การจัดทำบัญชีและ การส อบบัญชีของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE s ) - PowerPoint PPT Presentation

Npae s
Download
1 / 35

 • 312 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การจัดทำบัญชีและ การส อบบัญชีของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE s ). กิจการที่ มี ส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs). กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ซื้อขายในตลาดสาธารณะ หรือกิจการที่นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนำส่งงบการเงินของกิจการให้แก่ กลต.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจัดทำบัญชีและ การส อบบัญชีของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE s )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Npae s

(NPAEs)


Npae s

(PAEs)

 • .


Npaes

(NPAEs)

PAEs


Npae s

PAEs

NPAEs

TFRS PAEs

(Based on IFRS)

TFRS NPAEs


Npaes1

NPAEs

22


Npae s

4

NPAEs

**


Npae s

4


Npae s

5


Npae s

6

:

()

10

20

270

(180)

120


Npae s

6

()

()

120

PAEs

()

300

/ 180

NPAEs


Npae s

7

:

()

200

600

800

10%

80


Npae s

7

()

()

370

(80)

-290

PAEs

()

370

(60)

-310

NPAEs


Npae s

8

:

()

100

130

(50)

(40)

(30)

110


Npae s

8

()

()

-

-

120

120

()

70

-

50

120

NPAEs


Npae s

9

 • / -

 • / -

 • -

.

. JV

 • ()


Npae s

9


Npae s

10

PAEs

NPAEs


Npae s

10

1.

2.

3.

4. ()

5.


Npae s

10 -

-

:

()100 60160

() 20 10 20

() 5 6 8


Npae s

10 -

, ()

()

160

(8)

152

()

8

()

160

(11)

149

()

11

NPAEs


Npae s

10 -

20

200

10

190

20

200

1:80 /20 4

2:60 /10 6

3:50 /5 10

4: 10 /5 2

22

NPAEs


Npae s

10 -

:

()

110

20

15


Npae s

10 -

()

()

110

()

110

- 20

130

20

NPAEs


Npae s

11

PAEs

/

NPAEs

/ 10


Npae s

12

()


Npae s

12

 • Real Estate


Npae s

12

()

xx

xx

xx

xx

xx


Npae s

13

(

NPAEs


Npae s

14

Yes

No

5

Yes

No

80

Yes

No

NPV FV 90% FV

Yes

No


Npae s

15

 • 12 ( TFRSs )


Npae s

16

Pay As You Go

NPAEs

 • TAS 19


Npae s

18

PAEs

NPAEs


Npae s

19

PAEs

NPAEs


Npae s

21

 • (Functional Currency)


Npae s

22

 • 1 2554


 • Login