รายงานความก้าวหน้า โครงการฯ ภายใต้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 40

  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

รายงานความก้าวหน้า โครงการฯ ภายใต้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์. ภาพรวมโครงการลดต้นทุนการผลิตสุกร. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 83 ราย สุกร 2 , 187 ตัว. ฟาร์มขนาดกลาง 5 7 ราย สุกร 1, 822 ตัว. ฟาร์มรายย่อย 2 6 ราย สุกร 3 65 ตัว. สรุปผลการรายงานข้อมูล ณ สิงหาคม 2557.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

รายงานความก้าวหน้า โครงการฯ ภายใต้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6086963


6086963

83

2,187

57

1,822

26

365


6086963

2557


6086963

2557


6086963

2557


6086963

:


6086963

:


6086963

:


6086963


6086963


6086963


6086963

/


6086963

.. ( )


6086963

.. ,

.

.

.


6086963


6086963


6086963

/


6086963

.

. ( / )

. silage / /


6086963

. silage %

. Silage %

. Silage % ( ..)

.


6086963

. ( .. ..)

. Silage % .

. Silage % - ()

. .

. . =


6086963

silage ( ) Silage


6086963


6086963

1. 4 125

2. 4 208

3. 4 242

22 2557


6086963

3


6086963


6086963

-


6086963

.

( )

.

. X ,

. , ,

. ,


6086963

. ( )

.

. ..+ Silage

..

. ..+ Silage

. ..

. ..+ Silage

. ..


6086963

.


6086963

, , ( % ) . , ( .. )


6086963

. .

,

.

,

+ ,


6086963

. .

,

.

,

. Silage ..

( )

+ ,


6086963


6086963

. Silage Silage Silage Silage + %


6086963

. Silage %


6086963

. Silage % Silage (/) Silage ( Silage/)


6086963

. (Biosecurity)


6086963

,

../ %

.. ..

, %

, %


6086963

../ %

.. ..

%

%


  • Login