Om CARPE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Om CARPE PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Om CARPE. Projekt. Varför startades projekt Carpe?. Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan. .

Download Presentation

Om CARPE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Om CARPE

Projekt


Varför startades projekt Carpe?

Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet

För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a.

Kompetensutveckling och samverkan.


Bakgrund till Forum och Carpe 2

Kompetensutveckling

i stor mängd

Nationella konferenser om kompetensfrågan

Samverkansprojekt med 19 kommuner1 jan 2009 – 31 mars 2012

Yrkeskrav togs fram

Nationellt kompetensråd bildades


Bakgrund till Forum och Carpe 2

ProjektCarpe

1 jan 2009 – 31 mars 2012

Projekt Carpe 2

1 april 2012 – 30 juni 2014


Kort om Forum


Kort om Carpe 2

Projekt


Kort om de olika delarna i Carpe 2

En sammanhållande del och fyra valbara delprojekt


Styrgrupp

CKACarpeKommunAnsvarig

Kompetensombud

Projektlednings-grupp

Referensgruppintresseorg. på regional nivå

ReferensgruppNationellt kompetensrådkopplat till Carpe2

Nationellt strategirådkopplat till Carpe2

Regionalt strategiråd

Organisation för Forum och Carpe 2


Mer om CARPE…

hittar du på

www.projektcarpe.se


Södertälje – en carpekommun

Lärdomar, utmaningar och vinster/fördelar

Social och omsorgskontoret/VFF


Lärdomar

Geografin spelar roll

Kompetensombudens funktion

Chefen förebild och länk

Röd tråd mellan verksamhet och ledningsgrupp – efterfrågan, plats och fast punkt

ATT det finns ett forum/projekt i ”fast” form påverkar identitet, syn på uppdrag och kunskap

Material- och ”propåer” kräver ”handledningar”


Utmaningar

Stockholm/avstånden

Att få medarbetare att gå/chefer att se möjligheter att skicka medarbetare på utbildning

Att implementera material, ex. Yrkeskraven

Fantastisk bredd, ibland saknar man spets men tillstår att man inte efterfrågat det med tydlighet


Vinster/fördelar

Att det är sammanhållet – det ger en överblick, känns tryggt, skapar tillhörighet

Ger nätverksmöjligheter, ex. chefsrepresentanten, yrkeskravsankare, utvecklare, ”en dag om…” och kompetensombuden

Kompetensombuden hjälper till och ”drar”

Kostnadseffektivt

Fantastiskt stöd i arbetet med kompetensplaner och inventeringar, ex. statistiken

Yrkeskraven ett konkret stöd i arbetet med kompetens


Gjort och i plan kring Yrkeskraven

 • Vakansprofil

 • Självskattning

 • Vid lönesamtal

 • Fortbildning/reflektion i personalgrupper


Fortsättning…

Att vi kunnat påverka (styrgrupper och andra grupper), blir genuint och bidrar till att kommunicerandet av utbildningar blir trovärdigt

Att kunna hänvisa till hemsidan som ger mer än information om kurser/utbildningar

Omvärldsbevakning och stöd för områdets utveckling (utöver utbildningsinsatser regionala- och nationella kompetensråd, konferenser etc.)


1 april-31 augusti – man får statistik!

 • Antal deltagare totalt/Södertälje i Forum och Projekt Carpe 2

 • Antal totalt 1050/78

 • Föreläsningar 369/24

 • Högskolekurser 30/6

 • Gymnasiekurser 101/7

 • Carpe i olika former 406/33

 • Kompetensombudsträffar 144/8


 • Login