HİPERMEDYA - PowerPoint PPT Presentation

H permedya
Download
1 / 49

 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HİPERMEDYA. Multimedia for Learning Stephen M. Alessi ve Stanley R. Trollip. Sibel SOMYÜREK. Giriş. Hipermedyanın tarihçesi ve temelleri Hipermedyanın temel yapısı Hipermedya için kritik faktörler Kullanışlı hipermedya programları tasarlama önerileri. Hipermedyanın Tarihçesi ve Temelleri.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HİPERMEDYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


H permedya

HİPERMEDYA

Multimedia for Learning

Stephen M. Alessi ve Stanley R. Trollip

Sibel SOMYÜREK


H permedya

Giriş

 • Hipermedyanın tarihçesi ve temelleri

 • Hipermedyanın temel yapısı

 • Hipermedya için kritik faktörler

 • Kullanışlı hipermedya programları tasarlama önerileri


Hipermedyan n tarih esi ve temelleri

Hipermedyanın Tarihçesi ve Temelleri


Hipermedyan n tarih esi ve temelleri1

Hipermedyanın Tarihçesi ve Temelleri

 • Temeli Vannevar Bush (1945) ve Theoder Neldon’ın (1974) yazılarına dayanmakta

 • Onlar bilgiyi tasarlamak ve depolamak için kullanışlı, düzenlenebilir ve esnek yeni bir yol düşünmüşlerdir.


Hipermedyan n tarih esi ve temelleri2

Hipermedyanın Tarihçesi ve Temelleri

 • Hipermetin, bilgi parçaları arasındaki ilişkileri gösteren işaretçileri ve bağlantılar içeren bir metindir.

 • Hipermedya bu kavramı genişleterek metnin yanı sıra ses, video, fotoğrafları içermektedir.


Hipermedyan n tarih esi ve temelleri3

Hipermedyanın Tarihçesi ve Temelleri

 • 1940’da- bilgisayar teknolojisi metinsel ve sayısal bilgileri işleme ve depolama ile sınırlıydı.

 • 1980’ler ve 90’larda ise teknoloji, multimedya terimiyle ifade edilebilecek her türlü bilgiyi depolayabilecek bir yapı haline geldi.


Hipermedyan n tarih esi ve temelleri4

Hipermedyanın Tarihçesi ve Temelleri

 • 1970’te Amerika Savunma Bakanlığı Advanced Research Projects Agency Network’ü (ARPANET) i kurdu.

 • Bu bilgisayarlar arasında telefon hatlarını ve diğer uzun-mesafe iletişim araçlarını kullanarak ilk olarak geniş çaplı bağlantı kurulmasını sağladı.


Hipermedyan n tarih esi ve temelleri5

Hipermedyanın Tarihçesi ve Temelleri

 • İsviçre’deki çok uluslu araştırma merkezinde (CERN) çalışan bilim adamları farklı bilgisayar ortamlarında çalışan (Mac, Win) bilgilere (metin, resim, ses, animasyon) gereksinim duyulduğunu fark ettiler.

 • Bu gereksinimden ötürü WWW’i oluşturdular.


Hipermedyan n tarih esi ve temelleri6

Hipermedyanın Tarihçesi ve Temelleri

 • 1980’lerin sonları ve 1990’larda eğitimde yapılandırmacı yaklaşımın gelişimiyle eğitimciler arasında hipermedyanın popülerliği de artmıştır.

 • Öğrenci kontrollüdür- sıklıkla öğrenci değişiklik yapabilir- çoklu perspektifleri ve araştırma için çeşitli arama ve dallanma yöntemlerini destekler.


G n m zde hipermedya

Günümüzde Hipermedya

 • Kitap ve diğer ortamların elektronik ortamda, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine imkan tanımaktadır.

 • En temel problemler

  • “kaybolma”

  • “bilişsel aşırı yüklenme”


G n m zde hipermedya1

Günümüzde Hipermedya

 • Bireysel farklılıkların öğrencilerin hipermedya ortamındaki başarısını farklı etkileme ihtimali

  • yetenek,

  • öğrenme stili,

  • ön bilgi,

  • bilişsel stil


Hipermedyan n yap s

Hipermedyanın Yapısı


Hipermedyan n yap s1

Hipermedyanın Yapısı

 • Bir hipermedya programının yapısı her birinde diğer nesne ve sayfalara bağlanan çeşitli nesnelerin (metin, resim, ses) yer aldığı çeşitli “sayfalar” içerir.


