Standardiseringsbehov kjernejournal
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Standardiseringsbehov - Kjernejournal PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Standardiseringsbehov - Kjernejournal. Bjarte Aksnes. Forutsetninger for innspillet. Uavhengig av hvilke tjenester og informasjon som legges i Kjernejournalen Uavhengig av teknologiske løsninger Enkel løsning først Mulighet for varierende grad av integrasjon med lokale systemer

Download Presentation

Standardiseringsbehov - Kjernejournal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Standardiseringsbehov kjernejournal

Standardiseringsbehov - Kjernejournal

Bjarte Aksnes


Forutsetninger for innspillet

Forutsetninger for innspillet

 • Uavhengig av hvilke tjenester og informasjon som legges i Kjernejournalen

 • Uavhengig av teknologiske løsninger

 • Enkel løsning først

 • Mulighet for varierende grad av integrasjon med lokale systemer

 • Lær av erfaringer – både gode og dårlige!

Kjernejournal - standardisering og arkitektur


Standardisering av innhold

Standardisering av innhold

Formål/Målgruppe/Bruksscenarier

(Informasjons)behov

Begrepsmodeller

Standardisert datagrunnlag

Informasjonsmodeller

Mål for datakvalitet

Vurdering av aktuelle datakilder

Implementering av kjernejournal

Kjernejournal - standardisering og arkitektur


Standardisering av funksjonalitet teknisk

Standardisering av funksjonalitet/teknisk

Formål/Målgruppe/Bruksscenarier

Prosessmodeller

Funksjonelle modeller

Arkitektur og tekniske krav

Kjernejournal - standardisering og arkitektur


Standardiseringsprosessen

Standardiseringsprosessen

 • Følger standardiseringsmetodikk ved nyutvikling

 • Gjenbruk og tilpasning der det er mulig (eks eResept, PLO)

 • Innholdsstandarder uavhengig av syntaks

 • Sertifisering

Kjernejournal - standardisering og arkitektur


Arkitektur

Arkitektur

 • Må inngå i samhandlingsarkitekturen

  • Videreutvikles med nye elementer/tjenester/ standarder

 • Må følge prinsipper fra sektorarkitekturen

 • Må forholde seg til ulike teknologiske plattformer og modenhet hos aktørene

 • Gjenbruk av elementer og løsninger

  • Eks standarder, kommunikasjonsløsninger mv.

  • EPJ-standarden

 • Sentrale (el regionale) vs regionale løsninger

Kjernejournal - standardisering og arkitektur


Standardiseringsbehov kjernejournal

Takk for meg!

KITH AS

Sukkerhuset

7489 Trondheim

firmapost@kith.no

www.kith.no

Tel 73 59 86 00 Fax 73 59 86 11

www.kith.no

Kjernejournal - standardisering og arkitektur


 • Login