Przestrzenna koncentracja działalności naukowo-badawczej w Warszawie a regionalna strategia innowa...
Download
1 / 17

Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Przestrzenna koncentracja działalności naukowo-badawczej w Warszawie a regionalna strategia innowacji Mazowsza. Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa e-mail: [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa' - rob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przestrzenna koncentracja działalności naukowo-badawczej w Warszawie a regionalna strategia innowacji Mazowsza

Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa

Instytut Gospodarki Światowej

Szkoła Główna Handlowa

e-mail: [email protected]

Tezy do dyskusji przygotowane na warsztaty nt. “Dobre praktyki w tworzeniu i wdrażaniu Regionalnych Strategii Innowacji”

Warszawa, 24 listopada 2005 r.


Zr nicowanie zasob w i dzia alno ci b r na terenie mazowsza wymiary analizy
Zróżnicowanie zasobów i działalności B+R na terenie Mazowsza - wymiary analizy:

 • wymiar przestrzenny (geograficzny) – Warszawa jako centrum naukowo-badawcze i innowacyjne Mazowsza;

 • skutki koncentracji zdolności innowacyjnej dla rozwoju gospodarczego regionu, a w szczególności dla produktywności czynników wytwórczych;


Zr nicowanie zasob w i dzia alno ci b r na terenie mazowsza wymiary analizy1
Zróżnicowanie zasobów i działalności B+R na terenie Mazowsza - wymiary analizy:

 • wymiar czasowy - ocena czy i kiedy nastąpi zmniejszenie wewnątrzregionalnej luki technologicznej

 • sposoby aktywizacji innowacyjności regionu; możliwości wpływu na niwelowanie różnic technologicznych;

 • implikacje wewnątrzregionalnej luki technologicznej dla kształtowania RIS Mazovia


Warszawa centrum naukowo badawcze mazowsza
Warszawa- centrum naukowo-badawcze Mazowsza Mazowsza - wymiary analizy:

 • Miejsce lokalizacji większości ośrodków, w których wykonywane są prace badawczo-rozwojowe:

 • Liczba jednostek badawczo-rozwojowych sektora publicznego działających na terenie Warszawy wynosiła 2003 roku 131 (Mazowsze-275), tj. 49,4%liczby ośrodków w woj. mazowieckiego)

 • Liczba warszawskich państwowych szkół wyższych stanowi 78% uczelni całego woj. mazowieckiego (14 uczelni wobec 18 na Mazowszu)

 • Liczba podmiotów gospodarczych na terenie stolicy – prawie 300 tys. firm, co stanowi 47,7% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w woj. mazowieckim.


Warszawa centrum naukowo badawcze mazowsza1
Warszawa- centrum naukowo-badawcze Mazowsza Mazowsza - wymiary analizy:

 • W Warszawie koncentruje się większość nakładów Mazowsza na B+R

 • Udział nakładów na B+R poniesionych na terenie stolicy to 89,1% wszystkich środków przeznaczonych na badania i rozwój w województwie mazowieckim

 • Nakłady warszawskich przedsiębiorstw na B+R wyniosły w 2003 r. 192,3 mln zł, czyli 40,6% nakładów sektora przedsiębiorstw w woj. mazowieckim


Podstawowe wska niki
Podstawowe wskaźniki Mazowsza - wymiary analizy:

 • Relacja nakładów na B+R do dochodu narodowego jest w Warszawie stosunkowo wysoka:

 • Warszawa - 1,8%.

 • Mazowsze - 1,25%

 • Polska – 0,56%

 • Znaczne nakłady na B+R na 1 mieszkańca:

 • w Warszawie 1053 zł,

 • Mazowsze - 389 zł

 • Polska - 119 zł.


