Metody wprowadzania innowacji w firmach
Download
1 / 41

Metody wprowadzania innowacji w firmach - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

2011. Metody wprowadzania innowacji w firmach. Anna Lis. Plan prezentacji. Część teoretyczna Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie Poszukiwanie i tworzenie pomysłu na nowy produkt lub usługę – omówienie wybranych metod generowania pomysłów na innowacje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metody wprowadzania innowacji w firmach' - rodd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metody wprowadzania innowacji w firmach

2011

Metody wprowadzania innowacji w firmach

Anna Lis


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Część teoretyczna

  • Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie

  • Poszukiwanie i tworzenie pomysłu na nowy produkt lub usługę – omówienie wybranych metod generowania pomysłów na innowacje

  • Przegląd i selekcja pomysłów

 • Część praktyczna

  • Zastosowanie „strategii błękitnego oceanu” w firmach

  • Zastosowanie narzędzi wykorzystywanych w „strategii błękitnego oceanu” na wskazanych przykładachTworzenie i zarz dzanie portfelem projekt w innowacyjnych w firmie
Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie

Wizja, misja, strategia

pozostałe strategie funkcjonale

Strategia innowacyjna (technologiczna)

Zarządzanie portfelem projektów B+R

Transfer wiedzy z realizacji projektów B+R

Zarządzanie projektem B+R

cykl innowacyjny

Wprowadzenie produktu na rynek

pełny cykl życia produktu

wprowadzenie

wzrost

dojrzałość

schyłek

cykl życia produktu

Wycofanie produktu z rynku

 • Źródło: opracowanie własne


Tworzenie i zarz dzanie portfelem projekt w innowacyjnych w firmie1
Tworzenie i zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych w firmie

Wizja, misja, strategia

pozostałe strategie funkcjonale

Strategia innowacyjna (technologiczna)

Zarządzanie portfelem projektów B+R

Transfer wiedzy z realizacji projektów B+R

Zarządzanie projektem B+R

cykl innowacyjny

Wprowadzenie produktu na rynek

pełny cykl życia produktu

wprowadzenie

wzrost

dojrzałość

schyłek

cykl życia produktu

Wycofanie produktu z rynku

 • Źródło: opracowanie własne


Wybrane metody generowania pomys w na innowacje
Wybrane metody generowania pomysłów na innowacje w firmie

 • Metody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji

 • Metody spontanicznego poszukiwania pomysłów

 • Metody wymuszonego kontrastowania

Źródło : Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008


Wybrane metody generowania pomys w metody heurystyczne dotycz ce wdra ania innowacji
Wybrane metody generowania pomysłów w firmieMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji

 • Myśl twórczo.

 • Dostosuj innowację (problem) do celu, który chcesz osiągnąć.

 • Koncentruj się na zasadniczych elementach.

 • Dobrze przemyśl innowację, którą chcesz wprowadzić, czy problem, który chcesz rozwiązać. Prześpij się z pomysłem.

 • Analizuj każdy pomysł.

 • Unikaj uogólnień – określaj ściśle.

 • Dąż do prostoty.

 • Strzeż się rozwiązań oczywistych.

 • Dotychczasowe doświadczenia to tylko hipotezy.

 • Szukaj pomysłów zespołowo.

 • Prezentuj postawę osoby nastawionej pozytywnie.

 • Szanuj osobowość współpracowników.

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008


Wybrane metody generowania pomys w metody heurystyczne dotycz ce wdra ania innowacji1
Wybrane metody generowania pomysłów w firmieMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji

 • Planuj działania.

 • Przestrzegaj terminów.

 • Myśl globalnie, działaj lokalnie.

 • Ograniczenia mogą pomagać.

 • Niech satysfakcja ze znalezionego rozwiązania nie ogranicza twojej inwencji.

 • Szukaj pomysłów przy średniej motywacji.

 • Baw się zadaniem.

 • Licz się z efektem rodzicielskim.

 • Unikaj nastawienia przygotowawczego.

 • Pamiętaj o przeszkodach.

 • Prowadź badania w sposób zorganizowany.

 • Korzystaj z najlepszych źródeł informacji.

