Validiv producten slo krachtige leeromgevingen 28 10 2013
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Validiv - Producten SLO Krachtige leeromgevingen – 28/10/2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Validiv - Producten SLO Krachtige leeromgevingen – 28/10/2013. Overzicht Centrale doelstelling: De aanwezige meertaligheid in het Vlaamse basisonderwijs als een troef benutten binnen een krachtige leeromgeving die ook het Nederlands ten goede komt.

Download Presentation

Validiv - Producten SLO Krachtige leeromgevingen – 28/10/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Validiv producten slo krachtige leeromgevingen 28 10 2013

Validiv - ProductenSLO Krachtige leeromgevingen – 28/10/2013


Validiv producten slo krachtige leeromgevingen 28 10 2013

OverzichtCentrale doelstelling: De aanwezige meertaligheid in het Vlaamse basisonderwijs als een troef benutten binnen een krachtige leeromgeving die ook het Nederlands ten goede komt.


Validiv producten slo krachtige leeromgevingen 28 10 2013

OverzichtCentrale doelstelling: De aanwezige meertaligheid in het Vlaamse basisonderwijs als een troef benutten binnen een krachtige leeromgeving die ook het Nederlands ten goede komt.


Validiv producten slo krachtige leeromgevingen 28 10 2013

OverzichtCentrale doelstelling: De aanwezige meertaligheid in het Vlaamse basisonderwijs als een troef benutten binnen een krachtige leeromgeving die ook het Nederlands ten goede komt..


Validiv producten e validiv

Validiv-productenE-Validiv


Validiv producten e validiv1

Validiv-productenE-Validiv

 • Online meertalige digitale leeromgeving:www.e-validiv.be

 • Klemtoon op het gebruik van verschillende talenNederlands én andere taal: Engels – Frans – Italiaans – Pools – Spaans – Turks

 • Wereldoriëntatie

 • Thema’s -> subthema’s


Validiv producten e validiv2

Validiv-productenE-Validiv

 • 1 subthema = +/- 1 lesuur

  • Pretest

  • Instructiefase

  • Toepassingsfase

  • Instructiefase

  • Toepassingsfase

  • Evaluatiefase


Validiv producten e validiv3

Validiv-productenE-Validiv

 • Aan zet:

  Welke leerprincipes en/of scaffolds kunnen jullie onderscheiden?

  www.e-validiv.be


Validiv producten e validiv4

Validiv-productenE-Validiv

 • Welke leerprincipes en/of scaffolds kunnen jullie onderscheiden?

  1. Taalswitchknop


Validiv producten e validiv5

Validiv-productenE-Validiv

 • Welke leerprincipes en/of scaffolds kunnen jullie onderscheiden?

  2. Text-to-speech


Validiv producten e validiv6

Validiv-productenE-Validiv

 • Welke leerprincipes en/of scaffolds kunnen jullie onderscheiden?

  3. Avatar


Validiv producten e validiv7

Validiv-productenE-Validiv

 • Welke leerprincipes en/of scaffolds kunnen jullie onderscheiden?

  4. Notitieboekje


Validiv producten e validiv8

Validiv-productenE-Validiv

 • Welke leerprincipes en/of scaffolds kunnen jullie onderscheiden?

  5. Tempobepaling


Validiv producten validiv bagage

Validiv-productenValidiv Bagage


Validiv producten validiv bagage1

Validiv-productenValidiv Bagage

 • 4 topics: positief omgaan met talige diversiteit in klas concreet maken

 • Per topic aantal handvatten

  • Screening van eigen handelen in klaspraktijk

  • Inspiratiebron hoe je als leerkracht talige diversiteit in klas vorm kan geven (korte uitleg, praktijkvoorbeelden, tips, links en materialen)

  • Koffer: Talen op een kier - welkomstposter – NikNakboekjes- Ik ken jou, jij kent mij - Lego Lingua)


Validiv producten validiv bagage2

Validiv-productenValidiv Bagage


Validiv producten validiv bagage3

Validiv-productenValidiv Bagage


Validiv producten validiv bagage4

Validiv-productenValidiv Bagage


Validiv producten validiv bagage5

Validiv-productenValidiv Bagage


Validiv producten validiv bagage6

Validiv-productenValidivBagage

 • Voorbeeld 1: Stimuleren

 • Topic 4 Stimuleren

 • Handvat 1: “Ik stimuleer de leerlingen om gebruik te maken van hun divers taalgebruik ter ondersteuning van hun eigen leerproces”

 • Scrol naar beneden


Validiv producten validiv bagage7

Validiv-productenValidivBagage

 • Leerlingen die thuis een andere taal dan het Nederlands of een taalvariant van het Nederlands spreken die ver af staat van het schoolse Nederlands moeten een extra inspanning leveren om uitleg in schools Nederlands te begrijpen. Het is daarom zinvol om - indien mogelijk - nieuwe vaardigheden of kennis (bv. abstracte concepten) eerst aan te brengen in de taal die het kind het best beheerst. Zo ervaart het kind de minste barrières tot de nieuwe kennis en voorkomt men dat het kind een leerachterstand oploopt. Meer uitleg vind je op www.meertaligheid.be.Win tijd en energie door andere talen in te zetten ter ondersteuning! Deze ondersteuning kan je door een leerling laten geven:

  • Voordeel voor de leerling die ondersteuning krijgt: De leerling is weer mee en krijgt de opdracht of de lesinhoud ook nog in het Nederlands te horen. De volgende keer dat eenzelfde of een soortgelijke leerinhoud aan bod komt, zal hij of zij het wellicht wel begrijpen in het Nederlands.

