slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
„ Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

„ Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

„ Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Warszawa 24 września 2009. „ Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”. Krótka charakterystyka oraz najważniejsze założenia Projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „ Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”' - robbin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Warszawa 24 września 2009

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Krótka charakterystyka oraz najważniejsze założenia Projektu

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia1
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Zielona Linia jest nową usługą adresowaną do tych osób i podmiotów, które są klientami Publicznych Służb Zatrudnienia, lub których potrzeby informacyjne i doradcze mieszczą się w kompetencjach tych służb.

Zielona Linia będzie dostępna niezależnie od miejsca zamieszkania/adresu klienta; konsultanci Biura CC będą dostępni w rozszerzonym zakresie czasu pracy (w dni robocze przez 12 godz.). Serwisy informacyjne, zgłoszenia i bazy wiedzy systemu będą dostępne w systemie „7/24”.

Zielona Linia jest projektem elastycznym, a zakres usług świadczonych w tym systemie został tak zaprojektowany, aby mógł podlegać systematycznemu uzupełnianiu i rozwojowi.

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia2
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Zielona Linia – w początkowym okresie funkcjonowania obejmie następujące usługi informacyjne i doradcze:

w zakresie informacji ogólnych: informacje z zakresu praw i obowiązków osób bezrobotnych i poszukujących pracy a także pracodawców, konsultacje z zakresu stosowania aktów prawnych obowiązujących w zakresie rynku pracy, informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy,

informacje dla osób przebywających za granicą lub planujących wyjazdy za granicę i powroty,

w zakresie informacji i usług związanych z pośrednictwem pracy,

w zakresie usług o charakterze elementów doradztwa zawodowego,

w zakresie informacji dotyczącej podjęcia działalności na własny rachunek,

ogólnopolska baza adresowa.

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia3
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Zielona Linia jest zaprojektowana jako usługa contact center wykorzystująca najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne oraz dostępne już zasoby i narzędzia IT służb zatrudnienia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Zielona Linia to jednolite centrum informacyjno-konsultacyjne identyfikowane jednoznacznie przez: ogólnie dostępną sieć telefoniczną, adres internetowy dla usług specjalistycznych,

Zielona Linia wykorzysta już istniejące zasoby i narzędzia, w tym: portal Publicznych Służb Zatrudnienia, ogólnopolski system internetowego pośrednictwa pracy – internetową bazę ofert pracy,

system informacji o standardach zawodów i specjalności, komputerowe systemy doradztwa i informacji zawodowej, istniejące portale informacyjne MPiPS,

zakresy informacyjne systemów obsługi bezrobotnych stosowanych w jednostkach powiatowych,

Zielona Linia wprowadzi nowe usługi, w tym: instruktaże i szkolenia wykorzystujące technologie e-Learningu, dodatkowe bazy danych.

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia5
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Stanowiska informacyjne – konsultantów w urzędach

Karta bezrobotnego: identyfikator klienta

Połączenie bezpłatne

@

Portal

Połączenie płatne

VCC

WWW e-mail

BAZA WIEDZY

Interfejs

Baza bezrobotnych i ofert

PULS

Obecna Funkcjonalność

Baza Wiedzy –

narzędzie obsługi

konsultantów

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia6
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
 • Cele:
 • Ustanowienie ZL jako pierwszego punktu kontaktowego dla klientów PSZ– odciążenie pozostałych pracowników od spraw informacyjnych,
 • Stworzenie jednolitego systemu identyfikacji bezrobotnych,
 • Zapewnienie dostępu do Urzędów Pracy poprzez ogólnodostępny skrócony numer infolinii (19524),
 • Wdrożenie Contact Center do telefonicznej obsługi Klienta (1 biuro centralne, 400 punktów w strukturze rozproszonej),
 • Stworzenie bezpiecznej, dedykowanej sieci umożliwiającej wymianę informacji między stanowiskami informacyjnymi,
 • Przygotowanie bazy wiedzy zawierającej profile bezrobotnych, oferty pracy, wiedzę z rynku pracy – jako podstawowe narzędzie pracy na stanowiskach informacyjnych – integracja z systemami istniejącymi w urzędach,
zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia7
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
 • Cele Jakościowe:
 • Obsługę klienta PSZ w jednym miejscu (90% kierowanych zapytań ma być obsługiwana i rozwiązywana w CC – obsługa przy pierwszym połączeniu lub kontakt samodzielny z klientem po rozwiązaniu problemu),
 • Obsługa 75% zapytań kierowanych do PSZ,
 • Załatwienia sprawy przy pierwszym połączeniu (65%),
zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia8
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Od Systemu „7/24” do systemu „Zielona Linia”

