Energi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Energi PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Energi. IEA: World energy outlook report, 2012. Verdens energibruk. Oljeindustrien er Norges største forurenser. Veitrafikken øker og bidrar til store klimagassutslipp og lokal luftforurensing. Vi er verdensmestere i å sløse med strøm. Energieffektivisering.

Download Presentation

Energi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Energi

Energi


Iea world energy outlook report 2012

IEA:World energy outlook report, 2012


Verdens energibruk

Verdens energibruk


Oljeindustrien er norges st rste forurenser

Oljeindustrien er Norges største forurenser


Energi

Veitrafikken øker og bidrar til store klimagassutslipp og lokal luftforurensing


Vi er verdensmestere i sl se med str m

Vi er verdensmestere i å sløse med strøm


Energieffektivisering

Energieffektivisering

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker

Spar strøm hjemme!

Store tiltak i industrien og hos private


Men trenger vi mer energi da

Men trenger vi mer energi da?

Vi må tenke langsiktig!

Norske utslipp må halveres innen 2020

Nesten alt må være borte innen 2050

Vi kan ikke spare oss til nullutslipp

– da trenger vi fornybart!


Fase ut fossilt med fornybar energi

Fase ut fossilt med fornybar energi

VANNBØLGER

BIOSOL

VINd


Vindkraft

VINDKRAFT


Potensialet

Potensialet

Globalt potensial: 144 000 TWh/år

Norges potensial:

Blant Nord-Europas beste

Land: 1 165 TWh/år

> 50 m fra land: 2 850 TWh/år

Offshore (< 100 m fra land): 14 000 TWh/år


S hva har vi

Så hva har vi?

1,9 TWh i 2013

NU vil ha mer

20 TWh innen 2020

Må skje sammen med en storstilt satsing på energisparing!


Milj vennlig vindkraft

Vurderes ut i fra hensyn til naturmangfold

- ikke synlighet

Veie konsekvenser opp mot gevinst

Pent energiregnskap

Reversibelt

- Kan tas ned etter endt levetid

Miljøvennlig vindkraft


Atomkraft en str lende id

Utfordringer

Avfall

Ulykkesrisiko

Atomvåpen

Energiregnskap

Flere år før reaktoren produserer reell energi

ATOMKRAFT - en strålende idé?


Haldenreaktoren

Forlenger levetiden til ustabile reaktorer internasjonalt

KOLA NPP

Avfallshåndtering

Økonomi - DYRT

Haldenreaktoren


Fremtiden er fornybar

Energisparing

Varme

Vindenergi

Solenergi

CO2-håndtering

Fremtiden er fornybar


  • Login