หมายเหตุ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 1

การรักษาโรครูมา ตอยด์ และเสริมความงาม PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

หมายเหตุ รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554. ศูนย์การแพทย์กาญจนา ภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล. การรักษาโรครูมา ตอยด์ และเสริมความงาม. ร่วมกับ. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท. มหาวิทยาลัยการแพทย์ คุนหมิง. ขอเชิญแพทย์ฝังเข็ม และแพทย์จีน เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ. รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน.

Download Presentation

การรักษาโรครูมา ตอยด์ และเสริมความงาม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3926992

หมายเหตุรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

การรักษาโรครูมาตอยด์และเสริมความงาม

ร่วมกับ

ค่าลงทะเบียน

5,000 บาท

มหาวิทยาลัยการแพทย์ คุนหมิง

ขอเชิญแพทย์ฝังเข็ม และแพทย์จีนเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ

รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน

ในวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2554

สามารถ Downloadรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.gj.mahidol.ac.th

*ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ และวันที่อบรมไม่ถือเป็นวันลา

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายแพทย์ทางเลือกศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณณัชวีย์ เธษฐ์ปจิฉิม, คุณอชิรญา ศิริเรือง โทรศัพท์ 0-2849-6600 ต่อ 4024,7004 โทรสาร 0-2849-6600 ต่อ 4017

E-mail: gjttp@mahidol.ac.th, art_work88@hotmail.com


  • Login