Intervencije za izboljšanje rabe antibiotikov v bolnišnicah - PowerPoint PPT Presentation

Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah
Download
1 / 32

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Intervencije za izboljšanje rabe antibiotikov v bolnišnicah. izr. prof. dr. Bojana Beović, dr. med Univerzitetni klinični center Ljubljana. 3 cilji: povračilo stroškov zdravljenja v drugi državi članici zagotavljanja kakovosti in varnosti čezmejnega zdravstvenega varstva

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Intervencije za izboljšanje rabe antibiotikov v bolnišnicah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

Intervencije za izboljšanje rabe antibiotikov v bolnišnicah

izr. prof. dr. Bojana Beović, dr. med

Univerzitetni klinični center Ljubljana


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

 • 3 cilji:

 • povračilo stroškov zdravljenja v drugi državi članici

 • zagotavljanja kakovosti in varnosti čezmejnega zdravstvenega varstva

 • vzpostavljanja formalnega sodelovanja med zdravstvenimi sistemi


Ambulantna poraba antibiotikov v evropi 2008

Ambulantna poraba antibiotikov v Evropi 2008

http://www.esac.ua.ac.be/main.aspx?c=*ESAC2&n=50220&ct=50217&e=50459


Ob utek da bom v bolni nici ali kot ambulantni bolnik utrpel kodo

Občutek, da bom v bolnišnici ali kot ambulantni bolnik utrpel škodo


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

Odpornost sevov bakterije Klebsiella pneumoniae, osamljenih iz krvi proti 3. generaciji cefalosporinov (ESBL)


Antibiotic stewardship upraviteljstvo nadzorstvo

Antibiotic stewardship (upraviteljstvo, nadzorstvo*)

Gre za dejavnost, ki je namenjena izboljšanju rabe antibiotikov za boljši učinek zdravljenja pri posameznem bolniku ob ustrezni stroškovni učinkovitosti in kar najmanjših neželenih stranskih učinkih med katere spada tudi razvoj bakterijske odpornosti.

Owens RC Jr.Diagn Microbiol Infect Dis 2008.

*Grad A, in sod. 2000.


U inki organizirane smotrne rabe antibiotikov

Učinki organizirane smotrne rabe antibiotikov

 • Manjša poraba antibiotikov

 • Manjši stroški za antibiotike

 • Boljši izidi zdravljenja

 • Preprečevanje ali zmanjšanje razvoja odpornih bakterij


Metode antibioti nega nadzorstva 1

Metode “antibiotičnega nadzorstva”(1)

 • večdisciplinarno delovno telo za antibiotično nadzorstvo (A III)

 • sodelovanje večdisciplinarnega telesa z dejavnostjo bolnišnične higiene, lekarno in komisijo za zdravila (A III)

 • sodelovanje z vodstvom bolnišnice, antibiotično nadzorstvo naj bo del zagotavljanja kakovosti in varnosti (A III)

 • program mora imeti avtoriteto, biti mora ustrezno nagrajevan in poročati mora o rezultatih svojega dela (A III)

 • nadzor nad porabo antibiotikov (A III)


Metode antibioti nega nadzorstva 2

Metode “antibiotičnega nadzorstva”(2)

6. dve glavni strategiji:

 • prospektivna presoja predpisovanja z intervencijo in povratno informacijo (A I)

 • seznam antibiotikov z omejenim načinom predpisovanja, potrebno je dovoljenje pooblaščene osebe (A II)


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

 • 7. drugi dopolnilni elementi strategije:

 • Izobraževanje (A III)

 • smernice, klinične poti (A I, A III)

 • usmerjanje antibiotičnega zdravljenja glede na rezultate mikrobioloških preiskav (A II)

 • prehod na peroralno zdravljenje (A III)

 • kolobarjenje izkustveno izbranih antibiotikov (C II)

 • izbiranje ustreznih odmerkov glede na farmakokinetične in farmakodinamske lastnosti izbranih antibiotikov (A II)

 • naročanje antibiotikov s posebnimi naročilnicami (B II)

 • ustrezna raba antibiotičnih kombinacij (C II)


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

8. tehnološka podpora v obliki elektronskih popisov bolezni in podpore odločanju (A III)

9. računalniško podprt nadzor nad bakterijsko odpornostjo (B II)

10. klinični mikrobiološki laboratorij, ki zagotavlja podatke za obravnavo posameznega bolnika, podlago za ukrepe preprečevanja bolnišničnih okužb in analizo epidemij (A III)

11. merjenje rezultatov programa s pomočjo procesnih kazalnikov (spremembe v porabi antibiotikov) in kazalnike izidov (uspešnost zdravljenja, protibakterijska odpornost bakterij) (B III)


Prednosti in slabosti glavnih strategij

Prednosti in slabosti glavnih strategij

Septimus EJ, et al.