Hipermedyan n yap s2

Hipermedyanın Yapısı

Yalnızca

yazı

Yazı+resim

Ses+yazı


Hipermedyan n yap s3

Hipermedyanın Yapısı

 • Bir hipermedya programı sıralı sayfalar şeklinde geleneksel örgütlemeler içermez.

 • Sayfalar değişik sıralarda verilebilir.

 • Dallanma araçları, indeksler, haritalar, içerik tabloları, zaman çizgileri ve kelime arama işlevleri içerebilir.


Hipermedya fakt rleri

Hipermedya Faktörleri


Hipermedya veritaban ortam t rleri

Hipermedya Veritabanı/ Ortam türleri

 • Metin, resim, video ve sesin birleşimi

Metin:

avantajları

- sürekli

 • - istenen hızda okunması

 • - yazdırması kolay

dezavantajları

 • Okuması zayıf- zor

 • -dikkati iyi çekmez

 • - video ve sözel bilgiyle

 • bağdaşamamak


Hipermedya veritaban ortam t rleri1

Hipermedya Veritabanı/ Ortam türleri

Sabit resimler /avantajları

 • - sürekli

 • -istenen hızda okunması

 • -Dikkat çeker

 • -Profesyonel bir görüntü

 • -Metinlerle iyi kombine

 • -Karmaşık gerçek nesneler

 • -metinlerden daha fazla hafızada kalır

 • -Okuma yeteneği gerektirmez

 • -Haritalardaki gibi görsel bilgiyi iyi aktarır.


Hipermedya veritaban ortam t rleri2

Hipermedya Veritabanı/ Ortam türleri

Sabit resimler /dezavantajları

 • bastırılması daha zordur (özellikle renkliyse),

 • tasarlanması daha zordur ve

 • geliştirilmesi için bir tasarımcı gereklidir.


Hipermedya veritaban ortam t rleri3

Hipermedya Veritabanı/ Ortam türleri

Hareketli resimler /avantajları

 • dikkat çeker

 • tutum ve motivasyonu artırır

 • Görsel ve zamana ait bilgileri iyi aktarır.

 • Daha fazla hatırlanır,

 • öğrenciler için daha anlamlıdır,

 • hafızada daha detaylı bir biçimde depolanır


Hipermedya veritaban ortam t rleri4

Hipermedya Veritabanı/ Ortam türleri

Hareketli resimler /dezavantajları

 • Belli bir hızda ilerler bu öğrenciye uygun olmayabilir,

 • tasarlanması ve üretilmesi daha fazla maliyet gerektirir.


Hipermedya veritaban ortam t rleri5

Hipermedya Veritabanı/ Ortam türleri

İşitsel Bilgi /avantajları

 • dikkati iyi çeker

 • resimli ve hareketli resimlerle iyi bütünleşir

 • Prosedürel bilgilerin öğretilmesinde

 • Zamana ait bilgilerin aktarılmasında

 • Okuması zayıf öğrenciler için sözel bilgilerin aktarılmasında

 • Duygusal bilgileri vermede

 • Hikaye türünden bilgiler

 • Tasarlanması ve üretilmesi görece kolay ve ucuzdur.


Hipermedya veritaban ortam t rleri6

Hipermedya Veritabanı/ Ortam türleri

İşitsel Bilgi /dezavantajları

 • Harekette olduğu gibi belli bir hızda ilerler bu öğrenciye uygun olmayabilir.

 • Metinsel bilgilerle iyi bütünleşmez, görsel bilgilerin verilmesinde iyi değildir.


Hipermedya veritaban veritaban n n b y kl

Hipermedya Veritabanı/ Veritabanının Büyüklüğü

 • Hipermedya programları az bir içerikten, kısa bir hikaye kitabı ünitesine, ya da tüm ansiklopedi içeriğini kapsamaya kadar çeşitlilik gösterir.


Hipermedya veritaban veritaban n n organizasyonu

Hipermedya Veritabanı/Veritabanının Organizasyonu

 • Veritabanı çeşitli yollarla organize edilebilir;

  • alfabetik olarak,

  • hiyerarşik olarak ya da

  • zamana bağlı.

