Läs & Skriv
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Läs & Skriv 2012-02-22 PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Läs & Skriv 2012-02-22. Johnny Andersson. Pedagogisk idé. Handhavande Förhållningssätt-Motiv-Komplement. Teknik i sig Hårdvara. Behov Elev-kollegor-föräldrar-ledning. Förutsättningar. Förutsättningar. Vilken roll har IKT i skolan Vilka möjligheter och hinder finns det

Download Presentation

Läs & Skriv 2012-02-22

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Läs & Skriv

2012-02-22

Johnny Andersson


Pedagogisk idé

Handhavande

Förhållningssätt-Motiv-Komplement

Teknik i sig

Hårdvara

Behov

Elev-kollegor-föräldrar-ledning


Förutsättningar


Förutsättningar

 • Vilken roll har IKT i skolan

 • Vilka möjligheter och hinder finns det

 • Vilka förutsättningar behövs

 • Vilken kunskap finns

 • Förväntningar

 • Lokaler


IKT som ett komplement


Tidsperspektivet

År 0 -1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20- 21- 22- 23- 24- 25……………….


IKT i en inkluderad undervisning

 • Samarbetsinriktad undervisning

  Stöd och samarbete med kollegor/yrkesgrupper inom och utanför skolan

 • Samarbetsinriktat lärande

  Elever som hjälper varandra i genomtänkta grupperingar. Kamratsamarbete

 • Gemensam problemlösning

  Tydliga överenskommelser som alla är överens om

 • Heterogena grupper

  För mångfalden i klassrummet

 • Strukturerad undervisning

  Kartläggning, vägledning, utvärdering, förväntningar. Individuell undervisningsplan


Barnet/Eleven

 • Vilka svårigheter har……

 • Hur mycket förstår………

 • Hur uttrycker sig………

 • Vad uttrycker…….

 • Om vad uttrycker sig…..

 • Vilka fysiska möjligheter har han/hon?


OmgivningenSe helheten


Redskapen

 • ett komplement till omgivningen och det egna lärandet

 • en del av det multimodala lärandet

 • ett stöd för kommunikation

 • en del av individualisering

 • ett verktyg för kontinuitet

 • en del av omgivningen

 • en variation med ljud, bild, text, film

 • ett verktyg för självständighet


Talsyntes

Talböcker, Daisy, MP3, SAPI, CD-Ord, Vital

Skanner

OCR, Vitex, Paperport, TopOCR

Minnesträning

Minneslek, RoboMemo

Ämnen

Stava Rex, Saida, SpellRight

Anpassningar

Kontakter, Tangentbord, SAW

Bildstöd

InPrint, Grid, Clicker, Musse, EdWord

Kommunikation

Trippelkommunikation, Saker&Ting

Interaktivitet

Mimio, Smartboard, Active Board, Ebeam


Talsyntes

Personer som av olika anledningar inte kan tala/har svårighet med talet eller behöver få text uppläst kan använda en talsyntes för kommunikation och information. Det finns ett flertal röster att välja på, både manliga och kvinnliga. Lyssna igenom de olika rösterna tillsammans med användaren, ställ in hastighet och volym.

Ditt förhållningssätt är viktigt vid en introduktion

En talsyntes ersätter inte det mänskliga talet men är ett viktigt komplement för en användare.

En av talsyntesens begränsningar är betoningen, talsyntesen kan inte avgöra hur och i vilket syfte uttalet ska vara.

Exempel:

Har Lisa klippt gräset? (Neutral fråga, ja eller nej.)

Har Lisa klippt gräset? (Förvånad, trodde inte hon hade gjort det)

Har Lisa klippt gräset? (Det var ju vattna det hon skulle göra.)

Har Lisa klippt gräset? (Det var ju Pelle som skulle göra det.)

Har Lisa klippt gräset? (Det var ju häcken hon skulle klippa.)

(exempel från Wikipedia)


Talsyntes

Mer om talsynteser

Gratis talsyntes

http://espeak.sourceforge.net/

Readspeaker –gratis för bloggare

http://webreader.readspeaker.com/

Lyssna på röster

http://webreader.readspeaker.com/?pid=100

Röster från Acapela

http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html

Talande webb

http://www.talande-webb.se/?cat=12


Talsyntes

Talsynteser finns i två varianter –bundlad eller fri. Bundlad innebär

att den är kopplad till ett specifikt program. Fri, eller med en teknisk term SAPI, innebär att

den kan användas till all form av text, både rena textdokument och på internet.

(SAPI=SpeechApplicationProgramming Interface)

De flesta talsynteser har en inställning som kallas för skärmläsning vilket innebär att

den text som användaren pekar på med uppläst

De flesta talsynteser installeras lokalt på hårddisken (oftast benämnd som C:)

vilket kan innebära en merkostnad om användaren flyttar runt mellan olika datorer. Då kan

en flyttbar talsyntes som finns på ett USB (externt minne) vara ett alternativ.

De flesta talsynteser har även kringprogram som ordprediktion, ordlistor, zoom mm, vilka behov har användarna i din verksamhet?


Läspennor

 • Svensk Talpenna En läspenna används för att skanna in enstaka ord från en tryckt text i en bok, tidning, stencil etc. Svensk Talpenna har en display som visar upp den inlästa texten direkt på själva pennan.

 • Cpen 20En handscanner med inbyggd OCR-funktion som är utformad som en läspenna. För bara pennan över texten så överförs den automatiskt till datorn, vid markörens position.

