היערכות לשנת השמיטה תשע"ה - PowerPoint PPT Presentation

היערכות לשנת השמיטה תשע
Download
1 / 8

 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

היערכות לשנת השמיטה תשע"ה. הרבנות הראשית לישראל. המשרד לשירותי דת. סקירה כללית. שנת תשע"ה הבעל"ט היא שנת שמיטה. בשנה זו, על פי ההלכה היהודית, ישנם כללים מיוחדים בנוגע לעבודה בקרקע ולטיפול בתוצרת החקלאית. ביום 5.5.13 החליטה ממשלת ישראל על הטלת האחריות לטיפול בשנת השמיטה על המשרד לשירותי דת.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

היערכות לשנת השמיטה תשע"ה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6490123

היערכות לשנת השמיטה תשע"ה

הרבנות הראשית לישראל

המשרד לשירותי דת


6490123

סקירה כללית

 • שנת תשע"ה הבעל"ט היא שנת שמיטה. בשנה זו, על פי ההלכה היהודית, ישנם כללים מיוחדים בנוגע לעבודה בקרקע ולטיפול בתוצרת החקלאית.

 • ביום 5.5.13 החליטה ממשלת ישראל על הטלת האחריות לטיפול בשנת השמיטה על המשרד לשירותי דת.

 • במסגרת זו פעל המשרד לשירותי דת כדלקמן:

  • קיום סדרת פגישות עם הרבנים הראשיים ועם ועדת השמיטה ההלכתית של הרבנות הראשית.

  • לימוד עקרונות העבודה שנעשתה בשמיטה הקודמת.

  • יצירת מנגנון תיאום בין המשרד, הרבנות הראשית, משרד החקלאות, משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל.

  • עיון בדו"ח מבקר המדינה בעניין זה והפקת הלקחים.


6490123

הכנות לקראת שנת השמיטה

את העבודה לקראת שנת השמיטה יש לחלק למספר שלבים:


6490123

סיכום ההכנות לקראת שנת השמיטה

 • שלבי ההכנה אמורים להסתיים עד לסוף חודש יוני 2014.

 • לאחר מכן, ובעקבות הנתונים שייאספו, תיערך הערכת מצב על ידי המשרד, ביחד עם הרבנות הראשית, בנוגע להמשך הטיפול בקרקעות ובתוצרת החקלאית במהלך שנת השמיטה.


6490123

פעולות בשנת השמיטה עצמה

 • לאור הנתונים שיתקבלו ולאחר קבלת ההחלטות על ידי הגורמים המוסמכים, המשך הפעולות במהלך שנת השמיטה יהיה כדלקמן:


6490123

פירוט הפעולות שנעשו עד כה:

 • מינוי ועדת שמיטה הלכתית על ידי הרבנות הראשית – הרב יעקב אריאל שליט"א, רב העיר רמת גן, והרב אברהם יוסף שליט"א, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.

 • ישיבות תיאום עם מכלול הגורמים – המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית, משרד החקלאות, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל.

 • פעולות לקראת פרסום והדרכה לציבור ולחקלאים – בתיאום עם לפ"מ (לשכת הפרסום הממשלתית).

 • הוצאת מכרז למתן שירותי "הכנה, ניהול ופיקוח לקראת שנת השמיטה" – בתיאום עם הרבנות הראשית.


6490123

עקרונות המכרז

הבחנה בין הפעילות המנהלית, המבוצעת באחריות המשרד לשירותי דת, לבין ההנחיות ההלכתיות, הנקבעות על ידי הרבנות הראשית באמצעות ועדת השמיטה ההלכתית.

 • השירות במכרז:

  • ניהול, פיקוח והפעלת המערך הכולל של הגורמים הקשורים בהכנות לשמיטה.

  • מיפוי חקלאים ו/או שטחים חקלאיים בדבר סוגי הגידולים, אופי החלקות, סוגי פתרונות מועדפים וכדו'.

  • מפגשים עם אגודות חקלאיות אזוריות, אגודות שיתופיות ו/או קיבוצים.

  • תיאום הפעילות עם הרבנויות המקומיות לגיבוי הלכתי.

  • החתמת מורשיחתימה על טפסי ההרשאה למכירה.

  • ביצוע מכירת קרקעות.

  • הנפקת תעודות היתר מכירה.

  • הכנת תיעוד מפורט, שיהיה זמין באינטרנט: רשימת חלקות, בעלים, מי מכר, מה נמכר, וכדו'.

  • טיפול באוצר בית דין בהתאם להנחיות שיתקבלו מהמשרד והרבנות הראשית לישראל.

  • הכנת דו"ח סקירת מצב הקרקעות והחקלאים, לקראת פרסום ושיווק התוצרת החקלאית והטיפול בהם בהתאם להוראות הרבנות הראשית.

   בט"ו בשבט תשע"ד (16.1.14)עתיד להיבחר זוכה שיתחיל מיד בעבודות.


6490123

לוח זמנים


 • Login