 • Farklı öğrenci ve farklı amaçlar- farklı yapılandırma


Hipermedya veritaban g r len ve yap

Hipermedya Veritabanı/Görülen ve İç Yapı

 • Veritabanının depolanma şekli = iç yapı

 • Kullanıcıya gözüken şekli = görülen


Hipermedya veritaban platformdan ba ms zl k

Hipermedya Veritabanı/Platformdan Bağımsızlık

 • Windows, Macintosh ve Unix gibi farklı ortamlarda çalışma


Hipermedya veritaban dilden ba ms zl k

Hipermedya Veritabanı/Dilden Bağımsızlık

 • Özellikle Web’deki çok uluslu ortam için:

 • Veritabanında sözel ve sözel olmayan bilgiyi birbirinden ayır,

 • Sözel bilgiye göre sözel olmayan bilgiye genişleme, daralma imkanı ver.


Dallanma ve y nlendirme

Dallanma ve yönlendirme

 • Kaybolma sorunu ile ilgili iki konu:

 • Yönlendirme (nerede olduğu ve istediği bilginin nerede olduğunu bilme)

 • Dallanma (istediği yere gitme)


Dallanma ve y nlendirme okluba lant

Dallanma ve yönlendirme / Çoklubağlantı

 • Seçildiğinde bir olay başlatan program nesnesi (yazı, resim,ikon, vb.)


Dallanma ve y nlendirme di er dallanma y ntemleri

Dallanma ve yönlendirme /Diğer dallanma yöntemleri

 • Menüler

 • Indeksler

 • İçerik tabloları

 • Haritalar

 • Zaman çizgileri

 • Resim Kolleksiyonları

 • İşaretçi ve hikayeler


Dallanma ve y nlendirme dallanma metaforlar

Dallanma ve yönlendirme / Dallanma metaforları

 • Öğrencileri programda yönlendirmenin iyi bir yolu da ders metaforları oluşturmak için uygun dallanma kontrolleri sağlamaktır.

 • Favori metaforlar ev veya ofistir.


Dallanma ve y nlendirme dallanman n oklu ekilleri

Dallanma ve yönlendirme /Dallanmanın Çoklu Şekilleri

 • Kullanıcılar farklı amaçlarla hipermedyayı kullanırlar ( tarama, belli bir bilgiyi arama, detayları dikkatlice çalışma, eğlenme).

 • Farklı amaçlar için farklı dallanma gereksinimleri vardır.

  • Menü ve içerik tabloları- Genel çalışma için taramada

  • Kelime arama- Belli bilgiyi bulmada


Dallanma ve y nlendirme dallanman n oklu ekilleri1

Dallanma ve yönlendirme /Dallanmanın Çoklu Şekilleri

 • Örneğin tarihi bir program:

  • Zaman çizgisi- tarih sıralı

  • Kavramlar veya ülkeler- neden-sonuç


Dallanma ve y nlendirme y nlendirme ara lar

Dallanma ve yönlendirme /Yönlendirme araçları

 • Harita üzerinde nerde olduğunun gösterilmesi


Dallanma ve y nlendirme y nlendirme ara lar1

Dallanma ve yönlendirme /Yönlendirme araçları

 • Başlık tanımlayıcılar, sayfa numaraları


Renmeyi ve renme stratejilerini destekleyen zellikler

Öğrenmeyi ve öğrenme stratejilerini destekleyen özellikler

 • Öğrenmeyi desteklemek için

  • Motivasyonu artıran, bilgiyi kodlama ve hatırda tutmayı artıran ve bilginin kullanımını artıran özellikler


Renmeyi destekleyen zellikler motivasyon

Öğrenmeyi destekleyen özellikler /Motivasyon

 • Dikkat,ilgi, güven, memnuniyet (Keller, Suzuki)

 • Meydan okuma, merak, kontrol ve hayal gücü (Malone ve Lepper)

 • Dikkat: iyi görüntü tasarımı ve farklı ortamların seçimi

 • Güven: Dallanma ve yönlendirme için destek

 • Kontrol: Kullanıcının seçeneklerini kolayca yapan iyi bir arayüz


Renmeyi destekleyen zellikler motivasyon1

Öğrenmeyi destekleyen özellikler /Motivasyon

 • Hipermedyanın eğitsel oyun biçimi ve yapılandırma kümeleri- eğlence (motivasyon)

