Katedra informatiky a geoinformatiky fakulta ivotn ho prost ed univerzita jana evangelisty purkyn
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Přednáška 11 Aplikace určitého integrálu jiri.cihlar@ujep.cz PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Matematika II. KIG / 1MAT2. Přednáška 11 Aplikace určitého integrálu jiri.cihlar@ujep.cz. O čem budeme hovořit:. Obsah rovinné oblasti Objem rotačního tělesa Délka křivky

Download Presentation

Přednáška 11 Aplikace určitého integrálu jiri.cihlar@ujep.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katedra informatiky a geoinformatiky fakulta ivotn ho prost ed univerzita jana evangelisty purkyn

Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředíUniverzita Jana Evangelisty Purkyně

Matematika II. KIG / 1MAT2

Přednáška 11

Aplikace určitého integrálu

jiri.cihlar@ujep.cz


O em budeme hovo it

O čem budeme hovořit:

Obsah rovinné oblasti

Objem rotačního tělesa

Délka křivky

Povrch rotačního tělesa

Další aplikace


Obsah rovinn oblasti

Obsah rovinné oblasti


Opakov n

Opakování

Obsah rovinné oblasti rozložíme na elementární útvary.

Obsah plochy pod grafem funkce vypočítáme určitým integrálem:


P klad

Příklad

Vypočítejte obsah oblasti, ohraničené parabolou o rovnici y = 6x – x2 a osou x.


P klad1

Příklad

Vypočítejte obsah oblasti, ohraničené parabolami o rovnicích:


Znam nkov konvence

Znaménková konvence

Při výpočtu obsahu se oblasti ohraničené grafem funkce, které leží nad osou x, počítají s kladným znaménkem a oblasti, které leží pod osou x, se záporným znaménkem.


P klad2

Příklad

Vypočítejte obsah oblasti, ohraničené křivkou o rovnici y = x.sin x a osou x.


Objem rota n ho t lesa

Objem rotačního tělesa


Jak po tat objem

Jak počítat objem?

Těleso rozřežeme na tenké válečky.

Objem rotačního tělesa vytvořeného rotací grafu funkce vypočítáme tímto integrálem:


P klad3

Příklad

Vypočítejte objem kužele.

(Vzniká rotací funkce f(x) = rx/v).


P klad4

Příklad

Vypočítejte objem anuloidu.


D lka k ivky

Délka křivky


Jak po tat d lku k ivky

Jak počítat délku křivky?

Křivku aproximujeme krátkými úsečkami.

Délku křivky vypočítáme tímto integrálem:


P klad5

Příklad

Vypočítejte délku kružnice.


Povrch rota n ho t lesa

Povrch rotačního tělesa


Jak po tat obsah pl t rota n ho t lesa

Jak počítat obsah pláště rotačního tělesa?

Těleso rozřežeme na tenké válečky.

Plášť rotačního tělesa vypočítáme tímto integrálem:


P klad6

Příklad

Vypočítejte obsah pláště kužele.


P klad7

Příklad

Vypočítejte povrch koule.


Dal aplikace

Další aplikace


P klad8

Příklad

Vypočítejte potenciální energii tělesa hmotnosti m v nehomogenním gravitačním poli Země.

Použijte Newtonův gravitační zákon.


P klad9

Příklad

Vypočítejte únikovou rychlost z nehomogenního gravitačního pole Země.

Ze zákona zachování energie plyne:

Odtud pak vypočítáme:


Co je t eba zn t a um t

Co je třeba znát a umět?

  • Vypočítávat určitým integrálem obsahy rovinných oblastí,

  • umět vypočítat objem rotačních těles,

  • umět vypočítat délky křivek,

  • umět vypočítat povrch rotačních těles,

  • umět používat určité integrály k dalším výpočtům z oblasti přírodních věd.


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


  • Login