prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

„Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

„Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. ”. Gospodarka oparta na wiedzy a przyszłość administracji publicznej Mariusz Onufer. BADANIA I ROZWÓJ. INNOWACYJNOŚĆ. KONKURENCYJNOŚĆ. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY. Wyjaśnienie podstawowych pojęć.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu. ”' - robyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prawo nowych technologii w s u bie prawu publicznemu

„Prawo nowych technologii w służbie prawu publicznemu.”

Gospodarka oparta na wiedzy a przyszłość administracji publicznej

Mariusz Onufer

slide2

BADANIA I ROZWÓJ

INNOWACYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

wyja nienie podstawowych poj
Wyjaśnienie podstawowych pojęć
 • Innowacyjność - Zdolność i motywacja przedsiębiorców do: ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków;doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym sferze usług), oraz wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu
 • Konkurencyjnośćdługookresowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym oraz międzynarodowym), skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych, osiągania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego
 • Gospodarka oparta na wiedzygłównym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (głównie MŚP) są WIEDZA (B+R) oraz przedsięwzięcia innowacyjne (technologiczne i organizacyjne) szybki rozwój dziedzin gospodarki, związanych z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki (tzw. wysokiej techniki oraz technik i usług Społeczeństwa Informacyjnego)
summary innovation index
Summary Innovation Index

2005 SII – FINLANDIA (0,68) 2 MIEJSCE WŚRÓD UE-25

2005 SII – WĘGRY (0,31) 15 MIEJSCE WŚRÓD UE-25

2005 SII – POLSKA (0,23)21 MIEJSCE WŚRÓD UE-25

27 MIEJSCE WŚRÓD 33 PAŃSTW OECD

mapa innowacyjnych pa stw
Mapa innowacyjnych państw

źródło: European Innovation Scoreboard 2005

cele i rodki
gospodarka charakteryzująca się:wysokim i stabilnym wzrostem gospodarczym,wysoką innowacyjnością, rozwiniętym i wydajnym przemysłem, usługami i sektorze rolnym.

Do tego konieczne jest:transfer technologii i wzrost innowacyjności gospodarki, podniesienie jakości kapitału ludzkiego,tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w sektorze usług rynkowych

Cele i środki
cele polityki naukowej
Cele polityki naukowej
 • zwiększenie wpływu na rozwój gospodarczy
 • wzrost efektywności
 • konkurencyjność międzynarodowa
 • rozwój młodych naukowców
obiektywne spojrzenie na polsk
Obiektywne spojrzenie na Polskę
 • Od ponad dekady najszybszy wzrost ekonomiczny w Europie,
 • Gospodarka w dużym stopniu odpolityczniona,
 • Eksport – głównie średnio przetworzonych towarów, żywności,
 • Import – high tech,
 • Innowacyjność – najgorsza w EU-25,
 • Nakłady na B+R na szarym końcu,
 • Ale – boom w szkolnictwie wyższym,
 • Ale – rynek usług, informatyka!
konieczno radykalnych reform
KONIECZNOŚĆ RADYKALNYCH REFORM
 • Czynienie z B+R oraz innowacji fundamentami Strategii Lizbońskiej jest słuszne, ale ...
 • ... przyspieszenie transformacji społeczeństwa korzystającego głównie z zasobów, na społeczeństwo bazującego na wiedzy, wymaga działań znacznie wykraczających poza B+R oraz innowacje

"Creating an Innovative Europe"

Raport grupy E. Aho, luty 2006

http://europa.eu.int/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm

slide11

Nowoczesne kształcenie, nowoczesne społeczeństwo

 • Zmierzch korporacyjnych laboratoriów
 • “Śledzący radar” przemysłu
 • Partnerstwo z przemysłem – Europejski MIT
 • Źródło kadr i badań naukowych
 • Grupowanie terytorialne przemysłu, MŚP i uniwersytetów
 • Standaryzacja warunków uzyskiwania stopni

Graham Davies, HLWG – Europe needs more scientists, EC 2004

komisja europejska o eit
Komisja Europejska O EIT

„Dążenie do doskonałości wymaga istnienia wzorcowych ośrodków, dlatego Europie potrzebny jest silny Europejski Instytut Technologiczny –instytucja łącząca najwybitniejsze umysły i najbardziej prężne przedsiębiorstwaoraz rozpowszechniająca wyniki swojego działania w całej Europie.

Będzie on kształcić absolwentów i doktorantów, a także prowadzić badania i aktywnie działać w dziedzinie innowacji, zarówno w określonych strategicznych dziedzinach, jak i w obszarze zarządzania nauką i innowacyjnością.”

J. Baroso

slide13

Innowacje

Badania

EIT

Edukacja

MISJA I CELE EIT

 • Kształcić na poziomie doktorskim, prowadzić badania, szukać szans ich komercjalizacji
 • Rozwijać umiejętność menedżerskie w prowadzeniu badań
 • Przyciągać najlepszych studentów i badaczy z całego świata
 • Udowodnić, że ten nowy model organizacji jest efektywny

Jan Figel, KE, DG Edu, Marzec 2006

slide14

eSpołeczeństwo

EIT- STRUKURA

Innowacje

EIT

Centrala EIT-Rada

Badania naukowe

Szkolnictwo wyższe

EIT

Green Energy

EIT

Wspólnoty wiedzy

Klimat

EIT

Organizacje partnerskie

lekcja historii
LEKCJA HISTORII

Powiadam wam, Panowie, iż nic lepszego uczynić ziemi naszej w Anglii nie możemy, niż nadać ją naszym Uniwersytetom.

A dobrze dbając o Nie, czynimy to samo Królestwu naszemu, gdy już pomrzemy i ciała w truchła się obrócą. Henryk VIII

slide16

Początki Cambridge

Fundator - Henryk VIII

Fot. PiotrJ Langer

szanse i zagro enia
Szanse i zagrożenia

Szanse:

 • Nowe spojrzenie na naukę i innowacyjność wymusi zmianę administracji publicznej
 • Absolwenci zaczną być użyteczni?
 • Nowe technologie zmienią oblicze UE
szanse i zagro enia1
Szanse i zagrożenia

Zagrożenia:

 • Gospodarka oparta na wiedzy stanie się kolejnym pustym sloganem
 • EIT będzie luźną siecią uniwersytetów
 • Administracja zatrzyma rozwój
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Mariusz Onufer

ad