Prednosti in slabosti nekaterih dodatnih strategij

Prednosti in slabosti nekaterih dodatnih strategij

Septimus EJ, et al.


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

Interventions to improve antibiotic prescribing practices for hospital inpatients (review)Davey P, Brown E, Fenelon L, et al.Cochrane Database of Systematic Reviews 2005; Issue 4. Art.No CD003543.

 • 51/66 raziskav je pokazalo učinek raziskovanih metod.

 • Intervencije za izboljšanje predpisovanja antibiotikov pri hospitaliziranih bolnikih so učinkovite in lahko zmanjšajo bakterijsko odpornost in/ali pogostnost bolnišničnih okužb.

 • Več raziskav se je analiziralo uspešnost več intervencij hkrati


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

 • 522 ameriških bolnišnic

 • 73% ima vpeljan ASP (pred 10 leti 50%)

 • Premik z ukrepov omejevanja v smer nadzora in informiranja kolegov

 • Bistveno zmanjšanje nasprotovanja drugih strok

 • Pomanjkanje kadrov/sredstev predstavlja glavni problem


Strategije za smotrno rabo antibiotikov v nacionalnih kazalnikih kakovosti

Strategije za smotrno rabo antibiotikov v nacionalnih kazalnikih kakovosti

 • Medicare National Pneumonia Project

 • antibiotik v 4 urah po sprejemu

 • izbira antibiotika skladna s smernicami

 • Surgical Care Improvement Project (SCIP) (IHI)

 • profilaktični antibiotik dan v manj kot 1 uri pred rezom

 • izbira antibiotika ustreza posegu

 • antibiotik je ukinjen v 24 urah po posegu (48 za posege na srcu)

File TM Jr, et al.


Kotski model

Škotski model

Nathwani D, et al Int J Antimicrob Agents 2011; 38: 16-26.


Podro ja dela sapg

Področja dela SAPG

 • Obvladovanje okužb (C. diff.)

 • Zunajbolnišnična pljučnica

 • Spremljanje porabe antibiotikov

 • Spremljanje protimikrobne odpornosti

 • Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje

 • Kazalniki kakovosti

 • Skladnost s smernicami (EU 2009:54%)

 • Indikacija zabeležena v bolnikovi dokumentaciji

Nathwani D, et al Int J Antimicrob Agents 2011; 38: 16-26


Slovenija

Slovenija

 • Kazalniki kakovosti, določeni z v prilogi BOL II/b Splošnega dogovora za leto 2010

 • Skladnost antibiotične kirurške profilakse s smernicami

 • Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil

 • Delovne skupine ali posamezniki v bolnišnici pooblaščeni za spremljanje porabe in za smotrno rabo protimikrobnih zdravil

UL2011; 21 (10): 1022-4, 1024-5.


Intervencije v ukc ljubljana

Intervencije v UKC Ljubljana

 • Komisija za antibiotike 1976

 • Pisna priporočila za predpisovanje protimikrobnih zdravil 1998, 2006

 • Seznam protimikrobnih zdravil z omejenim predpisovanjem 1999 -

 • Konziliarni infektologi dodeljeni posameznemu oddelku/stroki 1999 -

 • Mesečni podatki o porabi protimikrobnih zdravil 2005 -

 • Zbirni podatki o občutljivosti bakterij in gliv v rednih časovnih intervalih 2009 -


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

 • Primerjava treh različnih pristopov (popoln nadzor infektologa, nadzor nad antibiotiki z omejitvijo, brez nadzora)

 • Največje znižanje porabe pri popolnem nadzoru, manjši stroški, krajša ležalna doba


Umc ddd 100 pt days

UMC (DDD/100 pt-days)

Omejevanje predpisovanja cefalosporinov v UKC Ljubljana


Dept a ddd 100 pt days

Dept. ADDD/100 pt-days


Dept b ddd 100 pt days

Dept. BDDD/100 pt-days


Dept c ddd 100 pt days

Dept. CDDD/100 pt-days


Intervencije za izbolj anje rabe antibiotikov v bolni nicah

 • poznamo problem

 • vemo za učinkovite ukrepe

 • ?


 • Login