus

 • Sekundární stárnutí:

 • změny spojené s věkem ale zesílené nemocí, špatným zacházením nebo přehlížením


 • Login