Vysoce nebezpecn   n kazy

Vysoce nebezpecn n kazy PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

VNN:. Etiologicky , epidemiologicky a klinicky nehomogenn

Download Presentation

Vysoce nebezpecn n kazy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Vysoce nebezpecné nákazy Václav Chmelík JCU-ZSF

2. VNN: Etiologicky , epidemiologicky a klinicky nehomogenní skupina nemocí Spolecný jmenovatel: vysoká úmrtnost ( 10-90%) nebezpecí šírení v populaci omezené (žádné) lécebné možnosti

3. Zavlecení VNN: Bioterorismus Biologická zbran Vznik nové pandemické varianty viru SHIFT Import endemické nákazy z jiné cásti sveta turistika migrace obyvatel (období krizí) zahranicní pracovníci Stojíme skutecne pred novým problémem?

4. Bioterorismus: Historie: státní výroba biologických zbraní extremní hnutí: Om Šinrikjo nenávist a pomsta jako program ochota k sebeobetování WTO New York, Madrid, Londýn rozpad SSSR: odchod expertu státní terorismus

5. Biologické agens a zbran BZ: Agens Technologie skladování Technologie transportu k cíli Cena Použití : válecný konflikt ( strategické, taktické) bioteroristická aktivita lidský nosic infekce - nová hrozba

6. Mikroorganismy pro výrobu BZ V nekterých zemích se BZ dosud vyvíjejí Nejcastejší vývoj: anthrax botulotoxin variola Mor, tularemie, marburg, cholera, tyf, maleus. Pripraven : anthrax, botulotoxin, (variola?)

7. Nebezpecí BZ: Útok je vždy skrytý Efekt se projeví s  prodlevou Epidemiologická opatrení: izolace a lécba pricházejí pozde Efekt biologický Efekt psychologický Kdy mohu použít BZ proti nepríteli?

8. Import endemické nákazy Turistika Migrace obyvatel (období krizí) Zahranicní pracovníci Dostupnost vzdálených oblastí sveta: v prostoru v case ekonomicky Návrat z kterékoli cásti sveta v ID je reálný

9. Mezinárodní turistika: príjezdy 1950- 1999

10. Kdo je nᚠcestovatel? Obchodník : špickový hotel, strava doprava dobrým vozem krátký pobyt Turista: dobrý hotel, strava +- autobus Batužkár: hostel, stan, príroda místní doprava jídlo na ulici pobyt i mesíce

12. Mesícní incidence zdravotních problému cestovatele do tropu

13. Co nás vzrušuje? Emerging infections Naléhavost vytvárí: nebezpecnost, mortalita šírení, možnost zavlecení, hrozba pandémie Virové hemorhagické horecky (VHF) Krymžsko konžská hemorhagická horecka Marburgská HH SARS Poxvirové infekce: Variola Monkeypox Chripka (hrozba pandemie ptací chripky H5N1?) Západonilská horecka (West Nile) Diferenciálne dg. problém cestovatelství : malárie

21. Monkeypox- opicí neštovice – USA 2003 Zdroj: 800 drobných savcu z Ghany (9 druhu, prevážne Psoun stepní) Prenos: z mazlícku (kontaktu) mezilidský prenos neprokázán Prukaz viru Klinika: febrilní stav, bolest v krku, respir. lymfadenopatie. Exantém všech fází od gener. po lokal., iniciální a satelitní léze na dlaních, ploskách, koncetinách 19 hospit., 1 encefalitida, bez úmrtí Mortalita v Africe až 10%

22. SARS Težký respiracní syndrom zpusoberný Coronavirem Historie: II. - III. 2003 provincie QuanDong v Cíne III. 2003 Zavlecení do Hanoje. American, umírá l3.3. V Hon-Kongu, dál Kanada, Malajsie Postižení zdravotníku: 50% IV. 2003 Izolace RNA virové v SRN, PCR

23. SARS - virus Coronavirus 100 nm 1. povrchové struktury HE, S –corona 2. lipidová dvojvrstva, membránový protein 3. Nukleoprotein, ssRNA + 30 kD, prepis na templát RNA- , mRNA a genomovou RNA +. Pravdepodobnost mutací!! Christian Dornsten 9. den : pozitivní sputum, hrdlo, nos 11. Den: pozitivní BAL 25. Den: pozitivní stolice

