De f llesoffentlige samarbejder inden for geodataomr det k re clemmesen kms 9 juni 2011
Download
1 / 30

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 9. juni 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 9. juni 2011. Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag. Eksempler på samarbejde. Grønt danmarkskort. Fælles Offentlig geografisk Administrations-grundlag - FOT – 94 kommunale medlemmer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 9. juni 2011' - roger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Eksempler p samarbejde
Eksempler på samarbejde

Grønt danmarkskort


F lles offentlig geografisk administrations grundlag fot 94 kommunale medlemmer
Fælles Offentlig geografisk Administrations-grundlag - FOT – 94 kommunale medlemmer

Frederiksberg Kommune har meldt sig ind i medio april


Koordinationsfora for hhv stat og kommuner
Koordinationsfora for hhv. stat og kommuner – 94 kommunale medlemmer

 • Hovedfokus er hhv. statsaftalen og kommuneaftalen for geodata samt fælles udbud

 • Udvalg for hhv. staten og for kommunerne med KMS’ sekretariatsbetjening

 • Skal drøfte og beslutte rent statslige hhv. kommunale forhold om KMS’ data og tjenester

 • Drøfter ex. afklaring af interesser i anskaffelse af geodata / tjenester og fælles indkøb/udbud

 • KMS har opgave med koordinere tværgående mellem udvalgene


Realisering af potentialet
Realisering af potentialet – 94 kommunale medlemmer

 • Accepteret og aftalte arbejds- og byrdefordeling med tilhørende spilleregler

 • Beslutningsstruktur hvor der kan træffes forpligtende aftaler, herunder om finansiering


F lles data og f lleskomponenter
Fælles data og fælleskomponenter – 94 kommunale medlemmer

Fra KMS’ strategiske grundlag om fællesoffentlige geodata:

 • ”Det forudsætter, at der etableres accept blandt de offentlige parter om fælles standarder, funktionalitet, indhold og arbejdsdeling med tilhørende ansvar for og forpligtelser til indsamling, vedligeholdelse, distribution og anvendelse af geografiske data”.

  Fra KMS’ strategiske grundlag om fælleskomponenter:

 • ”Det er derfor centralt, at der udvikles velfungerende og sammenhængende fælleskomponenter, der kan understøtte adgangen til geografiske data samt funktionaliteten i den offentlige digitale forvaltning”.


F llesoffentlige tjenester og f lleskomponenter
Fællesoffentlige tjenester og fælleskomponenter – 94 kommunale medlemmer

Fælleskomponenter:

 • Løser opgaver, som er fælles for en række anvendelser

 • Typisk en byggesten – en komponent

 • Kan bruges i en række forskellige sammenhænge og slutbrugerløsninger

 • Reducerer udviklingsomkostninger

 • Understøtter adgangen til data samt funktionalitet i offentlig digital forvaltning

 • Borgeren opnår større genkendelighed og sammenhæng på tværs af myndighederDanmarks Højdemodel i kommunerne – 94 kommunale medlemmer

88 kommuner bruger Danmarks Højdemodel


Den private sektors rolle og betydning

Den private sektors rolle og betydning – 94 kommunale medlemmer

 • Innovationen i den private sektor skal bidrage til at udvikle og effektivisere både den offentlige og private sektor

 • Den private sektors viden, kompetencer og ressourcer skal udnyttes til fælles fordel

 • Opgaver forbundet med udvikling af data og nettjenester skal udbydes til løsning på det private marked.

 • Den offentlige sektor er afhængig af synergi med den private sektor, så data for alvor kan bringes i spil


Natur- og miljøområdet – 94 kommunale medlemmer


Informationsfællesskab på beredskabsområdet – 94 kommunale medlemmer

On-line brugere

Værktøjer og menuer

Det fælles krisebillede

Aktuel information

Journal

Datalag

Logning af brugeraktivitet

Information om

datalag

Tekstbeskeder

Skrivefelt


Maritim infrastruktur for geografisk information
Maritim infrastruktur for geografisk information – 94 kommunale medlemmer

Der er et stigende behov for et fælles grundlag for opgavevaretagelsen på havområdet. Det drejer sig om opgaver med miljø- og naturbeskyttelse, planlægning, rettighedsregistrering og andre administrative opgaver.


Ejendomsomr det
Ejendomsområdet – 94 kommunale medlemmer


Dataindsamling og aktualitet
Dataindsamling og aktualitet – 94 kommunale medlemmer


Dataindsamling og aktualitet1
Dataindsamling og aktualitet – 94 kommunale medlemmer


Den offentlige infrastruktur for geografisk infrastruktur bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder


Nye forretningsområder for den private sektor bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

En veludviklet infrastruktur for geografisk information

vil give private virksomheder et standardiseret

og veldokumenteret udgangspunkt for udvikling af

løsninger og hermed give grundlag for innovation og

forretningsudvikling.

Mulighed for genbrug af det offentliges information

Dette vil give nye og bedre forretningsmuligheder for virksomheder og bidrage til økonomisk vækst.


Borgerens muligheder for at sikre sine individuelle bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

rettigheder og for at deltage i den samfundsmæssige

debat vil blive styrket, ligesom borgerens interaktion

med det offentlige, fx gennem selvbetjeningsløsninger,

vil blive lettere.

Borgerinddragelse og demokratisering


Processen i geodata sektoren
Processen i geodata-sektoren bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

Fokus på:

Kort

- som grundlag for analyser og beslutninger

 • Data (+ kort)

  Fokus på etablering af data, kvalitetssikring, samt opbevaring af data i fællesskab (fælles objekttyper)

 • Data og funktionaliteter / services (+kort)

  Fokus på at kunne

 • tilgå data let/smart,

 • redigere i data,

 • distribuere data,

 • få data i spil til andre brugere

 • Fokus på infrastruktur (fælles offentligt administrat.grundlag)

  Infrastruktur er både data, services og aftaler !