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008


Wybrane metody generowania pomys w metody heurystyczne dotycz ce wdra ania innowacji2
Wybrane metody generowania pomysłów w firmieMetody heurystyczne dotyczące wdrażania innowacji

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008


Wybrane metody generowania pomys w metody spontanicznego poszukiwania pomys w
Wybrane metody generowania pomysłów w firmieMetody spontanicznego poszukiwania pomysłów

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008


Wybrane metody generowania pomys w metody wymuszonego kontrastowania
Wybrane metody generowania pomysłów w firmieMetody wymuszonego kontrastowania

Źródło: Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, POLTEXT, Warszawa 2008


Strategia b kitnego oceanu
Strategia błękitnego oceanu w firmie

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu innowacja warto ci
Strategia błękitnego oceanu w firmieInnowacja wartości

Koszty

Innowacja wartości

Wartość dla nabywcy

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu
Strategia błękitnego oceanu w firmieFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu1
Strategia błękitnego oceanu w firmieFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu kanwa strategii krzywa warto ci
Strategia błękitnego oceanu w firmie Kanwa strategii – krzywa wartości

Wpływ czynnika na wartość

(poziom względny)

Wysoki

Niski

Czynnik 2

Czynnik 3

Czynnik 4

Czynnik 5

Czynnik 1

Kluczowe czynniki konkurencyjności

(kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi)

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu schemat czterech dzia a
Strategia błękitnego oceanu w firmie Schemat czterech działań

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Przegl d i selekcja pomys w
Przegląd i selekcja pomysłów w firmie

 • Czy nowy produkt mieści się w sferze działalności firmy?

 • Czy ma szansę na przyniesienie zysku?

 • Czy ma szansę na zwiększenie sprzedaży?

 • Czy może podnieść reputację firmy w oczach jej klientów?

 • Czy przedsiębiorstwo posiada niezbędny kapitał lub czy może go uzyskać?

 • Czy przedsiębiorstwo posiada odpowiednie możliwości technologiczne lub czy może je nabyć?

 • Czy przedsiębiorstwo ma odpowiednio rozwinięty dział marketingu?

 • Czy przedsiębiorstwo ma odpowiednio rozwiniętą sieć dystrybucji lub czy jest w stanie ją stworzyć?

Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000


Przegl d i selekcja pomys w1
Przegląd i selekcja pomysłów w firmie

Opis każdego proponowanego do oceny produktu powinien zawierać następujące informacje:

 • cechy i właściwości wyrobu (fizyczne i chemiczne);

 • zastosowanie;

 • innowacyjność;

 • normy i wymogi prawne dotyczące parametrów wyrobu;

 • podstawowe surowce i materiały potrzebne do produkcji wyrobu;

 • opis procesu produkcyjnego (charakterystyka technologii wytwarzania, uwarunkowania ekologiczne, wymagania licencyjne);

 • wymagania sprzętowe (maszyny, urządzenia);

 • wymagania kadrowe (kwalifikacje, zapotrzebowanie na etaty);

 • koszty produkcji (materiały i surowce, media, siła robocza);

 • rentowność produkcji/sprzedaży;

 • faza cyklu życia produktu (dynamika sprzedaży, obroty, zjawisko sezonowości, prognozy na przyszłość);

Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000


Przegl d i selekcja pomys w2
Przegląd i selekcja pomysłów w firmie

 • odbiorcy wyrobu:

  • identyfikacja obecnych lub potencjalnych odbiorców wyrobu,

  • lokalizacja odbiorców (rozmieszczenie rynków zbytu),

  • liczba odbiorców i ich wielkość,

  • zainteresowanie zakupem produktu ze strony odbiorców;

 • dostawcy materiałów i surowców:

  • identyfikacja dostawców materiałów i surowców,

  • lokalizacja dostawców (rozmieszczenie rynków zaopatrzenia),

  • liczba dostawców i ich wielkość;

 • konkurencja:

  • identyfikacja konkurentów - dostawców wyrobu na rynek (producentów i importerów),

  • udziały w rynku największych konkurentów,

  • ceny producentów i importerów,

  • jakość wyrobów oferowanych na rynku (parametry, trwałość, opakowanie).