R d a pochodzenia nak ad w na b r
Źródła pochodzenia nakładów na B+R Mazowsza - wymiary analizy:

 • Relatywnie większe rola budżetu państwa w finansowaniu B+R

 • Warszawa - środki budżetowe pokrywają 65,8% całości nakładów

 • Mazowsze - 64,7%

 • Polska - 62,7%,


Rodki zagraniczne w finansowaniu b r
Środki zagraniczne w finansowaniu B+R Mazowsza - wymiary analizy:

 • Relatywnie większa niż przeciętna w Polsce i woj. mazowieckim, aktywność ośrodków naukowych Warszawy w pozyskiwaniu funduszy zagranicznych:

 • Warszawa – udział środków zagr. 6,1%

 • Mazowsze - 5,9%

 • Polska - 4,6%


Zasoby ludzkie pozycja warszawy na mazowszu
Zasoby ludzkie: pozycja Warszawy na Mazowszu Mazowsza - wymiary analizy:

 • Silne zaplecze kadrowe - liczba zatrudnionych w stolicy sferze B+R wynosiła w 2003 roku 30 tys. osób, co stanowi:

 • 88,6% zasobów kadry badawczej województwa mazowieckiego (34 tys.);

 • 24% zasobów całej Polski

  12 tys. osób z tytułem naukowym = 1/4 z całej Polski i 90% kadr Mazowsza (w tym około 2,3 tys. profesorów) pracuje w Warszawie;



Zasoby ludzkie pozycja warszawy na mazowszu1
Zasoby ludzkie: pozycja Warszawy na Mazowszu Mazowsza - wymiary analizy:

 • Rozwój zasobów ludzkich - w stolicy studiuje 310 tys. studentów, tj.:

 • 89% ogółu studentów w woj. mazowieckim

 • 17 proc. ogółu studentów w Polsce.



Aparatura naukowo badawcza pozycja warszawy na mazowszu
Aparatura naukowo-badawcza: pozycja Warszawy na Mazowszu Mazowsza - wymiary analizy:

 • Koncentracja aparatury naukowo-badawczej na terenie Warszawy

 • Wartość aparatury naukowo-badawczej na terenie Warszawy wynosiła w 2003 roku 1218,4 mln zł tj.

 • 86,8% zasobu aparatury B+R Mazowsza,

 • 34,6% aparatury badawczej całego kraju


Szanse technologicznego zr nicowania woj mazowieckiego implikacje dla budowania rsi
Szanse technologicznego zróżnicowania woj. mazowieckiego Mazowsza - wymiary analizy: - implikacje dla budowania RSI

 • korzyści skali działania – obniżenie kosztów jednostkowych

 • duża mobilność personelu – dyfuzja technologii

 • możliwości rozwijania powiązań sieciowych- współpraca w działalności innowacyjnej (Davelaar/Nijkamp 1989; Cooke and Morgan in 1993)

 • efekty synergii


Szanse technologicznego zr nicowania woj mazowieckiego implikacje dla budowania rsi1
Szanse technologicznego zróżnicowania woj. mazowieckiego Mazowsza - wymiary analizy: - implikacje dla budowania RSI

 • łatwość dostępu do zasobów oraz infrastruktury instytucjonalnej wspierającej komercjalizację wiedzy (fundusze VC, banki)- przynosi dodatkowe efekty zewnętrzne (Fischer /Revilla Diez/Snickars/Varga 2001)

 • Wyższa produktywność zasobów, transmisja wzrostu gospodarczego do innych części regionu (Shefer/Frenkel 1998).


Zagro enia technologicznego zr nicowania woj mazowieckiego implikacje dla budowania rsi
Zagrożenia technologicznego zróżnicowania woj. mazowieckiego - implikacje dla budowania RSI

 • dalsze pogłębianie luki technologicznej i rozwojowej między centrum i peryferiami

 • przesunięcia w profilu specjalizacji poszczególnych części województwa - umocnienie pozycji Warszawy w przemysłach i usługach o wysokiej wartości dodanej


Jak wykorzysta szanse implikacje dla rsi
Jak wykorzystać szanse? - Implikacje dla RSI mazowieckiego

Budowanie otwartego systemu innowacyjnego miasta Warszawy:

 • na zewnętrz – ułatwienie transferu technologii z innych systemów regionalnych i narodowych (łączenie lokalnej i zewnętrznej wiedzy)

 • do wewnątrz – wspieranie kooperacji pionowej i poziomej w obrębie regionu


ad