سطوح تحقق استانداردهای ایمنی بیمار - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 212

 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

سطوح تحقق استانداردهای ایمنی بیمار. گروه A : حاكميت و رهبري. 1. A : مدیریت ارشد. 1.2.1. A بيمارستان داراي بودجه ساليانه براي فعاليت هاي ايمني بيمار مبتني بر برنامه عملياتي تفضيلي است مستندات: برنامه بودجه ساليانه فعاليت هاي ايمني بيمار( در قالب بودجه بیمارستان) روش ارزيابي :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

سطوح تحقق استانداردهای ایمنی بیمار

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5727746


5727746

 • A:


5727746

 • 1.A:


5727746

 • 1.2.1. A

 • :

 • ( )

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.2. A

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.3. A

 • . code of ethics

 • :

 • policies

 • Procedures

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 1.3.1. A

 • . non blaming

 • :

 • .

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 1.3.2. A

 • :

 • " " .

 • " ".

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 2. A:


5727746

 • 2.2.1. A

 • .

 • :

 • :

 • .

 • ( : ) .

 • .


5727746

 • 2.2.2. A

 • .Reactive Risk Management

 • :

 • :

 • (RCA) .

 • .

 • (RCA) .


5727746

 • 2.2.3. A

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 2.2.4. A

 • (PSIB) . Multidisciplinary patient safety internal body (PSIB)

 • :

 • 12

 • :

 • (PSIB)

 • (PSIB) .

 • ((PSIB .


5727746

 • 2.2.5. A

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 2.3.1. A

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 2.3.2. A

 • .

 • Proactive Risk Management

 • :

 • :

 • ( FMEA ) .

 • .

 • .

 • failure mode and effect analysis


5727746

 • 3.A:


5727746

 • 3.2.1. A

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 3.2.2. A

 • .

 • Output measures process measures

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 3.3.1. A

 • () " " outcome

 • :

 • :

 • ( ) .

 • .

 • ( ) .


5727746

 • 3.3.2. A

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 4.A:


5727746

 • 4.2.1. A

 • ( ) .

 • :

 • Preventative equipment maintenance

 • :

 • ( ) .

 • ( ) .

 • .


5727746

 • 4.2.2. A

 • :

 • ( )

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 4.2.3. A

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 4.3.1. A

 • . Smart pumps

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 5.A:


5727746

 • 5.2.1. A

 • :

 • ( ) duty rosters

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 5.2.2. A

 • .

 • :

 • ( ) ( )

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 5.2.3. A

 • .

 • :

 • ( ) ( )

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 5.2.4. A

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 5.2.5. A

 • .

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

6. A :

(SOP)


5727746

 • 6.2.1. A

 • /

 • :

 • (SOP) /

 • :

 • 100- 80 / .

 • 79 - 60 / .

 • / 60 / .


5727746

 • 6.2.2. A

 • (SOPs) .

 • :

 • (SOP)

 • :

 • (SOP) 100- 80 / .

 • ((SOP 79 - 60 / .

 • (SOP) 60 / .


5727746

B:


5727746

 • 1.:B


5727746

 • 1.2.1. B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.2. B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.3.B

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 1.3.1. B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 2.:B


5727746

 • 2.2.1.B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 2.2.2.B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 2.2.3.B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.3.B

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 2.3.2.B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 3.:B


5727746

 • 3.2.1.B

 • ( )

 • :

 • :

 • ( ) .

 • ( ) .


5727746

 • 3.3.1.B

 • /

 • :

 • :

 • / .

 • .

 • / .


5727746

 • 4.:B


5727746

 • 4.2.1.B

 • .Campaignes

 • :

 • /

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 4.2.2.B

 • ( : ) .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 4.2.3.B

 • /

 • :

 • :

 • ( : ) .

 • .

 • ( )


5727746

 • 4.3.1.B

 • ( ) .

 • :

 • :

 • ( ) .

 • .

 • ( ) .


5727746

5.:B


5727746

 • 5.3.1.B

 • . Structured disclosure system

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 5.3.2.B

 • .Mediator

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 6.:B


5727746

 • 6.:B


5727746

 • 6.2.1.B

 • :

 • satisfaction surveys

 • Focused Groups

 • safety hotline

 • community groups

 • :

 • :

 • : .

 • .


5727746

 • 6.2.2.B

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 6.3.1.B

 • . ( ) .

 • :

 • :

 • ( ) .

 • .

 • .


5727746

 • 6.3.2.B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 6.3.3.B

 • .health literacy

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 5.3.1.B

 • . Structured disclosure system

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 7.:B


5727746

 • 7.2.1.B

 • .