Sosnowska Alicja (red.): Zarządzanie nowym produktem. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2000


Cz praktyczna

Część praktyczna w firmie

Zastosowanie strategii „błękitnego oceanu” na wskazanych przykładach


Strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu2
Strategia błękitnego oceanu w firmieFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu3
Strategia błękitnego oceanu w firmieFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu analiza alternatywnych bran
Strategia błękitnego oceanu w firmieAnaliza alternatywnych branż

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza alternatywnych bran1
Strategia błękitnego oceanu w firmieAnaliza alternatywnych branż

Poziom względny

Wysoki

Programy do zarządzania finansami osobistymi

Ołówek

Niski

Cena

Łatwość użycia

Opcje dodatkowe

Szybkość

Dokładność

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza alternatywnych bran2
Strategia błękitnego oceanu w firmieAnaliza alternatywnych branż

Poziom względny

Wysoki

Programy do zarządzania finansami osobistymi

Ołówek

Niski

Cena

Łatwość użycia

Opcje dodatkowe

Szybkość

Dokładność

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza alternatywnych bran3
Strategia błękitnego oceanu w firmieAnaliza alternatywnych branż

Quicken

Poziom względny

Wysoki

Programy do zarządzania finansami osobistymi

Ołówek

Niski

Cena

Łatwość użycia

Opcje dodatkowe

Szybkość

Dokładność

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu4
Strategia błękitnego oceanu w firmieFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu analiza a cuch w nabywc w
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza łańcuchów nabywców

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza a cuch w nabywc w1
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza łańcuchów nabywców

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu5
Strategia błękitnego oceanu w firmieFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu analiza ofert komplementarnych
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza ofert komplementarnych

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza ofert komplementarnych1
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza ofert komplementarnych

Poziom względny

Wysoki

Stoiska z książkami w supermarketach

Niezależne księgarnie

Niski

Cena

Kompetentny personel

Wybór książek

Atmosfera

Godziny otwarcia

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza ofert komplementarnych2
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza ofert komplementarnych

Poziom względny

Wysoki

Stoiska z książkami w supermarketach

Niezależne księgarnie

Niski

Cena

Kompetentny personel

Wybór książek

Atmosfera

Godziny otwarcia

Kawiarnia i miejsce do czytania

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza ofert komplementarnych3
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza ofert komplementarnych

Poziom względny

Wysoki

Borders i B&N

Stoiska z książkami w supermarketach

Niezależne księgarnie

Niski

Cena

Kompetentny personel

Wybór książek

Atmosfera

Godziny otwarcia

Kawiarnia i miejsce do czytania

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu formu owanie strategii b kitnego oceanu6
Strategia błękitnego oceanu w firmieFormułowanie strategii błękitnego oceanu

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.


Strategia b kitnego oceanu analiza czynnik w funkcjonalnych i emocjonalnych
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza czynnik w funkcjonalnych i emocjonalnych1
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych

Poziom względny

Wysoki

Typowe firmy w branży kosmetycznej

Niski

Cena

Opakowanie i reklama

Zastosowanie zaawansowanych technologii

„Wizerunek pełen blasku”

Naturalne składniki

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza czynnik w funkcjonalnych i emocjonalnych2
Strategia błękitnego oceanu w firmie Analiza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych

Poziom względny

Wysoki

Typowe firmy w branży kosmetycznej

Niski

Cena

Opakowanie i reklama

Zastosowanie zaawansowanych technologii

„Wizerunek pełen blasku”

Naturalne składniki

Promowanie zdrowego stylu życia

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.


Strategia b kitnego oceanu analiza czynnik w funkcjonalnych i emocjonalnych3
Strategia błękitnego oceanu w firmieAnaliza czynników funkcjonalnych i emocjonalnych

Poziom względny

Wysoki

Body Shop

Typowe firmy w branży kosmetycznej

Niski

Cena

Opakowanie i reklama

Zastosowanie zaawansowanych technologii

„Wizerunek pełen blasku”

Naturalne składniki

Promowanie zdrowego stylu życia

Kluczowe czynniki sukcesu produktu lub usługi

Źródło: Kin W.C., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, HELION, Gliwice 2006.ad