Forskellige typer funktionaliteter
Forskellige typer funktionaliteter bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

Behov for services til håndtering af data:

 • Opbevaring

 • Søgning

 • Visning

 • Redigering

 • Distribution

 • Validering

 • Mange opgaver

 • Stor forvirring

 • Spørgsmål: Hvordan arbejde struktureret med dette, når der er mange interessenter ? Og der skal sikres finansiering…

 • Indtænke services som fælleskomponenter (passer godt med ”service-orienteret arkitektur”)


Fot systemunderst ttelse fase 1
FOT-systemunderstøttelse – FASE 1 bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

 • Fokus på håndtering af fælles data - FOT som kortgrundlag

  • System til opbevaring af data

  • Simpel distribution af data via GML-download og WMS-/WFS-services

  • Browser med simpel funktionalitet (Ændringsudpeg-ning, Fejl / Mangler, editering af attributter)

  • Indledende udfordring at skaffe finansiering til systemet

   • Kommunalt krav, at der ikke blev brugt ressourcer på LSA-tilkobling

   • Integration med værktøjer udenfor FOTdk’s ansvarsområde (f.eks. KL-knappen)


Fot systemunderst ttelse fase 2
FOT-systemunderstøttelse – FASE 2 bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

 • Fokus på funktionalitet - FOT som administrationsgrundlag

  • Servicebaseret / interaktiv adgang til data (høj tilgængelighed – ”on-line”)

  • Services der understøtter smidig vedligeholdelse af data (LSA)

   • Integration med fagsystemer, upload af data, entydige forretningsprocesser, validering af data mv.

  • Deling af data med andre systemer og løsninger

   • Nøgler, koblingstabeller

 • Indledende arkitekturproces gennemført med bistand fra Devoteam Consulting

 • Rapport med anbefalinger foreligger


Sp rgsm l og problemstillinger
Spørgsmål og problemstillinger bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

 • Hvem har ansvar ? (både data og tjenester)

 • Hvem skal finansiere ? (både data og tjenester)

 • Hvem skal styre/beslutte ?

 • Hvem skal udføre ? (både etablering og drift)

  Ofte ”høste-så”-problematik:

  Nogen står for etablering data/tjenester

  Mens …

  … andre er store brugere af disse data/tjenester

  Afgørende:

  Hvem har brug for at dele hvad med hvem ?

  Hvem har brug for at arbejde med de samme data ?

  Hvem har brug for at gøre noget parallelt med andre ?

 • Skelne mellem data og funktionaliteter/services


Forskellige typer krav til samarbejde
Forskellige typer krav til samarbejde bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

 • Data bruges af både kommuner og stat

  [herunder integreret brug – dvs. flere arbejder med samme data]

 • Stiller krav om fælles funktionaliteter

 • Fælles offentlig opgave på tværs af stat og kommuner

 • [Eksempel FOT, DMP]

  2) Data bruges på samme måde i kommunerne, men ikke i staten

  [parallel brug af funktionaliteter, men ikke fælles brug af data]

 • En række fælles servicekrav for kommunerne

 • Fælles kommunal opgave

  Brug for at aftale spilleregler – også på tværs

  Fælleskomponenter:

  Brugeradgang, distribution, visning, udsøgning, redigering

  Klarhed om ”governance” !


Forskellige krav til samarbejdsfora
Forskellige krav til samarbejdsfora bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

3) Data bruges af statsinstitutioner i fællesskab

[herunder integreret brug – dvs. flere arbejder med samme data]

 • Stiller krav om dataspecifikationer og fælles funktionaliteter

 • [Eksempel: Maritim SDI – bruges af FRV, SFS, NST, ENS, KDI, KMS, FD]

  4) Data bruges på tværs af fagområder i den enkelte kommune

 • Stiller krav om dataspecifikationer og fælles funktionaliteter

  Dermed ”høste-så”-problematik

 • Kræver klare aftaler internt i kommunerne


Hvordan sikre medspil
Hvordan sikre medspil ? bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

 • Hvis andre skal være brugere, skal det være lettere at tilgå data (web-services / brugervenlighed / klar genkendelighed)

 • Klar kommunikation om fordele

 • Klare simple aftaler (”standardaftaler”)

 • Skal have committed direktører/chefer i forvaltningerne

  Generel udfordring:

 • Hvordan prioritere, hvad der skal udvikles først ?

 • Arkitekturen skal gennemtænkes !

 • Mulighed for trinvis implementering

 • Og klar forventningsningsafstemning !


Fot systemunderst ttelse overgangsfase
FOT-systemunderstøttelse – Overgangsfase bør stilles til rådighed for borgere og virksomheder

 • Fokus på bedre tilgængelighed til data i FOT2007 indtil nyt system i fase 2 er klar

  • Mulighed for vedligeholdelse af FOT-data med GIS-værktøjer via GML-upload/GML-download

 • Ekstern vurdering af om FOT2007 er tilstrækkelig robust som grundlag for en ny systemløsning

 • Videre forretningsmæssige og arkitekturmæssige afklaringer med udvalgte sektorer (bygning, vej og vandløb) som grundlag for udformning af krav til nyt system.

 • Afklaring af servicekrav til nyt system (SLA behov)

  • svartider, oppetid, servicedesk, fejlrettelser mv.


ad