 • :

 • "

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 7.2.2.B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 7.2.3.B

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 7.2.4.B

 • .

 • :

 • "

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

C :


5727746

 • 1.C:


5727746

 • 1.2.1c .

 • :

 • :

 • .


5727746

 • 1.2.2c .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.3c

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

LP ....


5727746

 • 1.2.4c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

Because pulmonary embolism almost always occurs in conjunction with deep vein thrombosis, some doctors refer to the two conditions together as venous thromboembolism (VTE)


5727746

 • Box 1 Risk factors for VTE (Venous thromboembolism )

 • Active cancer or cancer treatment

 • Age over 60 years

 • Critical care admission

 • Dehydration

 • Smoking

 • Pregnancy

 • Known thrombophilias

 • Obesity (body mass index [BMI] over 30 kg/m2)

 • One or more significant medical comorbidities (for example: heart disease; metabolic, endocrine or respiratory pathologies; acute infectious diseases; inflammatory conditions)

 • Personal history or first-degree relative with a history of VTE

 • Use of hormone replacement therapy

 • Use of oestrogen-containing contraceptive therapy

 • Varicose veins with phlebitis

 • Prolonged immobility(Bed rest-Long journeys)

 • For women who are pregnant or have given birth within the previous 6 weeks


5727746


5727746

 • 1.2.5c.

 • .

 • :

 • :

 • .


5727746

The Norton Pressure Sore Risk-Assessment Scale Scoring System

(Physical Condition ,Mental Condition ,Activity,Incontinence ,Mobility )

A score < 14 indicates a high risk of pressure ulcer Development

Braden Risk Assessment Chart

Individuals with a total score of 16 or less are considered at risk:

15-16 = low risk, 13-14 = moderate risk, 12 or less = high risk.

Sensory Perception , Moisture, Activity ,Mobility ,Nutrition


5727746

Falls: Morse Fall Scale

Variables Score

History of falling

No (score as 0).

Yes (score as 25).

Secondary diagnosis

No (score as 0).

Yes (score as 15).

Ambulatory aid

Bed rest/nurse assist (score as 0).

Crutches/cane/walker (score as 15).

Furniture (score as 30).

IV or IV access

No (score as 0).

Yes (score as 20).

Gait

Normal/bed rest/immobile (score as 0) .

Weak (score as 10) .

Impaired (score as 20).

Mental status

Knows own limits (score as 0).

Overestimates or forgets limits (score as 15).

Total Score


5727746

 • 1.2.6c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

Abbreviations

The following is a list of approved medical abbreviations. In general, the use of abbreviations should be limited to this list.

A&O x 3- alert and oriented to person, place and time A&O x 4- alert and oriented to person, place, time and event CPR- cardiopulmonary resuscitation

A-FIB- atrial fibrillation CP- chest pain

AAA- abdominal aortic aneurysm BVM- bag-valve-mask

ABC- airway, breathing, circulation C-SECTION- caesarean section

ABD- abdomen (abdominal) C-SPINE- cervical spine

ACLS- advanced cardiac life support C/O- complaint of (complains of)

AKA- above the knee amputation CA- cancer

ALS- advanced life supportAMA- against medical advice

AMS- altered mental status CABG- coronary artery bypass graft

AMT- amount

APPROX- approximate CAD- coronary artery diseasely

ASA- aspirin COPD- chronic obstructive pulmonary disease

ASSOC- associated CATH- catheter

BG- blood glucose CC- chief complaint

BILAT- bilateral

BKA- below the knee amputation CEPH- cephalic

BLS- basic life supportBM- bowel movemenCHF- congestive heart failure

BP- blood pressure CNS- central nervous system BS- breath sounds


5727746

 • 1.2.7c.

 • " " .

 • :

 • :

 • " " .

 • " " .


5727746

 • 1.2.8c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • Communication During Patient Hand-Overs


5727746


5727746

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 1.3.1c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 2.C: /


5727746

 • 2.2.1c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 2.2.1c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 2.2.3c.

 • .

 • :

 • :

 • (HAI) .

 • (HAI) .


5727746

 • 2.2.4c.

 • .

 • :

 • / .

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 2.2.5c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 2.2.6c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • Improved Hand Hygiene to Prevent

  Health Care-Associated Infections


5727746

 • 2.2.7c.

 • .

 • :

 • :

 • 80 100 .

 • 60 79 .

 • 60 .


5727746

 • 2.2.8c.

 • B . :

 • :

 • B .

 • B .


5727746

 • 2.2.9c.

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 3.C:


5727746

 • 3.2.1c.

