N vrh rozpo tu vlastn ho hl m prahy na rok 2012
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2012 PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2012. Dotační vztahy k MČ HMP 2012 Rozpočtový výhled do roku 2017. V Praze 29. 11. 2011. Základní rozpočtová data. Příjmy 37 247 051,0 tis. Kč Výdaje 43 914 910,0 tis. Kč Rozdíl 6 667 859,0 tis. Kč

Download Presentation

Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2012

Dotační vztahy k MČ HMP 2012

Rozpočtový výhled do roku 2017

V Praze 29. 11. 2011


Základní rozpočtová data

Příjmy 37 247 051,0 tis. Kč

Výdaje 43 914 910,0 tis. Kč

Rozdíl 6 667 859,0 tis. Kč

(plně kryt tř. 8 – financování)

Rozpočet je zdrojově vyrovnaný.


Základní rozpočtová data

Finanční zdroje 46 443 390,1 tis. Kč

Daňové příjmy 39 158 000,0 tis. Kč

Nedaňové příjmy 343 600,0 tis. Kč

Transfery - 2 254 549,0 tis. Kč

Financování 9 196 339,1 tis. Kč


Základní rozpočtová data

Výdaje 43 914 910,0 tis. Kč

Běžné výdaje 33 723 474,3 tis. Kč

Kapitálové výdaje 10 191 435,7 tis. Kč

Dluhová služba 815 494,0 tis. Kč


Základní rozpočtová data

Běžné výdaje 33 723 474,30 tis. Kč

  • běžné výdaje budou v rámci I. čtvrtletí 2012 podrobeny analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení výdajů kapitálových nebo neúčelové rezervy


Základní rozpočtová data

Kapitálové výdaje 10 191 435,7 tis. Kč

  • objem prostředků určený na kapitálové výdaje bude tvořit investiční rezervu, která bude rozepsána na konkrétní investiční akce nejpozději do 30. 1. 2012 formou úpravy schváleného rozpočtu na rok 2012


Základní rozpočtová data

Převody nevyčerpaných prostředků

z roku 2011 1 709 930,6 tis. Kč

  • celkový objem převodů bude tvořit rezervu v tř. 8 – financování a rozpad na konkrétní rozpočtové položky bude proveden po prověření potřebnosti formou úpravy schváleného rozpočtu do 30. 1. 2012


Základní rozpočtová data

Dotační vztahy k MČ HMP na rok 2012

Celkem 3 454 549,0 tis. Kč

MČ Praha 1 – 22 3 129 627,0 tis. Kč

MČ Praha 23 – 57 306 740,0 tis. Kč


Základní rozpočtová data

Rozpočtový výhled do roku 2017

  • obsahuje základní souhrnné ukazatele – finanční zdroje, výdaje, zadlužení

  • sestaven konzervativně, reflektuje současnou hospodářskou situaci a nepočítá s žádnými výraznými nárůsty v letech následujících


  • Login