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia9
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

System Zielona Linia – wynik wieloletnich rozmów i prac

2005 - 2009

2005 pomysł i pierwsze plany/rozmowy (IV kwartał) w WUP w Białystok, wybudowania systemu na Podlasiu

otrzymanie dofinansowania/początek działań (8 miesięczny dialog

konkurencyjny) w województwie podlaskim

(lipiec) podpisanie umowy z Wykonawcą (TP S.A.) na realizację Projektu w ramach SPO RZL

„Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę” na Podlasiu

- rozpoczęto realizację budowy Systemu 7/24; jako zintegrowany system

teleinformatyczny, stworzony na potrzeby urzędów pracy woj. podlaskiego,

służący do wielokanałowej obsługi klienta Publicznych Służb Zatrudnienia.

9 listopada 2007 – pierwszy telefon z woj. podlaskiego

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia11
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
 • - styczeń pierwsze rozmowy z CRZL/MPiPS dotyczące wdrożenia systemu w skali całego kraju.
 • maj; Opis Obszaru Projektu (projekt partnerski)
 • czerwiec; Wniosek o dofinansowanie projektu
 • wrzesień; zatwierdzono Wniosek o dofinansowanie projektu
 • -1 październik; rozpoczęcie realizacji projektu, zmiana Systemu 7/24 na Zielona Linię,
 • - marzec; otwarcie Biura Contact Center w WUP Białystok – Partner, 25 konsultantów

2009 - kwiecień – pierwszy telefon z Polski

- lipiec - podpisanie umowy z wykonawcą (TP S.A.) na rozwój ZL i włączenie do systemu 400 jednostek (PUP/WUP/CIiPKZ/instytucje publiczne i prywatne)

2011 ( 31 grudzień) zakończenie realizacji projektu

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia12
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

„Zielona Linia”

Kierunki rozwoju systemu

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia13
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Funkcjonalność docelowa – schemat kierowania połączeń

BAZA WIEDZY

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia15
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
 • Opis logiki architektury
  • 1 Pośrednictwo pracy przez Internet
 • Objaśnienie:
 • Pośrednictwo przez Internet dotyczy usługi polegającej na udostępnianiu ofert pracy osobom poszukującym zatrudnienia oraz wsparcie pracodawców w poszukiwaniu pracowników.
 • Sposób realizacji:
 • Pośrednictwo pracy realizowane jest:
 • za pośrednictwem strony WWW, na której udostępniane są informacje dostępne w urzędach pracy, innych portalach oraz wprowadzane bezpośrednio przez pracodawców,
 • przez konsultantów CC –ZL.
 • Rekomendacje:
 • Integracja zasobów dostępnych na stronach PSZ oraz na portalach specjalizowanych (wortalach).
zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia16
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
  • 2 Infolinia
 • Objaśnienie:
 • Udzielanie informacji i wsparcia dla osób zainteresowanych problematyką rynku pracy. Infolinia obejmuje problematykę: uprawnienia i obowiązki klientów PSZ, informacje o szkoleniach, problematyka migracyjna, itp.
 • Sposób realizacji:
 • Informacja realizowana jest:
 • przez konsultantów CC –ZL.
 • za pośrednictwem strony WWW, poprzez którą jest możliwy dostęp do bazy wiedzy względnie możliwe jest zadanie pytania,
 • Rekomendacje:
 • Baza wiedzy CC-ZL powinna posiadać informacje cyklicznie wyszukiwane w zasobach informacyjnych poszczególnych jednostek PSZ.
zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia17
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
  • 3 Transfer informacji z systemu Syriusz STD
 • Objaśnienie:
 • Transfer informacji z systemu obsługi klientów urzędu pracy (Syriusz STD) odbywa się do wybranych i zdefiniowanych baz tematycznych. Konsultanci korzystają poprzez dostęp – pośrednio – do zasobów Aplikacji Centralnej, konsultanci lokalni poprzez dostęp wprost do zasobów systemów lokalnych.
 • Sposób realizacji:
 • Transfer jest realizowany:
 • z systemów lokalnych do zasobów Aplikacji Centralnej[1],
 • przez konsultantów CC –ZL wprost z systemów lokalnych.
 • Rekomendacje:
 • Rozwiązanie wymaga wdrożenia Aplikacji Centralnej oraz udostępnienia sieci lokalnej i zbiorów lokalnych konsultantom lokalnym.

