handelingsgericht werken in het zbo
Download
Skip this Video
Download Presentation
Handelingsgericht werken in het ZBO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Handelingsgericht werken in het ZBO - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Handelingsgericht werken in het ZBO. Workshop VIA Amsterdam. Probleemgerichte benadering:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Handelingsgericht werken in het ZBO' - rock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Probleemgerichte benadering:
 • Probleemdiagnose formuleren op basis van de huidige problemen van het kind (bijvoorbeeld leerproblemen), de gegevens uit het verleden (anamnese) van het kind. Men tracht de oorzaak van de problemen te achterhalen (bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek).
 • Doel = probleem oplossen. Gehanteerd binnen het medisch model
slide3
Handelingsgerichte benadering:
 • Bij het formuleren van de probleemdiagnose staan de context en de daarmee samenhangende interacties centraal. “Waarom heeft dit kind met zijn mogelijkheden en beperkingen, uit dit gezin, in deze school, met deze leraar en deze medeleerlingen, deze onderkende problemen en hoe kunnen deze problemen effectief worden opgelost?”
 • Bij het formuleren van oplossingen worden de protectieve factoren van zowel het kind en zijn /haar omgeving (gezin, school, leerkracht, medeleerlingen) als uitgangspunt genomen.
 • Bij het formuleren van oplossingen (adviezen) zijn het kind en zijn/haar ouders betrokken en moeten met de adviezen “aan de slag kunnen”.
slide4
Vaste deelnemers:
 • Directie
 • Intern begeleider
 • Schoolarts
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Leerplichtambtenaar
 • Belangrijk: Wie leidt het ZBO?
slide5
Deelnemers op afroep:
 • VIA Amsterdam
 • Politie
 • Andere deskundigen en specialisten (bijvoorbeeld ABC, PAB-er, BJAA, medewerker ALTRA, schoollogopedist, enz).
 • Ouders uitnodigen voor een ZBO is een mogelijkheid, zeker binnen handelingsgericht werken zijn ouders belangrijke deelnemers.
slide6
Doel ZBO - Handelingsgericht werken
 • Wat is er nodig en wat zijn de aanknopingspunten om het kind zo goed mogelijk te begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de protectieve factoren en waarbij de verschillende contexten betrokken worden.

Belangrijk om het doel vooraf met elkaar te bespreken om te voorkomen dat de verschillende partijen met verschillende verwachtingen deelnemen aan het ZBO (= rol voorzitter).

slide7
Opdracht Casus = Formuleer vragen vanuit de handelingsgerichte benadering voor de betrokkenen bij het ZBO.
 • Er kunnen drie soorten vragen gesteld worden:

- onderkennende vragen /opmerkingen

- verklarende vragen/ opmerkingen

- adviserende vragen/opmerkingen

Onderkennende en verklarende opmerkingen / vragen dienen altijd om te komen tot handelingsgerichte advisering.

 • Deelnemers op afroep zijn BJAA /Altra/ Spirit
slide8
Achteraf bespreken
 • Wat is informatie die je kunt beïnvloeden, wat niet en hoe ga je met deze informatie om.
 • Welke informatie is van belang en welke informatie is overbodig (te veel en uitgebreid).
 • Wat zijn aanknopingspunten, waar heb je wat aan en waar kun je mee verder?
 • Welke handelingsgerichte advisering vloeit voort uit het ZBO-overleg?
slide9
CASUS
 • Jongen, geboren in maart 1999. Sinds september 2006 in Nederland. Ten tijde van aanmelding in groep 4, nu in groep 5. Hij is geplaatst in groep van 20 leerlingen. Sinds halverwege groep 3 op huidige school. Daarvoor een jaar op ZOZ.
 • Sprake van leerachterstand
 • Sprake van taalproblemen
 • Sprake van werkhoudings- en sociaal-emotioneel problemen
 • Intelligentie-niveau op moeilijk lerend niveau
 • Gezinsgegevens: Derde van vijf kinderen bij gehuwde ouders (uit Ivoorkust). Thuis worden 3 talen gesproken (Frans, Jolaar en Nederlands). Beide ouders werken.
 • Geen medische bijzonderheden
 • Hulpverlening:BJAA/Spirit/ Altra 6-12
ad