slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Akční plán hl.m. Prahy pro řešení krize v incomingové turistice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Akční plán hl.m. Prahy pro řešení krize v incomingové turistice - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Akční plán hl.m. Prahy pro řešení krize v incomingové turistice. Současný stav v Praze. 90% závislost na zahraničních návštěvnících 7. místo v Evropě co do počtu zahraničních turistů 50% nárůst v počtu turistů v roce 2007 oproti 2001 Nárůst počtu turistů v roce 2008 proti 2007 pouze 2,6%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Akční plán hl.m. Prahy pro řešení krize v incomingové turistice' - roden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sou asn stav v praze
Současný stav v Praze
 • 90% závislost na zahraničních návštěvnících
 • 7. místo v Evropě co do počtu zahraničních turistů
 • 50% nárůst v počtu turistů v roce 2007 oproti 2001
 • Nárůst počtu turistů v roce 2008 proti 2007 pouze 2,6%
 • Podstatná změna národnostního složení návštěvníků
 • Cca 70% návštěvníků jsou individuální turisté
 • Zkracuje se průměrná doba pobytu na 2,7 dne
 • Snižování návštěvnosti Prahy vzhledem k ekonomické krizi
glob ln ekonomick krize trendy
Globální ekonomická krize - trendy
 • Globální pokles zájmu o cestování zejména z hlavních zdrojových zemí (VB, Německo, Francie, Itálie, USA)
 • Stagnace v oblasti městské turistiky
 • Pokles zájmu o hotelové ubytování
 • Nárůst konkurence ve střední Evropě (Berlín, Mnichov,Vídeň, Budapešť, Bratislava)
 • Investice evropských měst do marketingu mnohonásobně převyšují pražský rozpočet
ak n pl n
Akční plán

1 ) Reklamní kampaň za účelem zpracování propagační kampaně a zviditelnění Prahy jako turistické a kongresové destinace

2) Motivace incomingových tour operátorů

3) Podpora aktivit v oblasti kongresové turistiky za účelem získání většího množství akcí MICE

4) Organizace Rady pro vzájemnou komunikaci a marketing

5) Střednědobé cíle

6) Dlouhodobé cíle

po adavky na trhy
Požadavky na trhy
 • Evropa – Rusko, Německo,Velká Británie,Francie, Itálie, Španělsko
 • Asie- Čína, Japonsko
 • USA
 • Austrálie
po adavky na klientelu
Požadavky na klientelu
 • věkové skupiny 30+ a senioři
 • střední a vyšší příjmové kategorie
 • individuální klienti
tv spot
TV spot
 • Typ média : maximálně 30 vteřinový klip vysílaný na TV kanálech
 • Preferované TV kanály: CNN, BBC, ARD, ZDF, SAT1,SKY NEWS, National Geographic, TRAVEL Channel, EUROSPORT, hlavní lokální kanály v Rusku (1TV, RTR)
 • Načasování kampaně: 2 vlny duben - květen

září - říjen

inflight magaz ny
Inflight magazíny
 • Tištěná reklama v inflight magazínech leteckých společností – kombinace PR a image reklamy
 • Preferované společnosti : China Airlines, Delta Airlines, EasyJet, Lufthansa, Qantas, British Airways, Aeroflot, Ryanair, Air France/KLM/ Swiss, British Midland, Wizz Air, Korean Air
dal m dia
Další média
 • požadavky na internetové portály budou vybrány na základě nabídky agentury vybrané ve výběrovém řízení
t mata
Témata
 • Hlavní témata: Předsednictví EU, 20 let od Sametové revoluce, Value for money, Bezpečnost, Moderní kvalitní infrastruktura (letiště, MHD, ubytování), Výhodná poloha v centru Evropy, Gastronomie
 • Témata pro leisure: Město kultury a historie, Město mladé, aktivní a přátelské, Nabídka pro každého, Praha mystická a pestrá
 • Témata pro MICE: Profesionální zkušenosti s organizací, Slábnoucí kurz koruny, Nabídky pro filmování, Město neomezených možností, Multikulturní
ad 2 podpora touroper tor m
Ad 2) Podpora touroperátorům
 • Vytipování tour operátorů z cílových destinací
 • Vydefinování finančních prostředků
 • Motivace zahr. tour operátorů offline-online
 • Propojení s tuzemským incomingem
ad 3 rada pro vz jemnou komunikaci a marketing
Ad 3) Rada pro vzájemnou komunikaci a marketing
 • Cíl: vzájemná průběžná informovanost o marketingových aktivitách subjektů působících v oblasti CR
 • K zastoupení bude osloveno – MMR, MKČR, CzechTourism, OKP MHMP, PCB, ACK ČR, ACČK, AHR
ad 4 st edn dob c le
Ad 4) Střednědobé cíle
 • Větší orientace na Asii a Rusko
 • Vytvoření turistického webu Prahy a loga PIS
 • Stanovení „selling words“ turistických kampaní, alespoň rok předem –např. pro rok 2010 téma Lucemburkové
ad 5 dlouhodob c le
Ad 5) Dlouhodobé cíle