24. SARS- klinika ID: 3-7 dnu, (až 10) Príznaky: Horecka a malátnost 100% Kašel neproduktivní: 80% Dušnost 80% Lymfadenopatie: 89% Laborator: AST zvýšená: 78% CK zvýšená: 56% Trombopénie 33% Mortalita: 3-10% (Hong-Kong l4%)

25. SARS u detí (Hong Kong) Deti se nakazily od svých rodicu Žádný dospelý se nenakazil od dítete. Do l2 let veku odchylný prubeh lehcí, bez ventilace Mortalita 0 Následky po 6 mesících (spirometrie, mrtvý prostor)

26. Západonilská horecka (West Nile) Historie: WNV puvodne izolován v Ugande, pak Egypt, nove v Evrope a USA (1999) Flavivirus (z komplexu Japonské B encefalitidy) Epidemiologie: prírodní ohnisko : divocí ptáci, vektor komár Culex konecný hostitel: clovek a kun ID: 3-14 dnu Klinika: chripkové onemocnení (s vyrážkou) Težký prubeh ( 1%) castejší u detí a nad 50 r. meningoencefalitida, Guillain-Barré sy, chabé obrny, ataxie, extrapy. sympt., mozkové nn., myelitis, neuritis n I., krece

27. Malárie

28. Plasmodium Plasmodium falciparum (malé prstýnky) Plasmodium vivax (prstýnek a schizont, Schiffnerovo teckování) Plasmodium ovale Plasmodium malariae (schizont)

29. Malárie – vývojový cyklus plasmodia

30. Klinika malárie

31. Klinika malárie

32. Antimalarika 4 aminochinolony Chlorochin: (difosfát= Delagil) dobre snášen, ortostat hypotenze obcas, pruritus. Meflochin fluorovaný 4 aminochinolon, špatná resorbce, dobrá distribuce, vysoká vazba na plasmat bílk (polocas 3 týdny). NÚ: zhoršuje ortostat hypotenzi, nausea, závrate, zvracení. Psych: krece, psychózy, encefalopatie (reverzibilní)) Fansidar (pyrimetamin 25mg +500mg sulfadoxin) záchvat: 3 tbl 8- aminochinolony: (primachin)antirelapsová Th , supres hypnozoitu, gametocytu -snížení prenosu.(kontra:gravidita) Chinin : horký, jen zralé trofozoity, nezabrání sekvestraci, NÚ: Tinnitus, poruchy sluchu, zvracení. Ohluchnutí a oslepnutí nebývá následkem lécby. V Th dávkách nevyvolá potrat. Artemisin: cps, i.v i im. Extrakt Artemisia annulata: nejrychlejší efekt, široký efekt na ruzné vývoj formy. Není zaznamenána toxicita. Parent formy pro lécbu težké malárie.

33. Lécba záchvatu P. vivax, malariae, ovale: chlorochin : 600mg po 6 hod 300 mg a 2. a 3. den po 300 mg báze Deti: 10 mg/kg a pak 5 mg/kg za 12, 24 a 36hod. Rezistentní malárie vivax a falciparum (i na Fansidar): a/ chinin 10mg/kg 3x denne + 2,5 mg /kg Doxycyklin/den po 7 dnu. b/ Meflochin 15mg/kg, u neimunních opakovat 10 mg/kg za 8-24 hod

34. Doporucení WHO - Zóny A, B, C Zóna A - nízké riziko, sezonní,ochrana pred komáry, na venkove profylaxe Zóna B - strední riziko, celorocní Zóna C - vysoké riziko, celorocní, prevládá tropika, castá rezistence

35. Virové hemoragické horecky (VHF) Oznacení pro skupinu onemocnení Puvodci z ruzných celedí viru Prognóza : od relat.mírných po život ohrožující stavy Pro práci s puvodci jsou zvl. opatrení Biosafety level 4 (BL-4 ) Horecka, nevolnost, myalgie, bolest hlavy, vycerpanost Generalizovaná porucha cévní permeability Hemoragie, kapilární krvácení Hypotenze, šok, smrt

