slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Director: prof. MOGA ANIȘOARA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Director: prof. MOGA ANIȘOARA - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Tîrgu-Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.32 Tel. 0265-265316, fax 0265-265317, centrulsc1 @yahoo.com www.cjmures.ro/centruscolar1. Director: prof. MOGA ANIȘOARA. Misiunea centrului.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Director: prof. MOGA ANIȘOARA' - robert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1MINISTERULEDUCAŢIEINATIONALETîrgu-Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.32Tel. 0265-265316, fax 0265-265317, [email protected]/centruscolar1

Director: prof. MOGA ANIȘOARA

slide2

Misiuneacentrului

Oferirea unui spaţiu de convieţuire caracterizat prin:ACCEPTARE, TOLERANŢĂ şi DIVERSITATE.

servicii oferite
Servicii oferite

educaţiespecialăşispecializată a copiilor cu deficienţe;

compensareprinterapiispecifice;

evaluarepsihopedagogică, diagnosticare;

orientareşcolarăşiprofesională;

asistenţăeducaţionalăşiterapeutic-recuperatoriepentrucopiii cu cerinţe educative specialeintegraţiînunităţile dinînvăţământul de masă;

informareşiconsilierepentrupărinţi;

informareşiconsiliere a cadrelordidactice;

testareşiconsilierepsihologică;

masă caldă în cursul zilei;

transportul gratuit al elevilor.

alte servicii caracteristice centrului nostru
Alte servicii caracteristice centrului nostru

Alternativă educaţională dezvoltată în cadrul şcolii,PedagogiaCurativă,prin care, în concordanţă cumisiuneanoastră, dorim să:

 • oferimcopiilor cu dizabilităţiposibilitatea de a se deschideşi de a-şidezvoltapropriulpotenţial, învedereaintegrăriiacestora din punct de vedereeducaţional, socio-cultural şi economic;
 • ajutăm aceşti copiisătrăiască cu demnitate ca cetăţeni cu drepturideplineşi de a face remarcatăcontribuţialor la viaţasocială.
slide5

În cadrul centrului funcţionează un cabinet de reabilitare audio-verbală.De această terapie specifică beneficiază un număr de 28 de copii cu deficienţă de auz din care: - 10 copii de la C.Ş.E.I. Nr. 1; - 18 copii integraţi în învăţământul de masă, copiii provenind din diferite judeţe (Mureş, Bistriţa, Harghita).Unuldintreobiectivelecabinetului de reabilitare audio-verbalăestedepistareaprecoceprinscreening auditiv la copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.Această activitate este promovată prin:- mese rotunde cu specialişti audiologi, medici ORL, medici de familie, cadre didactice, etc.; - conferinţe, simpozioane;- postere, pliante, etc.

beneficiarii serviciilor noastre g rupe i clase
BeneficiariiserviciilornoastreGrupeşi clase
 • Grupă preşcolari : pentru copii cu deficienţe severe şi asociate
 • Clasă pregătitoare : formată din copii cu deficienţe severe şi asociate
 • Învăţământ primar : clasele I-IV + 2 clase simultane Preventoriu TBC
 • Învăţământ gimnazial : clasele V-VIII şi cl.a IX-a

În unitatea noastră va funcţiona în anul şcolar 2013-2014 :

 • 20 clase cu un efectiv de 163 elevi;
 • 126 elevi în programul de sprijin;
 • 25 elevi la Preventoriu TBC.
echipa de speciali ti
Echipa de specialişti

Calitatea şi performanţa acestor activităţi sunt asigurate de echipa

multidisciplinară de specialişti alcătuită din:

 • profesori psihopedagogi (20) ;
 • profesori logopezi (6);
 • psihopedagogi pentru reabilitarea auditiv-verbală (2);
 • psiholog (1);
 • kinetoterapeuţi (2);
 • cadre didactice de sprijin (9);
 • educatori (3);
 • maistru-instructor (1);
 • asistent social (1);
 • medic(1).
b aza didactico material
Baza didactico-materială
 • săli de clasă;
 • cabinete de logopedie;
 • cabinet de psihologie;
 • cabinet de kinetoterapie;
 • săli de stimulare activă şi pasivă;
 • cabinet pentru reabilitare auditiv-verbală;
 • cabinet de informatică;
 • punct de documentare metodico-ştiinţifică;
 • atelier pentru activităţi practice;
 • sală de sport;
 • teren de sport;
 • cabinet medical;
 • bibliotecă;
 • sală de mese și bloc alimentar;
 • microbuz (16+1 locuri).
proiecte i activit i semnificative desf urate n parteneriate
Proiecte şi activităţi semnificative desfăşurate în parteneriate
 • Din anul 2013,parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Teatru şi Televiziune.
  • Titlul proiectului:“Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC ”.
  • Beneficiariiparteneriatuluisunt cadre didactice din celetrei centre şcolare pentru educaţie incluzivă din judeţul Mureş.
slide10
Festivalul Internaţional al Şcolilor din Italia, desfăşurat în campusul Lido del Sole organizat de Asociaţia Naţională de Prietenie (ANAPIE – Associazione Nazionale Amici Pardei Italiani ed Europei)
ad