Samskabelse af velfærdsservice: Ledelse og rammesætning - PowerPoint PPT Presentation

Samskabelse af velf rdsservice ledelse og rammes tning
Download
1 / 14

 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samskabelse af velfærdsservice: Ledelse og rammesætning. Eva Sørensen Leder af CLIPS Center for Demokratisk Netværksstyring Roskilde Universitet. Temaer. Paradigmeskift Den nye frivilligheds-dagsorden Frivillighed: hvorfor, hvem og hvordan? Ledelsesudfordringen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Samskabelse af velfærdsservice: Ledelse og rammesætning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samskabelse af velf rdsservice ledelse og rammes tning

Samskabelse af velfærdsservice:Ledelse og rammesætning

Eva Sørensen

Leder af CLIPS

Center for Demokratisk Netværksstyring

Roskilde Universitet


Temaer

Temaer

 • Paradigmeskift

 • Den nye frivilligheds-dagsorden

 • Frivillighed: hvorfor, hvem og hvordan?

 • Ledelsesudfordringen

 • Nogle strategiske overvejelser


Paradigmeskift

Paradigmeskift

 • Traditionel offentlig styring

  • Skarp grænse mellem offentligt og privat

  • Staten styrer med lov

  • Borgere, foreninger og virksomheder er klienter

 • New Public Management (NPM): 1980erne -

  • Opblødning af grænsen mellem offentligt og privat

  • Staten indgår kontrakter og aftaler

  • Borgere er kunder; virksomheder og foreninger er producenter

 • New Public Governance (NPG): 2000 –

  • Udviskning af grænsen mellem offentligt og privat

  • Staten etablerer netværk (samstyring)

  • Borgere, virksomheder og foreninger er partnere


Den nye frivilligheds dagsorden

 • Frivillighed har altid spillet en central rolle i skabelsen af social bæredygtighed i civilsamfundet

  • Autonom selvstyring på afstand

  • Supplement eller korrektiv til offentlig velfærdsproduktion

 • Frivillighed skal nu bidrage til offentlig styring

  • Forhandlet medstyring – inde i maskinrummet

  • Element i offentlig velfærdsproduktion

Den nye frivilligheds-dagsorden


Summepause

Hvordan er jeres relation til offentlige myndigheder?

Ser de jer som klienter, leverandører eller samarbejdspartnere?

Summepause


Hvad kan frivillige bidrage med

Hvad kan frivillige bidrage med?

 • Løfte de randopgaver som offentlige institutioner gerne vil, men ikke kan løfte

 • Bidrage til at løfte kerneopgaven

 • Skabe en bedre kvalitet i opgaveløsningen

 • Fremme offentlig innovation


Innovationsdagsordenen

Innovationsdagsordenen

 • Innovation: Udvikle, realisere og sprede ny politik og velfærdsservice

 • Nye arbejdsredskaber, ny arbejdsdeling, nye opgaver, nye strategier og visioner

 • Samarbejdsdrevet innovation: Når forskellighed mødes kan der opstå noget nyt

 • Offentlige medarbejdere og frivillige kan skabe innovationer sammen fordi de er forskellige


Samskabelse af velf rdsservice ledelse og rammes tning

 • Hvem som helst

 • Organiserede og uorganiserede

 • Berørte borgere

 • Ildsjæle

 • Hverdagsmagere

 • Enkeltborgere inviteres ind eller baner sig vej indenfor

 • Crowd sourcing

 • Netværk omkring en opgave

 • Partnerskaber mellem en offentlig institution og en frivillig forening

Hvilke frivillige?

Hvile former?


Ledelsesudfordringen

Ledelsesudfordringen

 • 3 udfordringer når det gælder ledelse af samproduktion af velfærdsservice

  • Hvad er ledelse?

  • Hvori består ledelsesopgaven?

  • Hvem skal lede samproduktion?


Hvad er ledelse

Hvad er ledelse?

 • Rammesætning: Sætte en dagsorden og skabe betingelser der gør det muligt at løfte opgaven

 • Styring: Få gruppen til at samarbejde om opgaven

 • Håndtering: Understøtte og fastholde engagementet

 • Evaluering: Holde fokus på om opgaven bliver løst ordentligt


Ledelse af frivillige

 • Rekruttere og fastholde: Der skal være mange og synlige indgange til frivillighed og arbejdet skal opleves som meningsfuldt

 • Motivere: Behov for anerkendelse i stedet for løn og karriere

 • Visitere: De frivilliges egne mål og behov skal tages med i betragtning, når opgaver fordeles

 • Oplære: Frivillige skal sikres de nødvendige kompetencer og adgang til rådgivning

 • Understøtte: Arbejdsopgaven skal tilpasses så den svarer til kapaciteten, og frivillige skal have hjælp når det behøves

 • Evaluere: Kvaliteten i opgavevaretagelsen skal måles uden at det opleves som kontrol og mistillid

Ledelse af frivillige


Ledelse af samproduktion

 • Det er samspillet mellem frivillige og medarbejdere der skal ledes

 • Nogle er lønnede – nogle er ikke

 • Medarbejderne kan have andre udfordringer og opgaver end de frivillige

 • Deltagernes målsætninger kan være forskellige

 • Frivillige foreninger og offentlige ledere kan have forskellige mål

Ledelse af samproduktion


Hvem skal lede samproduktion af velf rdsservice

 • Nogle gange offentlige ledere og medarbejdere

 • Andre gange erfarne frivillige eller en frivillig organisation

 • Meget ofte teamledelse mellem frivillige ledere og offentlige ledere og medarbejdere

Hvem skal lede samproduktion af velfærdsservice?


Nogle centrale sp rgsm l

Nogle centrale spørgsmål

 • Er den frivillige sektor klar til at indgå i samstyring?

 • Er den offentlige sektor klar til samstyring?

 • Hvordan undgås det at ledere af frivillige organisationer og offentlige institutioner kommer i kamp om ledelsesopgaven?


 • Login