36. Virové hemoragické horecky (VHF) Viry ss RNA s lipidovým obalem- 4 rody Pouze v prírodním ohnisku (rezervoáru) Geograficky omezeny na hostitele ohniska Clovek nepatrí do ohniska, vstupuje jako slepý clánek Prípady a epidemie vznikají náhodne, není možné je predpovídat Není úcinná terapie

37. Epidemiologie VHF

38. VHF - patogeneze Složitá, neúplne vysvetlená, ruzná u jednotlivých viru Aktivace kaskád: komplement / cytokiny koagulace Úloha systémového selhání orgánu játra, ledviny Klícový moment: Poškození cévního endotelu

39. Anamnéza je zásadní pro Dg. V dobe kratší než 3 týdny se vrátil z Afriky, Jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky. Pobyt v prírode a ve vesnických oblastech Nemocnicní kontakt (ošetrující personál) Bydlel a jedl s domorodci. Poštípán hmyzem, v kontaktu s hlodavci, krví zvírat. Ležel v místní nemocnici mezi domorodci ID: 5 - 10 dní (2 - 16, hanta: 9 - 35 dnu)

40. Klinika VHF:

41. Klinika VHF: Vycerpanost Bolest hltanu, hrudníku ci bricha Krvácení sliznic, ekchymóza Šok Obvykle behem týdne se rozhodne : zlepšení nebo infaustní prubeh (mimo HFRS, arenaviru) Krvácení, postižení CNS, ? AST = špatná prognóza Mortalita závisí na agens (<10-90%)

42. Laborator: KO: casto leukopénie, trombopénie Sérum : elevace AST (pri vysoké hodnote horší prognóza) Bilirubin, amyláza Koagulace: protrombin / APTT Moc: proteinurie

43. Arenaviry: Komplex Nového sveta Argentinská Junin Bolivijská Machupo Brazilská Sabia Venezuelská Guanarito Komplex starého sveta Lassa Lassa

44. Bunyaviry Rod Phlebovirus Horecka riftového údolí RVFV Rod Nairovirus Krymsko-konžská HF CCHF Rod Hantavirus HFRS, HPS (Haan tan, Soeuol, Pumala)

45. Filoviry

46. Marburg VHF v Angole 2004 - 2005

47. Marburg v Angole 2004-2005

48. Marburg v Angole 2004-2005

49. Flaviviry

50. Žlutá zimnice (Yellow fever) Historie: Panamský kanál Epidemiologie: flavivirus komár : Aëdes (Afrika) Haemagogus (J. Amerika ) Sylvatický cyklus (džungle): primát?komár ?clovek Urbánní cyklus (mestský): clovek ?A.aegypti?clovek Patogeneze: sání – pomnožení v kuži – virémie – orgány (játra, ledviny, srdce, strevo), petechie v tkáních Klinika: 1. Bolest hlavy, slabost, nausea, zvracení (72h) Ústup príznaku (1-2 dny)

51. Žlutá zimnice 3. Návrat príznaku, rozvoj jaterního selhání (žloutenka), horecka, renální selhání, krvácení (kuže, sliznice,GIT) Fagetiho príznak: horecka s bradykardií Delirium, kóma, krece. Lécba: suportivní (i.v. tekutiny, lécba jaterního a renálního selhání, krevní produkty). Není virostatikum. Izolace Mortalita: 50% v epidémiích, pri optimální péci 5% Karanténní nemoc dle WHO Prevence: Snížit populaci komáru Ockování (atenuovaná vakcina kmen 17-D) 10 let ochrana.

52. Kdo je ohrožen VNN? Primární kontakty : Cestovatel do zahranicí V  laboratorním prostredí Od dovážených zvírat Sekundární kontakty : Praktictí lékari a sestry RZP pracovníci v laboratorích personál sanitek personál lužkových oddelení personál patologií personál pohrebnictví

53. VNN a ceský zdravotnický systém Hlavní rysy problému: strach, panika, verejné ohrožení Základní zadání: 1. Bezpecí populace a státu 2. Diagnostika a terapie postiženého Pracovište: 1. technické vybavení k efektivní a humánní izolaci 2. technické vybavení k adekvátní diagnostice a terapii 3. Personální vybavení (tým intenzivistu infektologu se zvláštním výcvikem k režimové práci) Zdravotnický systém musí být schopen absorbovat všechna vyslovená podezrení na VNN