 • .

 • :

 • :

 • .


5727746

 • 3.2.2c.

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 3.2.3c.

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 3.3.1c.

 • .

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 3.3.2c.

 • .

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 4.C:


5727746

 • 4.2.1c.

 • :

 • .

 • :

 • .

 • 3 .

 • .


5727746

 • 5.C:


5727746

 • 5.2.1c.

 • :

 • :

 • :

 • :

 • .


5727746

 • 5.2.2c.

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

Ditropan or Diazepam?


5727746

Carbocisteine or Carbamazepine?


5727746

 • 5.2.3c.

 • .

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

( )


5727746

 • 5.2.4c.

 • ( ) .

 • :


5727746

 • 5.3.1c.

 • .

 • :

 • - .

 • - .

 • .

 • effective automated medication alarm system

 • computerized physician order entry and decision support

 • bar coding technology


5727746

 • 5.3.2c.

 • .

 • :

 • . .

 • .

 • .

 • .

 • effective automated medication alarm system

 • computerized physician order entry and decision support

 • bar coding technology


5727746

 • 6.C:


5727746

 • 6.2.1c.

 • .

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 6.2.2c.

 • .

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 6.2.3c.

 • [ICD 10] . .

 • :

 • [ICD] .

 • [ICD] .


5727746

 • 6.2.4c.

 • .

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 6.3.1c.

 • .

 • :

 • .


5727746

 • 6.3.2c.

 • (MIS) - .

 • :

 • ()

 • (MIS) - .

 • (MIS) - .


5727746

 • 6.3.3c.

 • (CPOE) .

 • :

 • ()

 • (CPOE)

 • (CPOE)


5727746

 • 6.3.4c.

 • () .

 • :

 • ()

 • () .

 • () .


5727746

D.Safe Environment


5727746

1.D:


5727746

 • 1.2.1D

 • .

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.2D

 • .

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.3D

 • .

 • :

 • .


5727746

 • 1.2.4D

 • .

 • :

 • -

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.5D

 • :

 • .


5727746

 • 1.2.6D

 • :

 • -

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.7D

 • .

 • :

 • .

 • ( ) .

 • .


5727746

 • 1.2.8D

 • .

 • :

 • .

 • ( ) .


5727746

 • 1.2.9D

 • .

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.10D

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 1.2.11D

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

warning signs marking unsafe areas

Explosive Sign

Radiofrequency


5727746

 • 1.2.12D

 • .

 • :

 • :

 • .


5727746

warning signs marking unsafe areas

Explosive Sign

Radiofrequency


5727746

warning signs marking unsafe areas


5727746

 • 1.2.13D

 • .

 • :

 • :

 • .


5727746

 • 1.2.14D

 • .

 • :

 • :

 • .


5727746

 • 1.2.15D

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

Heat and Fire

Carbon Monoxide Detector


5727746

2.D:


5727746

 • 2.2.1D

 • .

 • :

 • :

 • * .

 • * .


5727746

 • 2.2.2D

 • .

 • :

 • :

 • * .

 • * .


5727746

 • 2.2.3D

 • :

 • :

 • * .

 • * .


5727746

 • 2.2.4D

 • .

 • :

 • :

 • * .

 • * .


5727746

E :


5727746

 • 1.2.1E

 • .

 • :

 • :

 • 100 - 80 .

 • 79 - 60 .

 • 60 .


5727746

 • 1.2.2E

 • .

 • :

 • :

 • 100 - 80 .

 • 79 - 60 .

 • 60


5727746

 • 1.2.2E

 • .

 • l :

 • .

 • :

 • 100 - 80 .

 • 79 - 60 .

 • 60


5727746

2.E :


5727746

 • 2.3.1E

 • () .

 • l :

 • :

 • 100 - 80 ( ) .

 • 79 - 60 ( ) .

 • 60 ( ) .


5727746

 • 2.3.2E

 • .

 • :

 • :

 • 100 - 80 ()

 • 79 - 60 ()

 • 60 () .


5727746

3.E :


5727746

 • 3.2.1E

 • WHO .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 3.2.2E

 • . (PSIB)

 • :

 • (PSIB)

 • :

 • (PSIB) .

 • (PSIB) .

 • (PSIB)


5727746

 • 3.2.3E

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


5727746

 • 3.3.1E

 • .

 • :

 • :

 • .

 • .


5727746

 • 3.3.2E

 • .

 • :

 • :

 • 80 100 .

 • 60 79 .

 • 60 .


5727746

 • 3.3.3E

 • :

 • :

 • .

 • .

 • .


 • Login