It tjieba u l enero ita ta alla 25 add matul is sena a
Download
1 / 38

IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA 25 Ħadd matul is-Sena A - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA 25 Ħadd matul is-Sena A. www.ofm.org.mt. L-1 QARI Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Is 55, 6-9. Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu qrib! Ħa jħalli triqtu l-midneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA 25 Ħadd matul is-Sena A' - rivka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
It tjieba u l enero ita ta alla 25 add matul is sena a

IT-TJIEBA U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA25 Ħadd matul is-Sena A

www.ofm.org.mt


L 1 qari qari mill ktieb tal profeta isaija is 55 6 9
L-1 QARIQari mill-Ktieb tal-Profeta IsaijaIs 55, 6-9


Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh,sejħulu sakemm hu qrib!Ħa jħalli triqtu l-midneb,u l-bniedem il-ħażin fehmietu;


A jer a lura g and il mulej u j enn g alih g and alla tag na g ax hu ja fer afna
ħa jerġa’ lura għand il-Mulej u jħenn għalih,għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna.


Il fehmiet tieg i mhumiex fehmietkom u t triqat tieg i mhumiex triqatkom
“Il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmietkom,u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom:


Din hi kelma tal mulej g ax daqskemm huma og la s smewwiet mill art
-din hi kelma tal-Mulej-għax daqskemm huma ogħla s-smewwiet mill-art,


Daqshekk ie or huma triqati l fuq minn triqatkom u l fehmiet tieg i mill fehmiet tag kom
daqshekk ieħor huma triqati ’l fuq minn triqatkomu l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom.”


Il-Kelma tal-MulejInroddu ħajr lil Alla


Salm responsorjali salm 144 qrib il mulej lejn kull min isejja lu
SALM RESPONSORJALISalm 144Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu.


Kull jum imbierkek, Mulej,u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem.Kbir il-Mulej, u ta’ min ifaħħru wisq,u l-kobor tiegħu ma jistax jitqies.


R/.Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu.


Il-Mulej tajjeb u ħanin,idum biex jagħdab, u kollu tjieba.Twajjeb il-Mulej ma’ kulħadd,u ħnientu akbar minn kull ma għamel.


R/.Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu.


Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha,twajjeb fl-għemil tiegħu kollu.Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu,lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa.


R/.Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu.


It 2 qari qari mill ittra ta san pawl appostlu lill filippin fil 1 20c 24 27a
IT-2 QARIQari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-FilippinFil 1, 20c-24, 27a


Ħuti: Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu, u l-mewt hi rebħ.


Jekk għandi nibqa’ ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X’naqbad nagħmel ma nafx: ninsab bejn ħaltejn.


Min-naħa l-waħda, nixtieq nintemm u nkun ma’ Kristu, li jkun ħafna aħjar għalija; min-naħal-oħra, jekk nibqa’ngħix fil-ġisem, ikun ħafna aħjar għalikom.Il-Kelma lill-Evanġelju ta’ Kristu.tal-MulejInroddu ħajr lil Alla


Hallelujah. Halleluljah. lill-Evanġelju ta’ Kristu.Alla sejħilna permezz ta’ l-Evanġelju,biex niksbu l-glorja ta’ Sidna Ġesù Kristu.Hallelujah.


L evan elju qari mill evan elju ta san mattew mt 20 1 16a
L-EVANĠELJU lill-Evanġelju ta’ Kristu.Qari mill-Evanġelju ta’ San MattewMt 20, 1-16a


F’DAK IŻ-ŻMIEN: Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed sid li ħareġ


Filg odu kmieni afna jsib nies g ax xog ol u j addimhom fil g alqa tieg u tad dwieli
filgħodu kmieni ħafna jsib nies għax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu tad-dwieli.


Ftiehem ma’ xi jħaddimhom fil-għalqa tiegħu tad-dwieli. ħaddiema b’dinar kull jum u bagħathom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar id-disgħa ta’ filgħodu, ra oħrajn qegħdin


Fil pjazza bla xog ol u qalilhom morru intom ukoll il g alqa u nag tikom li jkun aqqkom u marru
fil-pjazza, bla xogħol, u qalilhom, “Morru intom ukoll il-għalqa, u nagħtikom li jkun ħaqqkom”. U marru.


Reġa’ ħareġ għal xi nofsinhar, u mbagħad għal xi t-tlieta, u għamel l-istess. Għall-ħabta tal-ħamsa ta’ wara nofsinharreġa’ ħareġ u


sab oħrajn qiegħda, u qalilhom, “Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn?” Qalulu, “Ghaxħadd ma qabbadna.”


Qalilhom, “Morru intom ukoll il-għalqa.” il-jum kollu ma tagħmlu xejn?” Qalulu, “GhaxGħal filgħaxija mbagħad sid il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu,


Sejja lill addiema u allashom ibda minn dawk li ew l a ar u spi a b dawk ta l ewwel
“Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b’dawk ta’ l-ewwel.”


Ġew dawk li daħlu għax-xogħol għal xi l-ħamsa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew ta’ l-ewwel,u stennew li kienu se jirċievu iktar,


iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sid u jgħidu, “Dawn ta’ l-aħħar siegħa waħdagħamlu,


U int qisthom b alna li tg abbejna bil pi tal jum u s s ana qabe is sid u qal lil wie ed minnhom
u int qisthom bħalna li tgħabbejna bil-piż tal-jum u s-sħana.” Qabeż is-sid u qal lil wieħed minnhom,


“Ħabib, minn xejn ma nqastek jien; mhux b’dinar ftehimt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. Lil dan ta’ l-aħħarirrid nagħtih daqs kemm tajt lilek.


Ma nistax ftehimt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. nagħmel li rrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba? Hekk ta’ l-aħħar jiġu l-ewwel, u ta’ l-ewwel l-aħħar.”


Il-Kelma tal-Mulej ftehimt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. It-Tifħir Lilek Kristu.


IT-TJIEBA ftehimt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. U L-ĠENEROŻITA’ TA’ ALLA25 Ħadd matul is-Sena A

www.ofm.org.mt


ad