بیمارستان امام حسین (ع)
Download
1 / 23

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها. تعريف شاخص. استفاده از ملاكها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند، شاخــــص نام مي گيرد.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها' - riordan-nyhan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها

بیمارستان امام حسین (ع)


تعريف شاخص ها

  • استفاده از ملاكها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند، شاخــــص نام مي گيرد.

  • شاخصها معمولاً از نظريه ها، نگرشها و يا موقعيتها سرچشمه مي گيرند و مانند علائمي كه مسير را مشخص مي كند، مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. معمولاً براي اطمينان از نتيجه گيريها و نشان دادن شرايط و اوضاع بيش از يك شاخص را مورد استفاده قرار مي دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل  برسانند.

بیمارستان امام حسین (ع)


تعريف شاخص ها

  •  براساس شاخصها مي توان:به تشريح وضعيت سازمانها از لحاظ برنامه ريزي و يا انجام تحقيقات علمي پرداخت و در روند تغييرات، آنها را بررسي كرد؛شاخصها معيار مناسبي براي ارزشيابي شمرده مي شوند؛شاخصها براي پيش بيني روند كارها مورد استفاده قرار مي گيرند

بیمارستان امام حسین (ع)


تعريف شاخص ها

  • شاخص های بیمارستانی مهم ترین عامل نشاندهنده عملکرد بیمارستان می باشد که باید به طور منظم و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. بررسی شاخص های بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان است.

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های اندازه گیری عملکرد ها

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به مراقبتهای پرستاری

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به عملکرد پرستاری پرستاری

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به آموزش کارکنان پرستاری

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به عملکرد خدمات پشتیبانی

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به امور مالی پشتیبانی

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به مدارک پزشکی پشتیبانی

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به نگهداشت پشتیبانیتاسیسات

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به نظافت پشتیبانیوخدمات

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به سیستم پشتیبانیHIS

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به مراقبتهای درمانی

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به کنترل عفونت درمانی

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به بهداشت محیط درمانی

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به رضایت بیمار و برنامه های ارتقای کیفیت

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش

بیمارستان امام حسین (ع)


شاخص های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت

بیمارستان امام حسین (ع)ad