Barockmusik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Barockmusik PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Barockmusik. Begrepp:. Sången blomstrade Uppkomsten av opera och oratorium Harmoni viktigare än stämflätning Kyrkomusiken blomstrade vokal musik Orkestern utvecklas Instrumenten utvecklas cembalo Dur och moll utvecklas. Generalbas, Monodin Polyfoni Kontrapunkt Dur och moll

Download Presentation

Barockmusik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Barockmusik

Begrepp:

Sången blomstrade

Uppkomsten av opera och oratorium

Harmoni viktigare än stämflätning

Kyrkomusiken blomstrade vokal musik

Orkestern utvecklas

Instrumenten utvecklas

cembalo

Dur och moll utvecklas

 • Generalbas,

 • Monodin

 • Polyfoni

 • Kontrapunkt

 • Dur och moll

 • Terassdynamik


Snirklig, praktfull, oregelbunden, och utsmyckad musik.

jämn puls - den är lätt att stampa takten till

Kontrast mellan starkt och svagt och mellan olika klanger

Spel mellan grupper

Musiken spelades vid hoven och i kyrkor


Kompositionsformer

 • Fuga (betyder flykt) som kanon, härmar melodin, temat, imitativ kompositionsform

 • Svit, tema med variationer,

  toccata, Passacaglia

 • Solo-konserten

 • Concertogrosso, den konserterande stilen, stor grupp mot liten grupp också soloinstrument


Begrepp:

Nyanserna mellan svagt och starkt skiftar plötsligt utan gradvis övergång

(bassocontinuo) ackorden anges med hjälp siffror i relation till en basgång.

Solosång till  ackompanjemang av generalbas

Flerstämmighet

De två vanligaste tonarterna i västerländsk musik. De har utvecklas ur kyrkotonarterna. Utvecklades under Barocken

 • Terassdynamik

 • Generalbas

 • Monodi

 • Polyfoni

 • Dur och Moll


Kontrapunkt

Stämföringskonst, not för not, självständiga stämmor skapar en musikalisk sats. Samklangen kommer i andra hand


Hur känner jag igen musiken?

jämn puls - den är lätt att stampa takten till

Kontrast mellan starkt och svagt och mellan olika klanger

Spel mellan grupper

Snirklig, praktfull, oregelbunden, och utsmyckad musik.


Kompositörer

 • J.S Bach med söner

 • Händel

 • Monteverdi

 • Heinrich Schutz

 • Jean-Baptiste Lully

 • Antonio Vivaldi

 • Scarlatti

 • Telemann


Musik att lyssna på

http://www.youtube.com/watch?v=kdAVJM6974o

Vivaldi De fyra årstiderna

http://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o

Toccata och Fuga i D-moll Bach

http://www.youtube.com/watch?v=x6Hvdrf--V0

Vivaldi Mandolin konsert

http://www.youtube.com/watch?v=HmW92wOdRdI

Brandenburg konsert nr 3

http://www.youtube.com/watch?v=Y6A8TsK0eno

Passacaglia Händel cembalo

http://www.youtube.com/watch?v=ipBim-WqNJI

Bach Cello svit i G-dur


Referenser

Sixten Nordström , Så blir det musik. Förlag Dialogos


 • Login