  • Voordeel voor de leerling die ondersteuning geeft: Door een opdracht of lesinhoud te vertalen, wordt de leerling verplicht om de boodschap te herformuleren. Hierdoor zal de leerling die de uitleg geeft zelf ook de boodschap beter begrijpen en onthouden.

  • Voordeel voor de leerkracht:  Het klasverloop kan gewoon verdergaan, er is geen vertraging voor de ganse klas.


Validiv producten validiv bagage vertaling sec en hoger onderwijs

Validiv-productenValidiv Bagage: vertaling sec. en hoger onderwijs

 • Bijvoorbeeld:

  • Lln ruimte bieden om aan te geven wat ze niet begrijpen en eventueel vertalen

  • Peer tutoring

  • Groepswerk met afwisseling tussen:

   • Taalhomogene groepjes = lln met dezelfde talige achtergrond

    → focus op inhoud zonder gehinderd te worden door moeilijkheden om denkprocessen en antwoorden te formuleren

   • Taalheterogene groepjes = lln met verschillende talige achtergrond

    → in gemeenschappelijke, voor iedereen toegankelijke taal communiceren

 • Voorbeeld 2: De woordenboom

 • Topic 1: Ontdekken en zichtbaar maken

 • Handvat 1: “Ik voorzie in de aankleding van mijn klaslokaal verwijzingen naar talige diversiteit.”

 • Voorbeeld 2: “De woordenboom”


Validiv producten validiv bagage8

Validiv-productenValidivBagage

 • Voorbeeld 2: De woordenboom

 • Topic 1: Ontdekken en zichtbaar maken

 • Handvat 1: “Ik voorzie in de aankleding van mijn klaslokaal verwijzingen naar talige diversiteit.”

 • Voorbeeld 2: “De woordenboom”


Validiv producten validiv bagage9

Validiv-productenValidivBagage

 • In de klas van juf Evita maken de leerlingen vaak gebruik van een woordenboom. Dit is een uit karton gemaakte boom (kan ook een afbeelding zijn) waarbij in de takken van de boom allerlei woorden in verschillende talen omhoog hangen. Deze woorden zijn niet lukraak gekozen, maar zijn sterk afhankelijk van het doel dat men voor ogen heeft. Zo kan het zijn dat de woordenboom gevuld is met veel voorkomende woorden uit het thema waarmee de klas in een bepaalde periode aan het werk gaat.

 • Tip: Zet je activiteiten breed in

  Gebruik de woordenboom zo breed mogelijk. Zo kan men ook eens met de leerlingen nadenken over gemeenschappelijke begrippen als geluk. Woorden als sjanse, pietzak, gelukzak, ne chansard, een buzze, şanslı, felicidad, mutluluk, szczęście ‘sehed’ … kunnen dan een plaats krijgen in de woordenboom.

 • Tip: Doe een beroep op de deskundigheid van anderen

  Voor de vertaling kan je een beroep doen op de leerlingen uit de klas, andere leerlingen, collega’s én op ouders.


Validiv producten validiv bagage vertaling sec en hoger onderwijs1

Validiv-productenValidiv Bagage: vertaling sec. en hoger onderwijs

 • Bijvoorbeeld:

  • Papieren en/of digitale woordenboeken ter beschikking stellen

  • Poster met typische schoolwoorden (bv. beschrijven, conclusie, effect, kenmerk, toenemen, tegenovergesteld) en/of vakwoorden (zie ook ‘Het Posterproject’: http://www.averbode.be/fr/Secundair-onderwijs/Richtingen/Uitgaven-volgens-richting-BSO/Uitgaven-volgens-richting-BSO-Nederlands.html?detail=4818)

   • woord + omschrijving

   • toegepast in zin

   • ev. vertaling van omschrijving in aantal talen

 • Leerlingen zelf woordenlijstjes laten maken met sleutelwoorden, vertalingen, pictogrammen, schema’s, foto’s,..

 • Voorbeeld 2: De woordenboom

 • Topic 1: Ontdekken en zichtbaar maken

 • Handvat 1: “Ik voorzie in de aankleding van mijn klaslokaal verwijzingen naar talige diversiteit.”

 • Voorbeeld 2: “De woordenboom”


Validiv producten validiv bagage toegang via website

Validiv-productenValidiv Bagage: toegang via website

 • Surf naar www.validiv.be

 • Klik op ‘Aanmelden’ in de rechterbovenhoek

  • Gebruikersnaam: student

  • Wachtwoord: UGent2013

 • Ga naar ‘Onze materialen’

 • Klik op ‘Bagage Lager Onderwijs’

 • Klik op ‘Inspiratie Bagage Lager Onderwijs’ en je ziet de topics met onderliggend de handvatten en de voorbeelden

  • Voorbeeld 2: De woordenboom

  • Topic 1: Ontdekken en zichtbaar maken

  • Handvat 1: “Ik voorzie in de aankleding van mijn klaslokaal verwijzingen naar talige diversiteit.”

  • Voorbeeld 2: “De woordenboom”


  Validiv producten slo krachtige leeromgevingen 28 10 20131

  Validiv - ProductenSLO Krachtige leeromgevingen – 28/10/2013

  Bedankt voor jullie aandacht!


 • Login