[1] Aplikacja Centralna – zawiera dane nt. beneficjentów systemu urzędów pracy w zakresie uzyskanej pomocy i usług rynku pracy.

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia18
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
 • 1.4 Portal zintegrowany CC-ZL
 • Objaśnienie:
 • Portal zintegrowany CC-ZL to wspólny (zintegrowany) portal dla systemu Zielona Linia oraz dotychczasowy portal psz.praca.gov.pl. Integracja portali powinna zmierzać do wortalu obsługiwanego przez jeden, wspólny zespół redakcyjny CC-ZL.
 • Sposób realizacji:
 • Zintegrowanie portali:
 • portalu CC-ZL,
 • portalu psz.praca.gov.pl,
 • portalu powroty.gov.pl,
 • powołanie zespołu redakcyjnego dla wortalu: zielonalinia.gov.pl
 • Rekomendacje:
 • Realizacja portalu wymaga powołania zespołu redakcyjnego dla wortalu zielonalinia.gov.pl. Realizacja wortalu powinna być prowadzona w ramach projektu Zielona Linia, projektu Implementacja systemu informacyjnego służb zatrudnienia oraz z zastosowaniem montażu finansowego
zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia19
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
  • 5 Integracja z Aplikacją Centralną
 • Objaśnienie:
 • Konsultanci systemu CC-ZL winni korzystać z zasobów Aplikacji Centralnej m.in. do identyfikacji beneficjentów. Zasoby Aplikacji Centralnej będą udostępniane lub transferowanie do zasobów tematycznych CC-ZL.
 • Sposób realizacji:
 • Udostępnianie zasobów AC:
 • transfer wybranych danych z AC do zasobów CC-ZL.,
 • Rekomendacje:
 • Realizacja elementu związanego z dostępem do zasobów AC wymaga zakończenia wdrożenia Aplikacji Centralnej.
 • autoryzacja konsultantów w aplikacji AC,
zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia20
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
  • 6 Elementy Doradztwa zawodowego
 • Objaśnienie:
 • Doradztwo na odległość obejmuje elementy doradztwa zawodowego realizowane przez wyspecjalizowanych konsultantów CC-ZL oraz konsultantów lokalnych i specjalistów z CIiPKZ.
 • Sposób realizacji:
 • Doradztwo na odległość jest realizowane:
 • przez wyspecjalizowanych konsultantów CC-ZL,
 • przez konsultantów lokalnych w PUP,
 • przez specjalistów w dołączonych do systemu CIiPKZ.
 • Rekomendacje:
 • Realizacja usługi wymaga przygotowania zespołu specjalistów w CC-ZL. Konieczne jest podłączenie do systemu specjalistów z poszczególnych CIiPKZ.
zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia21
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
  • 7 Elektroniczne formularze – e_Urząd
 • Objaśnienie:
 • Elektroniczne formularze to zestaw formularzy elektronicznych pozwalających na kontakt beneficjentów systemu PSZ w urzędami pracy. Pakiet formularzy będzie standaryzowany, aktualizowany i rozwijany.
 • Sposób realizacji:
 • Elektroniczne formularze i e_Urząd:
 • będą wbudowane w system usług CC-ZL,
 • zespół CC-ZL będzie aktualizować, rozwijać i standaryzować pakiet elektronicznych formularzy.
 • Rekomendacje:
 • Realizacja usługi wymaga integracji systemów lokalnych z usługą w taki sposób, aby formularze, po ich wypełnieniu, były importowane przez system obsługi osób bezrobotnych.
zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia22
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Harmonogram najbliższych działań

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia23
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Harmonogram do Umowy z TP S.A. podpisanej 14 lipca 2009r.

zielona linia centrum informacyjno konsultacyjne s u b zatrudnienia24
„Zielona Linia, Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Dziękuję za uwagę

Wiesław FILAR - CRZL

[email protected]

Warszawa wrzesień 2009

ad