 • Güven ve merak gerçekleştirmesi zordur


Renmeyi destekleyen zellikler kodlama ve hat rda tutma

Öğrenmeyi destekleyen özellikler /Kodlama ve Hatırda Tutma

 • Kodlama ve hatırda tutma – örgütleyiciler

  (ön örgütleyiciler, diagramlar ve özetler)

 • İyi örgütleme ve sıra- Elaboration Teori

  (önce büyük resim ardından detaylar)


Renmeyi destekleyen zellikler bilgiyi kullanma

Öğrenmeyi destekleyen özellikler /Bilgiyi Kullanma

 • Uygulama, araştırma ve yapılandırma için etkileşimler yer almalı

 • Machbeth kullanıcı bir rol seçiyor

 • Passage to Vietnam’da fotoğrafları seçiyor ve onları sunum için düzenliyor

 • Yapılandırma kümelerinde bilgiyi kullandıran etkileşimler yer alıyor.


Renme stratejilerini destekleyen zellikler

Öğrenme Stratejilerini destekleyen özellikler

 • Hipermedya programlarında öğrenme stratejileri aşağıdaki amaçları kolaylaştırır

  • Biliş ötesi

  • Arama ve Dallanma

  • Öğrenci yönlendirme

  • Kodlama

  • Hatırlama

  • Bilginin kazanılması ve uygulanması


Renme stratejilerini destekleyen zellikler1

Öğrenme Stratejilerini destekleyen özellikler

Biliş ötesi:

 • Ölçme, planlama, bilişsel etkinlikler gibi kendi bilişsel süreçlerimizin farkında olmamızdır.

 • Öğrenciler mevcut öğrenme etkinliklerinin farkında olduklarında uygun stratejileri seçebilmektedirler.

 • Hipermedya- daha fazla öğrenci kontrolü ve kişisel-yönlendirme (daha fazla biliş ötesi gerekir ve bunu artırır)


Renme stratejilerini destekleyen zellikler2

Öğrenme Stratejilerini destekleyen özellikler

Öğrenci Yönlendirme:

 • Nerdeyim ve ne oluyor yerine- öğrenme materyali hakkında düşünme fırsatı verir

 • Bunun için iyi bir yönlendirme desteği yer almalıdır


Renme stratejilerini destekleyen zellikler3

Öğrenme Stratejilerini destekleyen özellikler

Kodlama:

 • Not tutma, materyali gözden geçirme, materyal hakkında düşünmek, zihinsel görselleştirme, bilgiyi çeşitli problemlere ve durumlara uygulama, bilgiyi diğer kişilerle tartışma

 • Hipermedya tüm bu etkinlikleri destekleyebilir


Renme stratejilerini destekleyen zellikler4

Öğrenme Stratejilerini destekleyen özellikler

Hatırlama :

 • Not alma, çıktı alma, elektronik işaret koyma, kesip yapıştırma.

 • Hatırlamayı artıran iki şey örgütleme ve tekrar. Örgütleme-diagramlar çizme

 • Hipermedya bu etkinlikleri destekleyebilir.


Renme stratejilerini destekleyen zellikler5

Öğrenme Stratejilerini destekleyen özellikler

Bilginin kazanılması ve uygulanması :

 • Gerçek yaşamda bilgini kullanılması

 • Bilgi hakkında düşünerek, tartışarak, özetleyerek, başkalarına anlatılarak, yeni durumlara uygulanarak, sorulara cevap vererek, diyagramlar çizerek, problemler çözerek, bilgi kullanılıp kişisel projeler oluşturarak ve değerlendirilerek artırılabilir.


Renme stratejilerini destekleyen zellikler6

Öğrenme Stratejilerini destekleyen özellikler

 • Öğrenme Stratejilerini destekleyen ana özellikler ve teknikler:

 • Çoklu görüşler ve rol-oynama

 • Oyunlar oynama

 • Görselleştirme ve grafik

 • Tekrar/gözden geçirme

 • Çıktılar

 • Elektronik not defterleri

 • Bilişsel haritalar

 • İpuçları

 • İşbirliği

 • Kişisel-testler


H permedya1

HİPERMEDYA

Multimedia for Learning

Stephen M. Alessi ve Stanley R. Trollip


 • Login