Změna systému rozpočtového určení daní – možnost návratnosti finančních prostředků na podporu rozvoje CR

Potřeby CR v Praze:

 • přímá finanční podpora konferencí ze strany města
 • přímá finanční podpora tour operátorů
 • stanovení víceleté marketingové strategie města
spolupr ce s mmr v oblasti cr
Spolupráce s MMR v oblasti CR

Rekapitulace

Prezentace hl.m. Prahy v rámci stánku Czechtourism

 • V roce 2008 podporoval Czechtourism výstavní aktivity regionů, které byly finančně zvýhodněny. V tomto smyslu bylo hl.m.Praha považováno za kraj a tedy za plochu se platila pouze polovina ceny či plocha byla plně sponzorována. Jednalo se o malé účasti, protože prostor obvykle 4 – 6 m2 je striktně vymezen a vizuální prezentace na stánku Czechtourism je jednotná.Tyto stánky jsou využívány především na veletrzích, kde je kladen důraz na osobní jednání, na veletrzích, na něž se velký stánek nevejde (ITB Berlín), či na veletrzích, kde samostatná účast je finančně pro jednotlivého účastníka neúnosně vysoká (ILTM Cannes, MITT Moskva).
 • Přestože pro rok 2009 finanční podpora ze strany Czechtourism skončila, jsou výstavní aktivity na stánku Czechtourism pro hl.m.Prahu i nadále výhodné, zejména na trzích kam se vstupuje poprvé, či tam kde je Praha známá, ale přesto jsou zde žádány informace, či, kde je nutnost přímých obchodních jednáních (BIT Milano, FITUR Madrid, IMEX Frankfurt, Holiday World Dublin).
 • Účast na těchto veletrzích je rozhodována na úrovni OKP MHMP, po konzultacích s Czechtourism, a to v závislosti na finančních možnostech a důležitosti propagace na zdrojových trzích.
 • Tyto výstavní aktivity zajišťuje organizačně OKP MHMP veškeré  finanční náklady jsou hrazeny z prostředků OKP MHMP.Servis na stáncích zajišťuje PIS.
prezentace hl m prahy v r mci st nku czechtourism
Prezentace hl.m. Prahy v rámci stánku Czechtourism

2008

 • 24.- 26.1. ACTB Vídeň, Rakousko
 • 25.- 27.1. FERIE Kodaň, Dánsko
 • 21.- 24.2. BIT Milano, Itálie
 • 5.- 9.3. ITB Berlín, Německo

2009

 • 23.1.- 25.1. Dublin, Irsko
 • 28.1. – 1.2. Fitur Madrid
 • 19.- 22.2. BIT Milano
 • 11.3.-15.3. ITB Berlín
 • 26.-28.5. IMEX Frankfurt
 • prosinec EIBTM Barcelona
speci ln akce
Speciální akce

2007

 • Společná prezentace na Thames Festival Londýn

2008

 • Spolupráce při návštěvě jihoamerických touroperátorů OMWESA – galavečer pořádaný hl.m.Prahou pro 600 osob v Obecním domě
 • Kontinuální spolupráce v oblasti PRESS tripů zahraničních novinářů
pl novan prezentace hl m prah y v r mci st nku czechtourism
Plánované prezentace hl.m.Prahyv rámci stánku Czechtourism
 • Fitur Madrid – leden 2010
 • BIT Milano- únor 2010
 • ruský trh, který není v současné době specifikován
 • TUC Lipsko – prosinec 2010
 • lokální veletrhy ve zdrojových zemích
spolupr ce s mk r
Spolupráce s MK ČR

2008 - Edinburgh Fringe Festival

 • Hl. m.Praha výrazně participovalo na této akci, kterou zaštitovalo Czech Centre Londýn a MK ČR

2009 – Street party Paříž (červen)

 • Plánovaná prezentace u příležitosti kulturní akce organizované Czech Centre Paříž
ad