Z-pen


Surfplattor

Android

iPad


Övrigt

Läslinjal

AlphaSmart

Flexibord


Daisy-HTML-Eböcker-Textview

Amis

Milestone


Läsplattor

 • En läsplatta används för att läsa digitala böcker, tidningar och andra texter. Andra ord som används för läsplatta är "e-bokläsare", "e-läsare" och "bokdator". På engelska talar man om "ereader" eller "tablet".

 • NuutKindle Sony


Skanning

 • Paperport

 • TopOCR


DAISY Text och ljud

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anpassar läromedel till DAISY ljud enligt § 17 Upphovsrättslagen.

 • En DAISY-spelare behövs för att lyssna till talböcker, eller en dator med en läsprogramvara för böcker i DAISY-format. Vissa MP3-spelare kan också användas för att lyssna till DAISY ljud. Lyssnar man på boken i en MP3-spelare får man inte samma möjlighet att snabbt hitta rätt sida, kapitel etc. i boken som om man använder en DAISY-spelare.


DAISYDigitalt Audiobaserat InformationsSYstem

 • DAISY Text och Ljud innebär att eleven lyssnar till läromedlets text som en person eller talsyntes läst upp och som sparats som en ljudfil och att den text som läses upp samtidigt visas. Bokens bilder finns också med.

 • En DAISY-spelare kan användas för att lyssna på DAISY Text och Ljud men man kommer då inte åt text och bild.

 • Mer om DAISY och DAISY-spelare finns att läsa på Svenska DAISY-konsortiets webbplats och på Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) webbplats.


Daisy-spelare

 • En DAISY-spelare är en fristående cd-romspelare med funktioner för att läsa och navigera i DAISY-talboken. Det går att förflytta sig mellan kapitel, underrubriker, sidor och sätta bokmärken i talbokenMan kan också lyssna på vanliga cd-skivor i en DAISY-spelare.

 • Personer med synskada kan ansöka om spelare hos syncentralen. Personer med andra läshandikapp kan ansöka hos hjälpmedelscentralen.

  Källa tpb.se


E-böcker

 • Består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika kombinationer

 • Producerad och publicerad i olika format, till exempel pdf-format, DAISY-format, Textview-format

 • Lagrad på till exempel en cd-romskiva, ett usb-minne eller ett minneskort

 • Nedladdningsbar/nedladdad eller direktuppspelad via Internet

 • Kommersiell eller framställd enligt § 17 i upphovsrättslagen

 • Se skriften Fakta om e-böcker för mer info.

 • I en del e-böcker finns enbart den tryckta bokens text. I dessa kan man ändra storlek, färg och typsnitt. Andra e-böcker följer helt och fullt den tryckta bokens layout.


E-bok i Textviewformat

 • En e-bok eller elektronisk bok är en bok som lagrats digitalt, exempelvis på cd-rom. Detta gör att e-boken går att använda på flera sätt.

 • Det finns flera olika e-boksformat, ett av dem är Textview.

 • Textview krävs för att eleven ska kunna använda de anpassningar som Specialpedagogiska skolmyndigheten levererar i textviewformat. Det distribueras av Talboks- och punktskrifts-biblioteket (TPB) och är gratis.

 • Att söka och navigera i textviewbokens innehåll är lätt. Bokens innehåll är uppdelat under "flikar" vilka gör att det lätt att söka efter ord, avsnitt eller sida och att snabbt navigera till önskat ställe.


Textview

 • Textviewbokens text kan läsas på datorns skärm. Eleven kan själv ställa in lämplig storleken på texten. Det är möjligt att navigera mellan bokens olika kapitel och det går att söka på t.ex. sida, ord och meningar. Uppläsning sker med talsyntes.

 • Elever med grav synskada använder punktskriftsdisplay för att läsa textviewbokens text som punktskrift. Eleven har då ett skärmläsningsprogram och en punktskriftsskärm som ligger nedanför tangentbordet.


Textview

 • Bilder i textviewböcker anpassas oftast till bildbeskrivningar för att eleven med synskada ska kunna tillgodogöra sig innehållet som bilderna förmedlar.

 • Till gravt synskadade elever producerar SPSM svällpappersbilder i matematik, fysik, kemi och i tekniska ämnen. De svällpappersbilderna levereras i särskilda bildbilagor. Det anges i förteckningen över anpassade läromedel om svällpappersbilder finns framtagna till textviewboken.


E-bok i HTML format

 • Boken innehåller läromedlets text och bild. Boken är lik svartskriftsförlagan (den "vanliga boken") med det undantaget att bild och text följer löpande efter varandra.

 • För att läsa en e-bok i HTML-format behövs en webbläsare (tex. Internet Explorer, Firefox). För att öppna boken klickar man på filen .html i bokens mapp. Då öppnas boken i webbläsaren på datorn.


E-bok

 • En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa den direkt på din dator, handdator eller på en särskild läsplatta. En e-bok är alltså en datorfil. Vanligen köper du e-boken via internet. Då laddar du ner boken från affärens hemsida.

 • För att kunna läsa en e-bok behöver du två saker förutom själva boken: Hårdvara & E-bokläsare

 • E-bokläsaren är ett program som du installerar på din dator eller handdator som används för att läsa böcker. Det är gratis och kan hämtas hem via internet.

 • Exempel Adobe Digital Editions


Bildstöd

Symbolstix

Sywriter

Lexinhttp://lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/


Läsa med symboler

 • IGEL

 • PCS

 • PICTOGRAM

 • DYNASYMS

 • REBUS


Träna & Öva

Läspärlor

Lexia

Läshuset


 • Login