54. Diagnóza VNN Pocátecní príznaky jsou nejasné. Diagnostický proces spotrebuje cas. Pro vyslovení podezrení je nutné standardne odebírat cestovatelskou anamnézu. Charakter diagnostiky : približování se k pravde v etapách

55. Diagnóza VNN a/ Vyslovení podezrení - kterýhokoli lékar b/ Stanovení rizika VNN - odbornou analýzou podložený odhad - epidemiolog + infektolog c/ Vyloucení VNN - redukovaný diagnostický program!! d/ standardní diagnostika s použitím všech vyšetrovacích metod

56. Odhad rizika : Odhad rizika je zásadní pro stanovení rozsahu opatrení Minimální : Nebyl v endemické oblasti. Byl, ale do zacátku onemocnení více jak 21 dnu Strední: Byl v endemické oblasti, nemá rizikový faktor. Nebyl, ale byl poblíž v dobe 21 dní pred vznikem Vysoké riziko: Byl v rizikové oblasti 3 týdny pred vznikem nemoci a pobýval v dome VHF více jak 4 hod, pecoval o nemocné. Byl laboratorním pracovníkem. Byl ve stredním riziku ale selhává alespon jeden orgán. Nebyl v rizikové oblasti ale staral se o pacienta nebo zvíre - v kontaktu s telesnými tekutinami

57. VNN – vyšetrení v izolacní jednotce Vyšetrení: dobe izolacních opatrení. pacient neopouští izolacní bunku materiál je považován za vysoce nebezpecný Vyšetrení zamerené na vyloucení známých puvodcu Laborator je zpusobilá v reálném case vyloucit VNN Režim BL4, kompletní vyšetrovací metody Bezpecný transport v reálném case Obecné monitorování stavu nemocného (životní fce) Materiál neopouští izolacní jednotku (bed side monitor) Minimální metody: KO, Koagulace, Biochemie, Astrup

58. Izolace VNN a/ Po vyslovení podezrení - na míste, improvizace. Zamezit novým kontaktum, sepsat stávající. Pacient: ústenka, personál: takové ochranné pomucky, které má b/ Po stanovení rizika VNN : rozhodnutí o míste izolace: centrum ci region? Izolacní transport c/ Izolace do vyloucení VNN: striktní. Diagnostika s použitím prostredku v izolacním boxu - redukce! Omezení práv nemocného! d/ Po vyloucení VNN standardní dg a terapie

59. Nutné náležitosti systému 1. Rešení na míste vysloveného podezrení : jmenování a vybavení regionálních výjezdových skupin (dostupnost 24 hod/den) Centrální pracovište: FN Bulovka BL3-4 Regionální pracovište: BL2-3. Stavební úpravy, rízené proudení a filtrace vzduchu, Péce s omezením fyzických kontaktu. Profil zdravotníka, tým, tréning, financování

60. Nutné náležitosti systému Vybavení ceské laboratore BL 4 s komplexní VNN vylucující diagnostikou, nebo zajištení techto vyšetrení v zahranicí (Hamburg?) Materiál: balení, kurýr, celní a jiné formality Transportní skupiny: poverení a vybavení Financování ze státních prostredku.

61. Rešení v Jihoceském kraji Vazba na RZP - soucást IZS RZP známé jednoduché císlo 155, pojítka pripravené vozy, ridici, SZP, lékari ochranné pomucky transportní vaky, vždy realizace transportu casová a prostorová dostupnost zajištena RZP aktivuje výjezdovou skupinu pro biologické nebezpecí : infektolog, epidemiolog

62. Rešení v Jihoceském kraji Epidemiologie: fyzická prítomnost epidemiologa v ohnisku. Rozhodnutí o míste izolace. Šetrení v ohnisku. Rozhodnutí o izolaci a zdravotním dozoru kontaktu. Infekce C.Budejovice: hospitalizace pacientu s nízkým až stredním rizikem. stavební úpravy: prostor, prístupy, rízené proudení a filtrace vzduchu monitorování pacienta, kamerový systém ochranné pomucky, prubežný tréning týmu

79. Dekuji za pozornost

  • Login